Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
NEVŞEHİR

2020
HDD 568 568
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
NEVŞEHİR

2019
HDD 533 409 393 271 60 29 90 254 460 2499
T≤15 °C 31 28 31 28 9 5 16 30 31 209
CDD 7 13 21 23 0 64
T>22 °C 3 11 8 8 0 30
NEVŞEHİR

2018
HDD 525 319 246 128 57 4 15 131 328 485 2238
T≤15 °C 31 28 29 19 12 1 3 20 30 31 204
CDD 14 56 42 8 0 120
T>22 °C 7 22 19 5 0 53
NEVŞEHİR

2017
HDD 643 467 361 227 113 11 3 186 345 387 2743
T≤15 °C 31 28 31 25 21 3 1 26 30 31 227
CDD 0 15 71 56 54 196
T>22 °C 2 8 23 20 16 69
NEVŞEHİR

2016
HDD 573 339 333 108 114 15 54 152 339 618 2645
T≤15 °C 31 29 30 18 19 3 8 19 29 31 217
CDD 14 40 73 4 131
T>22 °C 10 17 26 4 57
NEVŞEHİR

2015
HDD 533 437 369 281 95 16 118 302 623 2774
T≤15 °C 31 28 31 26 16 4 16 30 31 213
CDD 1 31 64 28 124
T>22 °C 1 11 23 15 50
NEVŞEHİR

2014
HDD 472 360 334 133 80 23 51 179 361 373 2366
T≤15 °C 31 28 31 21 17 5 9 29 30 31 232
CDD 9 75 68 21 173
T>22 °C 7 25 25 7 64
NEVŞEHİR

2013
HDD 518 366 333 194 32 38 259 294 626 2660
T≤15 °C 31 28 30 23 6 9 29 30 31 217
CDD 2 20 19 12 5 58
T>22 °C 2 8 11 8 2 31
NEVŞEHİR

2012
HDD 600 579 497 119 87 8 8 6 84 306 454 2748
T≤15 °C 31 29 31 19 19 2 2 2 17 27 31 210
CDD 18 72 14 2 106
T>22 °C 7 19 11 3 40
NEVŞEHİR

2011
HDD 545 476 407 281 132 22 36 248 514 478 3139
T≤15 °C 31 28 31 30 20 5 8 26 30 31 240
CDD 0 0 53 17 0 70
T>22 °C 0 0 19 9 0 28
NEVŞEHİR

2010
HDD 452 342 301 231 47 7 0 167 190 297 2034
T≤15 °C 0
CDD 2 24 88 132 14 260
T>22 °C 0
NEVŞEHİR

2009
HDD 488 416 438 267 129 71 70 337 382 2598
T≤15 °C 0
CDD 0 18 34 10 1 63
T>22 °C 0
NEVŞEHİR

2008
HDD 723 609 262 156 130 211 312 530 2933
T≤15 °C 0
CDD 4 1 15 52 57 6 135
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.