Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
NEVŞEHİR

2023
HDD 484 517 335 231 100 14 29 99 1809
T≤15 °C 31 28 31 27 19 4 8 19 167
CDD 2 31 110 7 150
T>22 °C 3 15 27 3 48
NEVŞEHİR

2022
HDD 609 460 576 131 142 22 181 296 411 2828
T≤15 °C 31 28 31 16 21 4 26 30 31 218
CDD 2 9 13 88 25 0 137
T>22 °C 2 4 7 31 9 1 54
NEVŞEHİR

2021
HDD 460 419 439 198 49 24 65 204 292 457 2607
T≤15 °C 31 28 31 21 9 5 12 26 29 31 223
CDD 3 1 53 41 2 100
T>22 °C 4 2 15 16 1 38
NEVŞEHİR

2020
HDD 566 481 345 246 123 16 23 402 413 2615
T≤15 °C 31 29 31 28 16 4 5 30 31 205
CDD 8 10 60 25 34 1 138
T>22 °C 5 6 22 15 11 2 61
NEVŞEHİR

2019
HDD 537 407 395 274 63 27 90 254 458 2505
T≤15 °C 31 28 31 28 10 5 16 30 31 210
CDD 6 12 20 24 62
T>22 °C 3 10 8 9 30
NEVŞEHİR

2018
HDD 525 321 245 132 51 4 15 126 328 481 2228
T≤15 °C 31 28 29 20 10 1 3 19 30 31 202
CDD 14 56 41 9 120
T>22 °C 7 22 20 6 55
NEVŞEHİR

2017
HDD 641 473 361 231 108 12 6 185 346 387 2750
T≤15 °C 31 28 31 26 20 3 2 27 30 31 229
CDD 1 14 72 56 51 194
T>22 °C 1 8 23 20 14 66
NEVŞEHİR

2016
HDD 576 341 332 113 114 16 54 149 335 618 2648
T≤15 °C 31 29 30 20 19 3 8 19 28 31 218
CDD 13 39 73 4 129
T>22 °C 9 15 27 3 54
NEVŞEHİR

2015
HDD 533 436 370 285 93 12 113 299 620 2761
T≤15 °C 31 28 31 27 16 3 15 30 31 212
CDD 1 30 64 28 123
T>22 °C 1 10 24 12 47
NEVŞEHİR

2014
HDD 473 361 330 133 81 20 42 179 361 373 2353
T≤15 °C 31 28 31 20 17 4 7 29 30 31 228
CDD 0 10 73 71 22 176
T>22 °C 1 5 24 23 8 61
NEVŞEHİR

2013
HDD 515 365 335 194 32 3 32 255 288 626 2645
T≤15 °C 31 28 30 24 6 1 7 28 30 31 216
CDD 1 20 19 13 5 58
T>22 °C 2 8 11 11 2 34
NEVŞEHİR

2012
HDD 598 595 501 113 79 9 4 6 85 302 445 2737
T≤15 °C 31 29 31 17 17 2 1 2 18 26 31 205
CDD 16 73 17 2 108
T>22 °C 8 19 10 3 40
NEVŞEHİR

2011
HDD 542 478 407 282 136 22 36 242 513 479 3137
T≤15 °C 31 28 31 30 21 5 8 25 30 31 240
CDD 0 51 19 0 70
T>22 °C 1 19 9 1 30
NEVŞEHİR

2010
HDD 455 354 308 237 58 11 179 186 323 2111
T≤15 °C 31 28 30 29 11 3 23 26 30 211
CDD 2 12 64 115 9 202
T>22 °C 1 8 25 25 5 64
NEVŞEHİR

2009
HDD 494 414 436 262 137 9 3 72 65 338 387 2617
T≤15 °C 31 28 31 30 20 2 1 12 12 30 31 228
CDD 15 28 10 53
T>22 °C 11 15 7 33
NEVŞEHİR

2008
HDD 726 625 256 157 142 20 33 213 305 525 3002
T≤15 °C 31 29 27 18 21 4 6 28 30 31 225
CDD 6 2 9 40 55 5 117
T>22 °C 3 1 6 18 19 5 52
NEVŞEHİR

2007
HDD 515 472 394 344 18 7 31 128 364 546 2819
T≤15 °C 31 28 31 30 5 2 8 16 30 31 212
CDD 1 17 82 67 19 186
T>22 °C 4 9 18 20 8 59
NEVŞEHİR

2006
HDD 620 450 333 187 105 29 151 408 574 2857
T≤15 °C 31 28 31 24 16 7 23 30 31 221
CDD 3 22 6 122 153
T>22 °C 3 11 8 31 53
NEVŞEHİR

2005
HDD 482 476 382 220 102 21 32 260 371 448 2794
T≤15 °C 31 28 31 23 14 5 9 29 29 30 229
CDD 2 5 71 71 149
T>22 °C 2 4 25 23 54
NEVŞEHİR

2004
HDD 560 484 371 251 111 19 4 49 123 368 538 2878
T≤15 °C 31 29 29 25 17 5 1 9 21 30 31 228
CDD 2 32 34 1 69
T>22 °C 4 9 15 3 31
NEVŞEHİR

2003
HDD 426 576 533 262 52 12 72 143 364 521 2961
T≤15 °C 31 28 31 29 11 3 11 16 30 31 221
CDD 3 28 25 10 1 67
T>22 °C 5 10 14 5 1 35
NEVŞEHİR

2002
HDD 714 385 319 279 128 36 23 133 303 632 2952
T≤15 °C 31 28 30 29 21 7 5 17 30 31 229
CDD 0 18 60 25 0 0 103
T>22 °C 1 7 17 10 1 1 37
NEVŞEHİR

2001
HDD 494 432 225 175 144 16 14 214 363 486 2563
T≤15 °C 31 28 27 23 21 4 2 24 29 31 220
CDD 15 70 41 4 130
T>22 °C 10 22 18 6 56
NEVŞEHİR

2000
HDD 687 623 483 151 135 42 4 42 234 329 515 3245
T≤15 °C 31 29 31 21 21 8 1 7 25 30 31 235
CDD 5 101 23 1 130
T>22 °C 4 25 12 2 43
NEVŞEHİR

1999
HDD 487 434 388 225 78 7 3 25 183 366 395 2591
T≤15 °C 31 28 31 26 12 2 1 7 23 30 31 222
CDD 7 32 40 2 3 84
T>22 °C 4 12 17 2 1 36
NEVŞEHİR

1998
HDD 551 493 459 195 92 22 24 150 264 460 2710
T≤15 °C 31 28 31 22 16 5 5 21 30 31 220
CDD 5 49 43 7 104
T>22 °C 4 17 19 5 45
NEVŞEHİR

1997
HDD 515 542 524 339 69 27 111 170 339 462 3098
T≤15 °C 31 28 31 27 9 6 18 22 30 31 233
CDD 3 12 5 20
T>22 °C 3 6 3 12
NEVŞEHİR

1996
HDD 552 423 466 309 35 44 34 204 308 375 2750
T≤15 °C 31 29 31 27 8 10 8 25 30 31 230
CDD 9 43 20 4 76
T>22 °C 5 16 15 4 40
NEVŞEHİR

1995
HDD 495 396 376 295 110 8 39 267 445 509 2940
T≤15 °C 31 28 31 27 13 2 6 28 30 31 227
CDD 10 15 32 7 64
T>22 °C 6 8 15 4 33
NEVŞEHİR

1994
HDD 443 486 413 134 113 23 108 414 592 2726
T≤15 °C 31 28 31 18 16 5 17 30 31 207
CDD 5 10 20 21 26 0 82
T>22 °C 4 6 10 8 12 1 41
NEVŞEHİR

1993
HDD 675 577 435 261 152 48 46 141 453 432 3220
T≤15 °C 31 28 31 27 25 10 7 24 30 31 244
CDD 0 5 23 9 8 45
T>22 °C 1 5 10 6 6 28
NEVŞEHİR

1992
HDD 728 706 516 246 157 8 10 4 122 90 405 638 3630
T≤15 °C 31 29 31 28 22 2 3 1 19 15 30 31 242
CDD 3 18 11 32
T>22 °C 3 9 4 16

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.