Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ELBİSTAN

2023
HDD 549 590 309 227 68 121 1864
T≤15 °C 31 28 31 29 14 25 158
CDD 7 63 119 21 210
T>22 °C 7 26 28 9 70
ELBİSTAN

2022
HDD 629 418 502 114 110 9 131 306 426 2645
T≤15 °C 31 28 31 17 21 2 20 30 31 211
CDD 25 71 145 21 262
T>22 °C 14 26 31 8 79
ELBİSTAN

2021
HDD 602 511 397 154 18 19 155 316 536 2708
T≤15 °C 31 28 31 19 3 4 22 30 31 199
CDD 27 107 80 7 221
T>22 °C 11 31 24 6 72
ELBİSTAN

2020
HDD 550 517 323 196 82 37 362 490 2557
T≤15 °C 31 29 31 28 15 10 29 31 204
CDD 3 16 129 50 39 237
T>22 °C 5 12 31 23 20 91
ELBİSTAN

2019
HDD 587 435 382 244 43 11 87 348 458 2595
T≤15 °C 31 28 31 28 8 2 15 30 31 204
CDD 5 34 65 74 1 179
T>22 °C 4 14 25 25 2 70
ELBİSTAN

2018
HDD 498 383 237 132 51 134 350 458 2243
T≤15 °C 31 28 28 23 11 20 30 31 202
CDD 19 78 90 12 199
T>22 °C 11 29 30 7 77
ELBİSTAN

2017
HDD 665 506 347 208 72 4 173 360 478 2813
T≤15 °C 31 28 31 27 14 1 27 30 31 220
CDD 22 110 118 25 275
T>22 °C 8 30 31 14 83
ELBİSTAN

2016
HDD 609 387 335 111 43 44 130 411 613 2683
T≤15 °C 31 29 31 19 8 7 21 30 31 207
CDD 1 37 82 123 3 246
T>22 °C 1 13 26 31 3 74
ELBİSTAN

2015
HDD 676 438 376 258 72 103 358 571 2852
T≤15 °C 31 28 31 28 15 22 30 31 216
CDD 2 79 112 21 214
T>22 °C 3 30 24 16 73
ELBİSTAN

2014
HDD 514 417 308 155 49 5 28 159 385 411 2431
T≤15 °C 31 28 31 24 12 1 6 24 30 31 218
CDD 12 115 124 16 267
T>22 °C 9 30 31 9 79
ELBİSTAN

2013
HDD 618 395 340 175 38 10 242 309 635 2762
T≤15 °C 31 28 30 26 7 2 28 29 31 212
CDD 7 49 36 2 94
T>22 °C 7 25 26 2 60
ELBİSTAN

2012
HDD 586 657 506 143 79 140 312 494 2917
T≤15 °C 31 29 31 22 19 25 30 31 218
CDD 29 97 62 4 192
T>22 °C 13 24 27 6 70
ELBİSTAN

2011
HDD 562 465 392 237 114 4 215 482 575 3046
T≤15 °C 31 28 31 29 22 1 28 30 31 231
CDD 0 88 50 1 139
T>22 °C 1 28 25 1 55
ELBİSTAN

2010
HDD 513 392 295 204 42 135 335 466 2382
T≤15 °C 31 28 30 28 9 21 30 31 208
CDD 15 115 118 15 263
T>22 °C 10 31 31 12 84
ELBİSTAN

2009
HDD 578 402 394 236 97 58 97 363 438 2663
T≤15 °C 31 28 31 30 17 10 20 30 31 228
CDD 12 55 25 1 93
T>22 °C 11 25 15 1 52
ELBİSTAN

2008
HDD 763 715 278 136 118 7 15 154 330 598 3114
T≤15 °C 31 29 28 19 20 2 4 28 30 31 222
CDD 10 82 107 15 214
T>22 °C 8 24 31 8 71
ELBİSTAN

2007
HDD 665 508 381 292 7 124 375 566 2918
T≤15 °C 31 28 31 30 1 18 30 31 200
CDD 1 24 92 107 15 239
T>22 °C 3 12 24 29 8 76
ELBİSTAN

2006
HDD 670 471 332 156 63 6 117 410 627 2852
T≤15 °C 31 28 31 22 14 2 19 30 31 208
CDD 0 41 67 138 5 251
T>22 °C 1 17 24 31 3 76
ELBİSTAN

2005
HDD 633 487 361 178 73 8 3 225 410 555 2933
T≤15 °C 31 28 31 27 11 2 1 27 30 31 219
CDD 0 2 84 92 0 178
T>22 °C 1 2 30 29 1 63
ELBİSTAN

2004
HDD 589 498 357 236 87 14 104 387 660 2932
T≤15 °C 31 29 31 26 16 4 19 30 31 217
CDD 2 59 52 2 115
T>22 °C 2 25 25 2 54
ELBİSTAN

2003
HDD 490 557 543 230 22 3 25 104 374 518 2866
T≤15 °C 31 28 31 30 5 1 7 16 30 31 210
CDD 6 36 62 9 113
T>22 °C 8 22 27 4 61
ELBİSTAN

2002
HDD 820 451 336 230 89 4 12 122 340 697 3101
T≤15 °C 31 28 31 29 17 1 3 19 30 31 220
CDD 14 84 33 1 132
T>22 °C 11 27 19 1 58
ELBİSTAN

2001
HDD 522 445 261 181 115 140 404 490 2558
T≤15 °C 31 28 31 26 21 20 30 31 218
CDD 13 98 99 3 213
T>22 °C 14 26 26 3 69
ELBİSTAN

2000
HDD 690 687 556 176 95 11 12 224 375 551 3377
T≤15 °C 31 29 31 27 18 3 2 29 30 31 231
CDD 4 117 78 199
T>22 °C 2 29 21 52
ELBİSTAN

1999
HDD 593 448 392 189 49 10 135 352 539 2707
T≤15 °C 31 28 31 24 10 3 22 30 31 210
CDD 8 75 88 8 179
T>22 °C 7 29 25 8 69
ELBİSTAN

1998
HDD 593 497 440 191 67 7 8 134 284 471 2692
T≤15 °C 31 28 31 23 14 2 2 23 30 31 215
CDD 25 103 96 8 232
T>22 °C 14 27 29 7 77
ELBİSTAN

1997
HDD 537 557 520 308 47 3 43 138 379 490 3022
T≤15 °C 31 28 31 27 7 1 11 22 30 31 219
CDD 6 29 34 0 69
T>22 °C 4 20 16 1 41
ELBİSTAN

1996
HDD 542 441 387 285 3 11 4 166 367 380 2586
T≤15 °C 31 29 31 28 1 3 1 22 30 31 207
CDD 10 101 61 4 176
T>22 °C 7 29 28 3 67
ELBİSTAN

1995
HDD 555 447 373 250 88 33 207 432 544 2929
T≤15 °C 31 28 31 28 12 7 28 30 31 226
CDD 0 10 10 41 4 65
T>22 °C 1 6 10 24 6 47
ELBİSTAN

1994
HDD 485 498 381 123 98 11 97 399 657 2749
T≤15 °C 31 28 31 18 16 3 18 30 31 206
CDD 1 1 1 52 25 8 88
T>22 °C 1 1 2 23 16 8 51
ELBİSTAN

1993
HDD 779 599 465 231 151 23 34 199 490 471 3442
T≤15 °C 31 28 31 26 26 6 8 29 30 31 246
CDD 1 32 18 2 53
T>22 °C 2 16 17 2 37
ELBİSTAN

1992
HDD 820 789 583 242 160 10 3 72 138 438 679 3934
T≤15 °C 31 29 31 28 25 3 1 10 25 30 31 244
CDD 1 6 22 3 32
T>22 °C 1 4 19 4 28

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.