Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Milas

2020
HDD 247 247
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Milas

2019
HDD 265 185 118 36 0 22 209 835
T≤15 °C 31 28 24 9 0 6 30 128
CDD 34 154 218 254 92 14 766
T>22 °C 14 30 31 31 29 11 146
Milas

2018
HDD 258 152 70 3 9 55 242 789
T≤15 °C 31 26 15 1 2 12 31 118
CDD 5 58 118 240 208 123 4 756
T>22 °C 5 22 30 31 31 30 3 152
Milas

2017
HDD 319 198 130 33 8 142 176 1006
T≤15 °C 31 26 21 8 2 25 24 137
CDD 13 136 267 226 78 2 722
T>22 °C 8 30 31 31 25 3 128
Milas

2016
HDD 217 68 71 4 4 108 319 791
T≤15 °C 25 11 16 1 1 19 31 104
CDD 41 8 211 387 214 91 5 0 957
T>22 °C 18 6 29 31 31 24 3 1 143
Milas

2015
HDD 273 211 147 62 10 232 935
T≤15 °C 31 26 26 12 2 31 128
CDD 17 99 243 262 167 35 823
T>22 °C 11 30 31 31 30 21 154
Milas

2014
HDD 200 176 129 18 89 148 760
T≤15 °C 31 28 24 5 17 26 131
CDD 1 21 109 204 243 87 5 670
T>22 °C 3 11 25 31 31 27 6 134
Milas

2013
HDD 253 187 125 28 15 69 271 948
T≤15 °C 31 26 20 7 4 14 30 132
CDD 1 46 134 235 255 89 0 760
T>22 °C 1 19 29 31 31 28 1 140
Milas

2012
HDD 327 275 185 25 32 214 1058
T≤15 °C 31 29 28 6 6 27 127
CDD 4 177 294 260 97 26 1 859
T>22 °C 6 28 31 31 30 13 1 140
Milas

2011
HDD 258 182 157 52 0 0 0 25 175 232 1081
T≤15 °C 31 27 26 13 0 0 0 5 28 29 159
CDD 10 112 246 230 124 722
T>22 °C 6 30 31 31 29 127
Milas

2010
HDD 202 148 102 28 0 0 0 9 6 130 625
T≤15 °C 0
CDD 44 117 255 274 109 799
T>22 °C 0
Milas

2009
HDD 213 213 178 23 0 0 0 84 158 869
T≤15 °C 0
CDD 21 146 258 208 75 708
T>22 °C 0
Milas

2008
HDD 295 246 107 49 51 191 939
T≤15 °C 0
CDD 3 32 148 243 228 94 748
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.