Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MUŞ

2020
HDD 713 713
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
MUŞ

2019
HDD 670 625 490 288 55 81 354 474 3037
T≤15 °C 31 28 31 30 11 14 30 31 206
CDD 0 47 109 144 13 0 313
T>22 °C 1 22 30 30 11 0 94
MUŞ

2018
HDD 544 389 266 158 68 4 96 331 477 2333
T≤15 °C 31 28 31 28 13 1 13 30 31 206
CDD 21 135 138 25 0 319
T>22 °C 7 31 31 10 0 79
MUŞ

2017
HDD 831 720 503 235 66 4 162 362 515 3398
T≤15 °C 31 28 31 29 13 1 29 30 31 223
CDD 26 161 153 45 385
T>22 °C 12 31 31 20 94
MUŞ

2016
HDD 750 598 426 150 61 4 22 94 425 747 3277
T≤15 °C 31 29 31 24 13 1 5 17 30 31 212
CDD 31 125 171 13 340
T>22 °C 10 30 31 12 83
MUŞ

2015
HDD 736 562 453 242 81 122 345 712 3253
T≤15 °C 31 28 31 28 15 22 30 31 216
CDD 12 146 139 36 333
T>22 °C 11 31 29 19 90
MUŞ

2014
HDD 794 665 388 178 54 4 15 139 398 489 3124
T≤15 °C 31 28 31 26 12 1 3 21 30 31 214
CDD 28 135 156 28 347
T>22 °C 14 29 30 15 88
MUŞ

2013
HDD 715 574 434 175 70 3 188 307 854 3320
T≤15 °C 31 28 31 24 14 1 27 30 31 217
CDD 21 122 107 6 256
T>22 °C 11 29 31 8 79
MUŞ

2012
HDD 533 710 689 276 58 112 311 524 3213
T≤15 °C 23 29 31 27 13 19 30 31 203
CDD 28 101 124 7 260
T>22 °C 18 26 31 7 82
MUŞ

2011
HDD 678 583 448 257 126 7 5 181 565 774 3624
T≤15 °C 31 28 31 29 22 2 1 25 30 31 230
CDD 0 6 107 104 7 224
T>22 °C 0 5 28 30 8 71
MUŞ

2010
HDD 595 409 305 243 100 3 0 116 343 434 2548
T≤15 °C 0
CDD 0 19 151 143 47 360
T>22 °C 0
MUŞ

2009
HDD 854 528 477 262 71 56 119 391 514 3272
T≤15 °C 0
CDD 0 6 64 55 4 129
T>22 °C 0
MUŞ

2008
HDD 889 759 384 169 126 174 361 672 3534
T≤15 °C 0
CDD 0 37 150 141 32 360
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.