Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
NİĞDE

2020
HDD 544 544
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
NİĞDE

2019
HDD 548 402 378 256 52 20 75 282 454 2467
T≤15 °C 31 28 31 29 8 4 14 30 31 206
CDD 4 22 28 38 0 0 92
T>22 °C 4 13 15 21 2 0 55
NİĞDE

2018
HDD 507 322 229 121 41 6 121 310 465 2122
T≤15 °C 31 28 29 18 8 2 21 30 31 198
CDD 10 72 54 10 0 146
T>22 °C 8 30 24 7 0 69
NİĞDE

2017
HDD 626 476 350 207 67 3 161 340 393 2623
T≤15 °C 31 28 31 27 13 1 25 30 31 217
CDD 1 22 92 73 32 220
T>22 °C 1 9 28 26 15 79
NİĞDE

2016
HDD 566 342 314 90 77 8 44 125 351 607 2524
T≤15 °C 31 29 31 17 13 2 8 19 28 31 209
CDD 26 62 83 4 175
T>22 °C 11 26 29 3 69
NİĞDE

2015
HDD 516 424 355 270 78 4 81 316 589 2633
T≤15 °C 31 28 31 28 16 1 12 30 31 208
CDD 0 40 84 24 148
T>22 °C 1 19 23 17 60
NİĞDE

2014
HDD 463 378 304 131 49 19 44 159 364 380 2291
T≤15 °C 31 28 30 21 12 5 9 25 30 31 222
CDD 0 15 82 85 14 196
T>22 °C 2 9 28 29 8 76
NİĞDE

2013
HDD 507 365 333 192 28 21 243 287 622 2598
T≤15 °C 31 28 30 24 6 5 28 30 31 213
CDD 22 36 16 1 75
T>22 °C 8 14 14 1 37
NİĞDE

2012
HDD 553 564 470 126 62 3 103 314 444 2639
T≤15 °C 31 29 31 21 14 1 20 30 31 208
CDD 29 96 30 1 156
T>22 °C 13 23 20 3 59
NİĞDE

2011
HDD 540 468 388 260 121 11 9 225 495 503 3020
T≤15 °C 31 28 31 30 21 3 2 28 30 31 235
CDD 0 1 70 29 0 100
T>22 °C 0 1 26 16 0 43
NİĞDE

2010
HDD 446 343 273 198 35 3 0 155 248 358 2059
T≤15 °C 0
CDD 1 21 110 125 9 266
T>22 °C 0
NİĞDE

2009
HDD 474 383 408 231 99 65 55 353 389 2457
T≤15 °C 0
CDD 2 17 32 18 1 70
T>22 °C 0
NİĞDE

2008
HDD 730 635 250 136 114 179 308 531 2883
T≤15 °C 0
CDD 1 0 21 65 72 22 181
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.