Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ÜRGÜP

2023
HDD 528 523 329 218 117 3 28 152 1898
T≤15 °C 31 28 31 26 22 1 7 26 172
CDD 1 28 79 6 114
T>22 °C 1 12 25 1 39
ÜRGÜP

2022
HDD 620 445 557 150 139 33 199 324 429 2896
T≤15 °C 31 28 31 20 21 7 26 30 31 225
CDD 7 9 75 9 100
T>22 °C 4 7 31 4 46
ÜRGÜP

2021
HDD 481 434 433 209 44 20 64 250 321 473 2729
T≤15 °C 31 28 31 24 8 4 11 30 28 31 226
CDD 1 2 48 25 2 78
T>22 °C 1 4 23 14 1 43
ÜRGÜP

2020
HDD 554 485 346 251 121 18 71 425 449 2720
T≤15 °C 31 29 31 30 18 4 17 30 31 221
CDD 2 3 52 7 18 82
T>22 °C 2 3 23 10 6 44
ÜRGÜP

2019
HDD 553 412 400 272 63 33 108 318 464 2623
T≤15 °C 31 28 31 28 10 7 17 30 31 213
CDD 2 9 13 18 42
T>22 °C 1 10 9 9 29
ÜRGÜP

2018
HDD 509 333 238 165 56 3 14 148 343 465 2274
T≤15 °C 31 28 27 24 12 1 3 22 30 31 209
CDD 10 50 32 3 95
T>22 °C 7 24 19 3 53
ÜRGÜP

2017
HDD 656 503 352 232 114 7 11 213 376 434 2898
T≤15 °C 31 28 31 27 22 2 3 26 30 31 231
CDD 1 8 58 54 16 137
T>22 °C 1 6 21 21 8 57
ÜRGÜP

2016
HDD 570 360 335 143 104 14 63 194 400 614 2797
T≤15 °C 31 29 30 23 19 3 9 24 29 31 228
CDD 17 29 58 1 105
T>22 °C 10 15 24 1 50
ÜRGÜP

2015
HDD 542 426 368 283 101 13 135 356 637 2861
T≤15 °C 31 28 31 28 17 4 21 30 31 221
CDD 21 56 7 84
T>22 °C 8 24 8 40
ÜRGÜP

2014
HDD 506 389 326 143 73 17 48 196 382 379 2459
T≤15 °C 31 28 31 20 15 4 9 30 30 31 229
CDD 5 65 57 16 143
T>22 °C 4 25 26 8 63
ÜRGÜP

2013
HDD 518 362 327 195 27 4 63 286 331 649 2762
T≤15 °C 31 28 30 24 6 1 14 28 29 31 222
CDD 2 14 22 2 1 41
T>22 °C 1 7 13 4 1 26
ÜRGÜP

2012
HDD 579 591 475 158 80 25 3 11 134 322 454 2832
T≤15 °C 31 29 31 24 18 5 1 3 25 30 31 228
CDD 19 69 18 106
T>22 °C 9 18 14 41
ÜRGÜP

2011
HDD 558 495 410 271 136 19 38 264 528 518 3237
T≤15 °C 31 28 31 30 23 5 8 26 30 31 243
CDD 39 15 54
T>22 °C 18 6 24
ÜRGÜP

2010
HDD 470 336 313 240 67 4 192 277 377 2276
T≤15 °C 31 28 30 29 14 1 25 30 31 219
CDD 1 8 57 76 4 146
T>22 °C 1 10 25 25 1 62
ÜRGÜP

2009
HDD 528 408 423 277 148 8 96 94 368 388 2738
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 15 17 30 31 237
CDD 3 15 18
T>22 °C 6 11 17
ÜRGÜP

2008
HDD 775 693 269 154 143 15 38 235 343 578 3243
T≤15 °C 31 29 27 18 21 4 7 28 30 31 226
CDD 4 4 22 30 60
T>22 °C 2 4 13 17 36
ÜRGÜP

2007
HDD 565 521 403 348 25 37 163 364 551 2977
T≤15 °C 31 28 31 30 6 9 22 30 31 218
CDD 0 9 51 39 7 106
T>22 °C 1 7 20 18 7 53
ÜRGÜP

2006
HDD 639 459 329 211 122 46 169 441 637 3053
T≤15 °C 31 28 31 25 19 10 28 30 31 233
CDD 1 16 1 64 82
T>22 °C 1 11 4 27 43
ÜRGÜP

2005
HDD 507 464 390 236 132 22 66 293 393 513 3016
T≤15 °C 31 28 31 25 20 6 16 30 30 31 248
CDD 35 34 69
T>22 °C 22 19 41
ÜRGÜP

2004
HDD 547 462 384 256 118 15 53 173 408 593 3009
T≤15 °C 31 29 29 26 20 4 11 25 30 31 236
CDD 23 13 36
T>22 °C 12 8 20
ÜRGÜP

2003
HDD 414 541 513 257 59 12 86 155 374 514 2925
T≤15 °C 31 28 31 30 11 3 15 18 30 31 228
CDD 1 14 16 2 33
T>22 °C 1 8 10 2 21
ÜRGÜP

2002
HDD 769 422 336 273 136 34 29 191 355 659 3204
T≤15 °C 31 28 29 30 22 8 6 26 30 31 241
CDD 7 24 16 47
T>22 °C 5 13 10 28
ÜRGÜP

2001
HDD 523 421 248 192 134 15 14 254 353 453 2607
T≤15 °C 31 28 29 26 20 4 2 29 29 31 229
CDD 7 53 34 1 95
T>22 °C 5 20 14 1 40
ÜRGÜP

2000
HDD 681 595 490 148 144 37 12 36 265 402 543 3353
T≤15 °C 31 29 31 22 24 8 3 6 29 30 31 244
CDD 40 13 53
T>22 °C 21 11 32
ÜRGÜP

1999
HDD 503 433 401 233 95 21 4 54 197 391 470 2802
T≤15 °C 31 28 31 26 15 6 1 11 23 29 31 232
CDD 3 22 18 0 43
T>22 °C 2 12 14 1 29
ÜRGÜP

1998
HDD 570 516 458 197 96 22 53 193 295 478 2878
T≤15 °C 31 28 31 23 18 5 11 24 30 31 232
CDD 3 1 23 20 1 0 48
T>22 °C 2 3 15 15 1 1 37
ÜRGÜP

1997
HDD 544 582 525 324 71 34 6 133 178 393 476 3266
T≤15 °C 31 28 31 27 11 8 2 21 23 30 31 243
CDD 2 4 3 9
T>22 °C 2 4 2 8
ÜRGÜP

1996
HDD 544 424 441 300 44 42 63 256 366 368 2848
T≤15 °C 31 29 31 28 11 10 14 29 30 31 244
CDD 2 25 4 31
T>22 °C 1 15 3 19
ÜRGÜP

1995
HDD 507 424 371 290 114 5 3 60 294 458 505 3031
T≤15 °C 31 28 31 29 15 1 1 9 28 29 31 233
CDD 1 1 10 1 13
T>22 °C 1 3 9 1 14
ÜRGÜP

1994
HDD 466 481 419 155 116 27 4 141 416 624 2849
T≤15 °C 31 28 31 21 16 6 1 21 30 31 216
CDD 7 9 6 1 23
T>22 °C 4 6 4 1 15
ÜRGÜP

1993
HDD 701 552 446 257 170 64 72 218 486 475 3441
T≤15 °C 31 28 31 27 27 14 13 30 30 31 262
CDD 0 12 1 0 13
T>22 °C 1 6 4 1 12
ÜRGÜP

1992
HDD 727 766 520 264 172 32 8 3 153 148 421 639 3853
T≤15 °C 31 29 31 28 24 9 2 1 22 24 30 31 262
CDD 1 3 2 6
T>22 °C 1 5 2 8

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.