Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MALAZGİRT

2023
HDD 667 790 403 285 162 8 10 220 2545
T≤15 °C 31 28 31 30 25 2 3 30 180
CDD 33 79 4 116
T>22 °C 18 27 4 49
MALAZGİRT

2022
HDD 836 663 641 263 192 17 167 405 535 3719
T≤15 °C 31 28 31 29 27 4 21 30 31 232
CDD 47 80 6 133
T>22 °C 23 29 5 57
MALAZGİRT

2021
HDD 838 592 517 183 61 32 219 384 704 3530
T≤15 °C 31 28 31 23 12 7 28 30 31 221
CDD 20 64 47 1 132
T>22 °C 12 27 28 1 68
MALAZGİRT

2020
HDD 842 684 486 305 118 10 176 417 660 3698
T≤15 °C 31 29 31 30 18 3 29 30 31 232
CDD 43 16 4 63
T>22 °C 20 17 4 41
MALAZGİRT

2019
HDD 736 696 588 337 91 16 158 453 542 3617
T≤15 °C 31 28 31 30 16 4 21 30 31 222
CDD 7 39 57 103
T>22 °C 6 18 27 51
MALAZGİRT

2018
HDD 624 465 326 250 144 21 3 180 381 536 2930
T≤15 °C 31 28 31 30 27 5 1 26 30 31 240
CDD 4 52 37 4 97
T>22 °C 2 22 28 5 57
MALAZGİRT

2017
HDD 931 826 579 287 118 14 256 419 619 4049
T≤15 °C 31 28 31 30 20 3 29 30 31 233
CDD 4 58 68 2 132
T>22 °C 5 26 27 5 63
MALAZGİRT

2016
HDD 812 648 502 239 131 13 69 222 601 842 4079
T≤15 °C 31 29 31 29 24 3 12 31 30 31 251
CDD 4 35 64 103
T>22 °C 4 21 31 56
MALAZGİRT

2015
HDD 775 630 536 304 143 201 434 848 3871
T≤15 °C 31 28 31 30 23 29 30 31 233
CDD 2 45 56 103
T>22 °C 3 24 22 49
MALAZGİRT

2014
HDD 849 777 459 246 107 26 37 227 476 540 3744
T≤15 °C 31 28 31 28 20 6 7 30 30 31 242
CDD 1 49 69 1 120
T>22 °C 3 23 29 3 58
MALAZGİRT

2013
HDD 790 652 524 247 135 29 6 43 283 384 939 4032
T≤15 °C 31 28 31 29 25 6 1 9 29 30 31 250
CDD 1 44 20 1 66
T>22 °C 3 24 18 2 47
MALAZGİRT

2012
HDD 784 909 782 324 100 7 195 373 632 4106
T≤15 °C 31 29 31 29 19 2 26 30 31 228
CDD 2 33 30 65
T>22 °C 2 18 23 43
MALAZGİRT

2011
HDD 814 701 560 294 168 16 33 275 688 919 4468
T≤15 °C 31 28 31 30 26 4 7 30 30 31 248
CDD 34 27 61
T>22 °C 16 14 30
MALAZGİRT

2010
HDD 661 503 369 300 141 5 188 434 550 3151
T≤15 °C 31 28 31 30 22 1 30 30 31 234
CDD 48 45 10 103
T>22 °C 27 26 6 59
MALAZGİRT

2009
HDD 926 591 544 345 149 15 92 217 422 514 3815
T≤15 °C 31 28 31 30 23 4 14 31 30 31 253
CDD 0 10 5 15
T>22 °C 1 10 5 16
MALAZGİRT

2008
HDD 1003 820 412 217 190 9 50 263 430 783 4177
T≤15 °C 31 29 31 24 25 2 8 31 30 31 242
CDD 5 59 54 2 120
T>22 °C 4 21 22 2 49
MALAZGİRT

2007
HDD 1009 776 538 379 51 6 7 193 532 796 4287
T≤15 °C 31 28 31 30 8 1 2 27 30 31 219
CDD 3 28 30 4 65
T>22 °C 3 18 15 5 41
MALAZGİRT

2006
HDD 881 662 529 256 108 42 219 468 739 3904
T≤15 °C 31 28 31 30 20 9 30 30 31 240
CDD 6 37 62 4 109
T>22 °C 7 17 23 2 49
MALAZGİRT

2005
HDD 962 792 551 274 122 35 21 212 452 622 4043
T≤15 °C 31 28 31 30 19 7 4 26 30 31 237
CDD 66 49 115
T>22 °C 27 27 54
MALAZGİRT

2004
HDD 778 662 469 337 163 15 178 478 990 4070
T≤15 °C 31 29 31 30 24 4 25 30 31 235
CDD 25 35 2 62
T>22 °C 15 20 3 38
MALAZGİRT

2003
HDD 751 657 685 384 105 53 70 200 494 700 4099
T≤15 °C 31 28 31 30 17 9 14 30 30 31 251
CDD 25 36 1 62
T>22 °C 17 18 2 37
MALAZGİRT

2002
HDD 1038 726 592 353 180 43 20 212 433 869 4466
T≤15 °C 31 28 31 30 23 9 5 29 30 31 247
CDD 12 11 23
T>22 °C 10 7 17
MALAZGİRT

2001
HDD 855 670 398 271 204 25 7 245 542 634 3851
T≤15 °C 31 28 31 30 30 6 2 29 30 31 248
CDD 40 38 78
T>22 °C 15 20 35
MALAZGİRT

2000
HDD 791 798 730 272 147 7 18 253 462 670 4148
T≤15 °C 31 29 31 30 25 2 4 31 30 31 244
CDD 0 114 54 168
T>22 °C 2 30 19 51
MALAZGİRT

1999
HDD 833 643 533 288 110 53 231 431 616 3738
T≤15 °C 31 28 31 30 20 12 27 30 31 240
CDD 0 34 46 80
T>22 °C 1 24 25 50
MALAZGİRT

1998
HDD 898 857 615 276 152 18 38 196 332 554 3936
T≤15 °C 31 28 31 28 23 3 9 30 30 31 244
CDD 4 58 22 84
T>22 °C 3 21 24 48
MALAZGİRT

1997
HDD 660 660 662 359 123 30 75 214 455 686 3924
T≤15 °C 31 28 31 28 19 7 17 28 30 31 250
CDD 12 28 40
T>22 °C 10 16 26
MALAZGİRT

1996
HDD 703 700 524 341 100 48 45 282 494 500 3737
T≤15 °C 31 29 31 30 21 11 9 30 30 31 253
CDD 62 43 105
T>22 °C 24 23 47
MALAZGİRT

1995
HDD 760 675 634 326 117 34 66 278 540 695 4125
T≤15 °C 31 28 31 30 16 8 10 30 30 31 245
CDD 31 26 5 62
T>22 °C 17 20 3 40
MALAZGİRT

1994
HDD 731 774 591 223 160 36 7 190 505 847 4064
T≤15 °C 31 28 31 27 19 7 2 30 30 31 236
CDD 41 27 1 69
T>22 °C 22 18 2 42
MALAZGİRT

1993
HDD 976 766 739 379 218 56 29 244 601 746 4754
T≤15 °C 31 28 31 30 28 11 7 30 30 31 257
CDD 41 15 1 57
T>22 °C 17 16 1 34
MALAZGİRT

1992
HDD 1027 860 834 386 222 54 11 93 229 573 841 5130
T≤15 °C 31 29 31 30 28 10 2 13 30 30 31 265
CDD 5 5 1 11
T>22 °C 4 6 2 12

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.