Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
NİĞDE

2023
HDD 498 539 319 217 72 88 1733
T≤15 °C 31 28 31 27 14 19 150
CDD 6 46 119 8 179
T>22 °C 6 24 29 3 62
NİĞDE

2022
HDD 615 449 543 122 114 14 144 298 412 2711
T≤15 °C 31 28 31 17 20 3 23 30 31 214
CDD 0 7 24 105 14 150
T>22 °C 1 5 11 31 8 56
NİĞDE

2021
HDD 464 424 415 180 21 6 33 163 287 465 2458
T≤15 °C 31 28 31 20 4 2 7 26 29 31 209
CDD 7 67 45 2 121
T>22 °C 5 24 21 1 51
NİĞDE

2020
HDD 543 464 340 217 106 4 12 367 423 2476
T≤15 °C 31 29 31 28 16 1 3 30 31 200
CDD 7 4 80 32 25 1 149
T>22 °C 7 7 27 21 13 1 76
NİĞDE

2019
HDD 553 399 378 257 57 18 70 283 451 2466
T≤15 °C 31 28 31 28 10 4 13 30 31 206
CDD 3 22 27 40 0 92
T>22 °C 2 13 16 19 1 51
NİĞDE

2018
HDD 507 325 221 123 41 4 122 309 462 2114
T≤15 °C 31 28 26 19 8 1 22 30 31 196
CDD 0 9 71 54 9 143
T>22 °C 1 7 30 24 7 69
NİĞDE

2017
HDD 624 484 348 204 63 4 163 336 392 2618
T≤15 °C 31 28 31 26 12 1 26 29 31 215
CDD 1 21 92 74 31 219
T>22 °C 1 8 28 25 15 77
NİĞDE

2016
HDD 568 344 311 87 75 8 43 125 354 605 2520
T≤15 °C 31 29 30 16 13 2 8 20 29 31 209
CDD 27 62 83 3 175
T>22 °C 12 23 30 3 68
NİĞDE

2015
HDD 516 423 356 275 78 3 83 315 586 2635
T≤15 °C 31 28 31 29 16 1 13 30 31 210
CDD 0 40 84 22 146
T>22 °C 1 20 24 15 60
NİĞDE

2014
HDD 464 379 307 132 49 16 42 161 363 381 2294
T≤15 °C 31 28 31 20 12 4 9 26 30 31 222
CDD 1 13 80 87 15 196
T>22 °C 1 7 28 29 7 72
NİĞDE

2013
HDD 504 364 336 187 24 21 244 282 623 2585
T≤15 °C 31 28 30 23 5 5 29 29 31 211
CDD 22 36 20 1 79
T>22 °C 7 15 19 1 42
NİĞDE

2012
HDD 548 582 475 128 65 3 97 315 442 2655
T≤15 °C 31 29 31 21 16 1 19 30 31 209
CDD 26 97 34 0 157
T>22 °C 13 24 20 1 58
NİĞDE

2011
HDD 537 470 388 260 124 8 16 219 492 505 3019
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 4 27 30 31 236
CDD 1 68 30 99
T>22 °C 2 25 15 42
NİĞDE

2010
HDD 444 334 288 212 45 143 245 355 2066
T≤15 °C 31 27 29 29 10 20 30 31 207
CDD 0 15 91 111 6 223
T>22 °C 1 11 29 28 6 75
NİĞDE

2009
HDD 496 404 409 240 112 56 58 343 389 2507
T≤15 °C 31 28 31 30 19 10 13 29 31 222
CDD 11 28 11 0 50
T>22 °C 8 13 9 1 31
NİĞDE

2008
HDD 732 645 245 142 116 9 25 181 301 522 2918
T≤15 °C 31 29 25 18 18 2 4 28 30 31 216
CDD 12 51 65 11 139
T>22 °C 6 23 27 7 63
NİĞDE

2007
HDD 563 478 370 308 13 118 347 541 2738
T≤15 °C 31 28 31 30 3 16 30 31 200
CDD 3 18 78 77 15 191
T>22 °C 3 11 23 25 8 70
NİĞDE

2006
HDD 614 450 322 191 91 4 123 405 578 2778
T≤15 °C 31 28 30 28 17 1 19 30 31 215
CDD 1 31 22 118 172
T>22 °C 2 15 16 31 64
NİĞDE

2005
HDD 497 462 368 196 92 8 19 227 369 486 2724
T≤15 °C 31 28 31 24 15 2 5 27 30 31 224
CDD 2 3 76 64 145
T>22 °C 2 3 27 26 58
NİĞDE

2004
HDD 551 468 346 229 90 7 16 99 360 535 2701
T≤15 °C 31 29 29 25 16 2 3 21 30 31 217
CDD 3 40 36 2 81
T>22 °C 4 19 17 3 43
NİĞDE

2003
HDD 431 553 501 239 32 3 43 113 352 484 2751
T≤15 °C 31 28 31 29 8 1 9 16 30 31 214
CDD 6 33 37 9 85
T>22 °C 7 15 19 4 45
NİĞDE

2002
HDD 733 391 307 255 115 25 8 131 307 648 2920
T≤15 °C 31 28 30 30 21 6 2 20 30 31 229
CDD 13 51 23 87
T>22 °C 8 20 12 40
NİĞDE

2001
HDD 474 418 223 167 117 7 166 350 457 2379
T≤15 °C 31 28 28 23 17 2 19 30 31 209
CDD 13 89 65 3 170
T>22 °C 10 24 26 4 64
NİĞDE

2000
HDD 698 600 470 135 100 23 23 200 323 502 3074
T≤15 °C 31 29 31 19 17 5 4 25 30 31 222
CDD 5 92 49 146
T>22 °C 6 30 19 55
NİĞDE

1999
HDD 486 415 375 196 52 7 146 343 410 2430
T≤15 °C 31 28 31 24 9 2 21 30 31 207
CDD 4 47 70 0 121
T>22 °C 5 21 22 1 49
NİĞDE

1998
HDD 591 498 447 186 68 7 13 127 248 446 2631
T≤15 °C 31 28 31 23 13 2 3 20 30 31 212
CDD 11 73 68 3 155
T>22 °C 9 23 25 4 61
NİĞDE

1997
HDD 519 569 498 313 56 10 60 143 317 465 2950
T≤15 °C 31 28 31 27 8 3 12 21 30 31 222
CDD 7 24 11 42
T>22 °C 6 17 7 30
NİĞDE

1996
HDD 550 405 421 287 13 14 4 188 300 367 2549
T≤15 °C 31 29 31 28 3 4 1 22 30 31 210
CDD 15 69 32 2 118
T>22 °C 8 23 23 3 57
NİĞDE

1995
HDD 506 398 352 268 94 30 200 430 545 2823
T≤15 °C 31 28 31 28 13 6 26 30 31 224
CDD 4 13 1 30 4 52
T>22 °C 5 8 2 19 6 40
NİĞDE

1994
HDD 443 457 386 140 89 13 85 389 598 2600
T≤15 °C 31 28 31 20 15 3 14 30 31 203
CDD 5 4 30 18 17 74
T>22 °C 5 3 20 11 12 51
NİĞDE

1993
HDD 681 549 424 215 127 32 25 90 437 437 3017
T≤15 °C 31 28 31 25 23 8 4 16 30 31 227
CDD 8 24 17 1 50
T>22 °C 7 12 15 2 36
NİĞDE

1992
HDD 756 744 525 216 131 15 3 71 108 397 659 3625
T≤15 °C 31 29 31 27 20 4 1 11 21 30 31 236
CDD 4 22 7 33
T>22 °C 6 14 6 26

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.