Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MUĞLA

2020
HDD 393 393
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
MUĞLA

2019
HDD 405 310 247 167 39 17 184 336 1705
T≤15 °C 31 28 31 23 9 4 30 31 187
CDD 8 61 131 179 36 0 415
T>22 °C 5 18 30 31 14 0 98
MUĞLA

2018
HDD 381 265 220 38 3 51 189 370 1517
T≤15 °C 31 28 31 8 1 8 28 31 166
CDD 12 28 148 145 66 0 399
T>22 °C 11 16 31 31 23 0 112
MUĞLA

2017
HDD 448 318 252 146 11 51 263 315 1804
T≤15 °C 31 28 30 25 3 10 30 31 188
CDD 2 74 203 123 55 457
T>22 °C 3 22 31 31 18 105
MUĞLA

2016
HDD 419 246 260 40 39 25 240 443 1712
T≤15 °C 31 29 31 8 8 6 28 31 172
CDD 98 186 174 36 494
T>22 °C 19 31 31 17 98
MUĞLA

2015
HDD 397 339 286 190 20 33 184 377 1826
T≤15 °C 31 28 31 26 5 7 30 31 189
CDD 1 14 158 110 74 357
T>22 °C 2 9 29 24 19 83
MUĞLA

2014
HDD 340 276 258 145 37 4 8 65 223 276 1632
T≤15 °C 31 28 31 24 8 1 2 15 30 31 201
CDD 48 124 166 14 352
T>22 °C 16 31 31 12 90
MUĞLA

2013
HDD 381 306 265 121 8 105 205 406 1797
T≤15 °C 31 28 31 20 2 20 30 31 193
CDD 11 71 152 183 30 447
T>22 °C 8 16 31 31 13 99
MUĞLA

2012
HDD 450 387 295 129 24 27 151 333 1796
T≤15 °C 31 29 31 23 5 6 24 31 180
CDD 111 223 155 60 7 556
T>22 °C 22 31 31 19 5 108
MUĞLA

2011
HDD 392 307 294 185 32 0 0 108 288 367 1973
T≤15 °C 31 28 31 28 7 0 0 19 30 31 205
CDD 0 47 178 169 72 466
T>22 °C 0 15 31 31 21 98
MUĞLA

2010
HDD 344 280 231 110 23 0 0 52 128 293 1461
T≤15 °C 0
CDD 6 38 145 218 31 438
T>22 °C 0
MUĞLA

2009
HDD 355 347 306 133 40 0 32 231 290 1734
T≤15 °C 0
CDD 1 71 161 140 22 395
T>22 °C 0
MUĞLA

2008
HDD 414 367 238 147 26 44 183 344 1763
T≤15 °C 0
CDD 12 103 173 199 61 548
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.