Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Marmaris

2020
HDD 218 218
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Marmaris

2019
HDD 242 175 105 44 4 0 11 160 741
T≤15 °C 31 27 22 11 1 0 3 29 124
CDD 18 140 195 229 123 30 735
T>22 °C 11 30 31 31 30 19 152
Marmaris

2018
HDD 196 121 52 6 26 198 599
T≤15 °C 30 23 12 2 6 29 102
CDD 7 47 104 230 213 143 9 753
T>22 °C 7 19 30 31 31 29 12 159
Marmaris

2017
HDD 276 175 101 19 75 137 783
T≤15 °C 31 27 19 5 15 23 120
CDD 16 147 241 210 115 8 737
T>22 °C 7 30 31 31 29 7 135
Marmaris

2016
HDD 237 81 97 3 3 41 262 724
T≤15 °C 27 14 20 1 1 10 31 104
CDD 1 3 141 231 222 111 24 733
T>22 °C 1 5 30 31 31 29 20 147
Marmaris

2015
HDD 215 190 120 47 9 178 759
T≤15 °C 26 26 22 11 2 31 118
CDD 8 84 210 232 140 22 696
T>22 °C 7 30 31 31 30 19 148
Marmaris

2014
HDD 161 133 94 10 41 103 542
T≤15 °C 28 25 20 3 9 21 106
CDD 13 113 195 241 113 16 691
T>22 °C 9 24 31 31 28 13 136
Marmaris

2013
HDD 200 146 85 19 17 204 671
T≤15 °C 28 24 16 5 4 27 104
CDD 2 46 115 209 243 117 9 741
T>22 °C 2 19 30 31 31 30 4 147
Marmaris

2012
HDD 287 227 137 17 11 167 846
T≤15 °C 31 29 22 4 3 27 116
CDD 6 145 255 250 117 46 3 822
T>22 °C 5 29 31 31 30 21 2 149
Marmaris

2011
HDD 252 190 175 63 4 0 0 8 96 180 968
T≤15 °C 31 28 29 14 1 0 0 2 18 29 152
CDD 2 102 228 227 151 710
T>22 °C 1 28 31 31 29 120
Marmaris

2010
HDD 172 143 88 26 0 0 0 0 0 125 554
T≤15 °C 0
CDD 18 85 189 238 109 639
T>22 °C 0
Marmaris

2009
HDD 177 198 172 15 0 0 0 59 115 736
T≤15 °C 0
CDD 17 133 241 202 81 674
T>22 °C 0
Marmaris

2008
HDD 256 222 94 52 9 166 799
T≤15 °C 0
CDD 29 159 225 232 100 745
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.