Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Göksun

2020
HDD 636 562 392 268 135 1993
T≤15 °C 31 29 31 30 18 139
CDD 0
T>22 °C 0
Göksun

2019
HDD 657 507 434 312 93 28 142 363 493 3029
T≤15 °C 31 28 31 30 15 6 23 30 31 225
CDD 5 7 12 0 24
T>22 °C 5 10 11 0 26
Göksun

2018
HDD 556 429 322 204 107 12 7 201 372 507 2717
T≤15 °C 31 28 31 30 19 3 2 30 30 31 235
CDD 0 22 16 0 38
T>22 °C 1 18 14 0 33
Göksun

2017
HDD 790 573 418 279 157 9 10 249 409 504 3398
T≤15 °C 31 28 31 29 27 2 2 31 30 31 242
CDD 4 26 20 50
T>22 °C 4 24 14 42
Göksun

2016
HDD 653 427 399 196 146 20 63 201 439 641 3185
T≤15 °C 31 29 31 30 23 5 11 30 30 31 251
CDD 3 13 20 36
T>22 °C 4 12 20 36
Göksun

2015
HDD 721 511 430 324 133 3 184 391 564 3261
T≤15 °C 31 28 31 30 22 1 30 30 31 234
CDD 11 24 35
T>22 °C 15 19 34
Göksun

2014
HDD 529 447 374 244 112 33 58 227 427 446 2897
T≤15 °C 31 28 31 30 22 6 11 31 30 31 251
CDD 21 31 52
T>22 °C 21 22 43
Göksun

2013
HDD 637 438 408 241 91 25 62 289 339 636 3166
T≤15 °C 31 28 31 28 17 6 14 31 30 31 247
CDD 8 2 10
T>22 °C 9 3 12
Göksun

2012
HDD 640 654 627 200 146 9 12 5 3 201 345 549 3391
T≤15 °C 31 28 31 29 28 2 3 1 1 29 30 31 244
CDD 11 22 8 41
T>22 °C 5 14 9 28
Göksun

2011
HDD 665 526 443 312 187 28 34 279 510 645 3629
T≤15 °C 31 28 31 30 28 8 8 30 30 31 255
CDD 0 0 17 9 0 26
T>22 °C 0 0 14 8 0 22
Göksun

2010
HDD 539 442 352 276 103 7 0 220 350 533 2822
T≤15 °C 0
CDD 0 0 32 26 0 58
T>22 °C 0
Göksun

2009
HDD 675 503 477 298 158 97 188 399 474 3269
T≤15 °C 0
CDD 0 0 6 1 0 7
T>22 °C 0
Göksun

2008
HDD 765 745 389 208 176 238 387 676 3584
T≤15 °C 0
CDD 2 20 24 3 49
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.