Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Bodrum

2020
HDD 180 180
T≤15 °C 28 28
CDD 0
T>22 °C 0
Bodrum

2019
HDD 211 141 68 17 0 86 523
T≤15 °C 30 25 15 4 0 14 88
CDD 22 156 208 225 104 50 4 769
T>22 °C 13 29 31 31 30 25 6 165
Bodrum

2018
HDD 183 91 29 7 28 184 522
T≤15 °C 29 20 7 2 7 28 93
CDD 7 62 120 234 214 135 7 779
T>22 °C 8 24 30 31 31 29 9 162
Bodrum

2017
HDD 241 138 74 9 20 91 573
T≤15 °C 30 23 14 2 5 15 89
CDD 17 167 263 242 125 10 824
T>22 °C 9 30 31 31 30 10 141
Bodrum

2016
HDD 194 61 75 31 247 608
T≤15 °C 22 9 16 7 30 84
CDD 2 16 160 256 238 120 26 0 818
T>22 °C 3 11 30 31 31 30 18 1 155
Bodrum

2015
HDD 186 169 111 40 4 159 669
T≤15 °C 24 22 22 8 1 30 107
CDD 22 100 205 266 144 22 759
T>22 °C 16 30 31 31 29 18 155
Bodrum

2014
HDD 117 96 75 3 36 56 383
T≤15 °C 26 20 17 1 7 13 84
CDD 20 125 204 251 113 16 729
T>22 °C 12 28 31 31 28 12 142
Bodrum

2013
HDD 166 118 81 15 7 17 182 586
T≤15 °C 25 20 16 4 2 4 25 96
CDD 0 47 129 223 250 111 9 769
T>22 °C 1 19 30 31 31 30 7 149
Bodrum

2012
HDD 273 216 122 13 11 143 778
T≤15 °C 31 28 19 3 3 24 108
CDD 8 156 268 257 112 48 3 852
T>22 °C 8 29 31 31 30 19 3 151
Bodrum

2011
HDD 193 143 107 23 0 0 0 9 101 142 718
T≤15 °C 31 27 17 6 0 0 0 2 19 24 126
CDD 9 130 238 218 146 741
T>22 °C 4 30 31 31 29 125
Bodrum

2010
HDD 138 104 49 3 0 0 0 0 0 86 380
T≤15 °C 0
CDD 40 126 238 236 122 762
T>22 °C 0
Bodrum

2009
HDD 134 172 128 8 0 0 0 18 71 531
T≤15 °C 0
CDD 23 140 256 204 93 716
T>22 °C 0
Bodrum

2008
HDD 179 182 48 24 5 120 558
T≤15 °C 0
CDD 4 34 159 230 229 103 759
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.