Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
VARTO

2023
HDD 638 732 405 294 164 10 3 206 2452
T≤15 °C 31 28 31 30 27 3 1 31 182
CDD 35 86 8 129
T>22 °C 19 29 6 54
VARTO

2022
HDD 771 614 625 262 196 14 151 383 505 3521
T≤15 °C 31 28 31 29 27 3 20 30 31 230
CDD 45 77 9 131
T>22 °C 23 29 5 57
VARTO

2021
HDD 750 562 500 197 62 3 25 203 362 669 3333
T≤15 °C 31 28 31 24 13 1 5 28 30 31 222
CDD 11 79 57 0 147
T>22 °C 10 28 27 1 66
VARTO

2020
HDD 773 662 491 298 126 11 149 410 612 3532
T≤15 °C 31 29 31 30 19 3 28 30 31 232
CDD 41 28 5 74
T>22 °C 20 23 5 48
VARTO

2019
HDD 718 687 551 345 97 12 136 432 548 3526
T≤15 °C 31 28 31 30 16 3 20 30 31 220
CDD 9 33 64 106
T>22 °C 5 16 29 50
VARTO

2018
HDD 613 459 341 227 123 18 7 176 397 531 2892
T≤15 °C 31 28 31 30 23 5 2 27 30 31 238
CDD 4 49 42 8 103
T>22 °C 2 24 29 5 60
VARTO

2017
HDD 870 757 548 294 132 9 240 410 568 3828
T≤15 °C 31 28 31 30 23 2 30 30 31 236
CDD 5 70 77 2 154
T>22 °C 4 29 28 6 67
VARTO

2016
HDD 789 629 495 234 141 20 64 199 520 791 3882
T≤15 °C 31 29 31 30 25 5 12 31 30 31 255
CDD 7 41 64 0 112
T>22 °C 7 22 30 1 60
VARTO

2015
HDD 801 606 540 319 145 4 197 411 727 3750
T≤15 °C 31 28 31 30 24 1 29 30 31 235
CDD 0 48 56 1 105
T>22 °C 1 28 21 2 52
VARTO

2014
HDD 812 729 444 251 124 31 36 220 463 521 3631
T≤15 °C 31 28 31 29 22 7 6 30 30 31 245
CDD 2 53 74 2 131
T>22 °C 4 22 28 4 58
VARTO

2013
HDD 753 618 504 246 120 33 38 263 366 866 3807
T≤15 °C 31 28 31 29 22 7 8 30 30 31 247
CDD 2 44 21 67
T>22 °C 4 24 18 46
VARTO

2012
HDD 770 841 728 329 114 178 362 618 3940
T≤15 °C 31 29 31 30 21 25 30 31 228
CDD 7 55 38 6 106
T>22 °C 3 17 24 1 45
VARTO

2011
HDD 755 652 547 310 186 16 27 254 642 864 4253
T≤15 °C 31 28 31 29 28 4 6 29 30 31 247
CDD 41 33 74
T>22 °C 19 17 36
VARTO

2010
HDD 619 472 371 291 169 7 193 410 523 3055
T≤15 °C 31 28 31 30 27 2 30 30 31 240
CDD 1 55 58 4 118
T>22 °C 1 25 29 5 60
VARTO

2009
HDD 943 642 625 407 237 75 19 25 93 193 406 520 4185
T≤15 °C 31 28 31 30 29 17 5 7 14 31 30 31 284
CDD 0
T>22 °C 0
VARTO

2008
HDD 956 777 519 281 250 31 37 204 431 793 4279
T≤15 °C 31 29 31 29 28 7 7 30 30 31 253
CDD 1 60 81 4 146
T>22 °C 1 19 29 3 52
VARTO

2007
HDD 956 761 584 440 121 32 6 33 236 490 711 4370
T≤15 °C 31 28 31 30 20 8 1 9 31 30 31 250
CDD 13 15 28
T>22 °C 11 13 24
VARTO

2006
HDD 840 646 532 283 154 58 234 482 700 3929
T≤15 °C 31 28 31 30 24 13 30 30 31 248
CDD 3 23 51 77
T>22 °C 3 13 18 34
VARTO

2005
HDD 911 762 539 265 131 40 25 245 438 600 3956
T≤15 °C 31 28 31 30 22 7 6 30 30 31 246
CDD 43 37 80
T>22 °C 21 25 46
VARTO

2004
HDD 846 666 496 340 214 45 15 194 489 1018 4323
T≤15 °C 31 29 31 30 31 9 3 28 30 31 253
CDD 9 16 25
T>22 °C 9 12 21
VARTO

2003
HDD 719 615 647 372 112 38 42 180 463 652 3840
T≤15 °C 31 28 31 30 23 7 10 28 30 31 249
CDD 26 44 70
T>22 °C 19 23 42
VARTO

2002
HDD 962 675 563 338 167 41 14 199 416 857 4232
T≤15 °C 31 28 31 30 24 9 4 28 30 31 246
CDD 1 19 12 32
T>22 °C 2 12 8 22
VARTO

2001
HDD 784 628 378 240 223 26 4 198 506 649 3636
T≤15 °C 31 28 31 30 30 7 1 23 30 31 242
CDD 52 68 120
T>22 °C 14 22 36
VARTO

2000
HDD 739 774 740 296 161 3 25 238 434 660 4070
T≤15 °C 31 29 31 30 27 1 5 31 30 31 246
CDD 0 110 48 158
T>22 °C 1 29 20 50
VARTO

1999
HDD 809 625 539 301 113 6 46 224 429 585 3677
T≤15 °C 31 28 31 30 21 2 11 25 30 31 240
CDD 0 53 51 104
T>22 °C 2 25 22 49
VARTO

1998
HDD 835 804 608 281 143 19 24 187 333 575 3809
T≤15 °C 31 28 31 29 22 4 6 28 30 31 240
CDD 6 73 47 126
T>22 °C 6 24 29 59
VARTO

1997
HDD 624 641 661 395 109 28 42 193 417 622 3732
T≤15 °C 31 28 31 30 17 6 9 27 30 31 240
CDD 0 17 26 43
T>22 °C 1 11 17 29
VARTO

1996
HDD 705 670 532 367 104 48 40 265 448 515 3694
T≤15 °C 31 29 31 30 21 11 9 30 30 31 253
CDD 59 32 91
T>22 °C 28 17 45
VARTO

1995
HDD 735 663 634 371 125 32 69 282 524 759 4194
T≤15 °C 31 28 31 30 17 8 12 31 30 31 249
CDD 13 11 24
T>22 °C 9 13 22
VARTO

1994
HDD 695 733 596 229 164 23 3 184 477 814 3918
T≤15 °C 31 28 31 28 19 5 1 29 30 31 233
CDD 43 24 5 72
T>22 °C 21 15 3 39
VARTO

1993
HDD 896 722 704 395 231 53 41 221 581 719 4563
T≤15 °C 31 28 31 30 28 11 9 30 30 31 259
CDD 21 4 25
T>22 °C 11 5 16
VARTO

1992
HDD 918 786 742 352 193 43 4 57 218 528 829 4670
T≤15 °C 31 29 31 30 27 9 1 7 30 30 31 256
CDD 2 9 2 13
T>22 °C 7 10 1 18

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.