Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ULUKIŞLA

2023
HDD 536 593 395 306 183 58 4 125 2200
T≤15 °C 31 28 31 29 29 14 1 24 187
CDD 15 96 2 113
T>22 °C 14 28 1 43
ULUKIŞLA

2022
HDD 677 516 618 176 180 12 30 215 352 473 3249
T≤15 °C 31 28 31 21 25 3 5 28 30 31 233
CDD 1 8 41 8 58
T>22 °C 1 6 25 3 35
ULUKIŞLA

2021
HDD 520 480 486 248 47 47 68 213 335 517 2961
T≤15 °C 31 28 31 23 9 11 13 27 29 31 233
CDD 1 26 25 0 52
T>22 °C 3 13 13 1 30
ULUKIŞLA

2020
HDD 628 526 405 286 154 37 46 427 473 2982
T≤15 °C 31 29 31 30 18 8 11 30 31 219
CDD 1 34 12 14 61
T>22 °C 2 20 12 5 39
ULUKIŞLA

2019
HDD 578 448 438 339 95 3 39 118 305 499 2862
T≤15 °C 31 28 31 30 13 1 8 19 30 31 222
CDD 2 6 7 19 34
T>22 °C 2 4 5 9 20
ULUKIŞLA

2018
HDD 567 389 304 181 78 10 4 183 349 519 2584
T≤15 °C 31 28 30 25 13 2 1 27 30 31 218
CDD 1 21 20 4 46
T>22 °C 2 17 18 4 41
ULUKIŞLA

2017
HDD 679 526 408 266 149 22 211 389 438 3088
T≤15 °C 31 28 31 29 26 5 30 30 31 241
CDD 8 57 36 23 124
T>22 °C 5 27 16 13 61
ULUKIŞLA

2016
HDD 632 393 373 156 139 17 62 156 384 650 2962
T≤15 °C 31 29 31 26 22 4 10 22 29 31 235
CDD 10 32 48 90
T>22 °C 8 15 23 46
ULUKIŞLA

2015
HDD 565 481 418 329 114 42 140 350 604 3043
T≤15 °C 31 28 31 30 18 10 20 30 31 229
CDD 14 40 8 62
T>22 °C 11 21 9 41
ULUKIŞLA

2014
HDD 506 418 366 201 114 39 60 224 398 430 2756
T≤15 °C 31 28 31 26 21 8 11 31 30 31 248
CDD 0 4 39 48 2 93
T>22 °C 1 3 23 25 2 54
ULUKIŞLA

2013
HDD 565 413 398 238 64 19 38 291 319 625 2970
T≤15 °C 31 28 31 25 12 5 8 30 30 31 231
CDD 10 22 4 1 37
T>22 °C 6 11 7 1 25
ULUKIŞLA

2012
HDD 630 625 520 190 136 5 4 154 344 495 3103
T≤15 °C 31 29 31 27 26 1 1 27 30 31 234
CDD 12 62 5 79
T>22 °C 8 19 8 35
ULUKIŞLA

2011
HDD 581 493 438 318 191 22 37 267 532 545 3424
T≤15 °C 31 28 31 30 27 5 8 29 30 31 250
CDD 33 15 48
T>22 °C 20 12 32
ULUKIŞLA

2010
HDD 505 417 348 275 93 31 189 260 402 2520
T≤15 °C 31 28 30 30 17 8 25 30 31 230
CDD 44 84 1 129
T>22 °C 21 26 1 48
ULUKIŞLA

2009
HDD 544 458 480 294 158 8 4 76 92 378 452 2944
T≤15 °C 31 28 31 30 23 2 1 13 16 30 31 236
CDD 1 12 5 18
T>22 °C 2 9 6 17
ULUKIŞLA

2008
HDD 728 623 293 182 163 16 41 222 336 540 3144
T≤15 °C 31 29 27 19 23 3 7 28 30 31 228
CDD 8 24 43 1 76
T>22 °C 5 16 26 3 50
ULUKIŞLA

2007
HDD 596 484 420 331 30 17 27 151 376 593 3025
T≤15 °C 31 28 31 30 7 4 7 21 30 31 220
CDD 8 50 35 9 102
T>22 °C 5 17 21 7 50
ULUKIŞLA

2006
HDD 648 502 405 256 139 3 36 182 451 605 3227
T≤15 °C 31 28 31 29 19 1 8 26 30 31 234
CDD 14 6 62 82
T>22 °C 9 10 28 47
ULUKIŞLA

2005
HDD 556 534 436 268 144 29 54 293 427 499 3240
T≤15 °C 31 28 31 28 20 6 12 31 30 31 248
CDD 43 34 77
T>22 °C 23 20 43
ULUKIŞLA

2004
HDD 597 521 390 301 147 31 34 146 414 581 3162
T≤15 °C 31 29 30 28 21 7 6 25 30 31 238
CDD 20 12 32
T>22 °C 11 10 21
ULUKIŞLA

2003
HDD 483 603 543 296 70 19 72 163 381 526 3156
T≤15 °C 31 28 31 29 14 4 13 19 30 31 230
CDD 17 19 7 43
T>22 °C 9 14 3 26
ULUKIŞLA

2002
HDD 704 414 372 311 160 45 48 178 327 649 3208
T≤15 °C 31 28 31 30 25 9 11 25 30 31 251
CDD 6 27 14 47
T>22 °C 5 14 8 27
ULUKIŞLA

2001
HDD 512 471 277 218 171 9 15 215 405 530 2823
T≤15 °C 31 28 30 25 23 2 3 24 30 31 227
CDD 2 68 38 1 109
T>22 °C 3 21 20 2 46
ULUKIŞLA

2000
HDD 750 634 522 218 178 36 14 39 255 377 553 3576
T≤15 °C 31 29 31 26 26 6 4 6 27 30 31 247
CDD 0 69 24 93
T>22 °C 2 25 11 38
ULUKIŞLA

1999
HDD 532 475 429 254 90 42 4 29 190 402 446 2893
T≤15 °C 31 28 31 28 15 10 1 8 23 30 31 236
CDD 21 28 49
T>22 °C 12 20 32
ULUKIŞLA

1998
HDD 620 545 518 240 132 39 25 181 284 490 3074
T≤15 °C 31 28 31 24 23 8 6 25 30 31 237
CDD 1 45 35 81
T>22 °C 2 18 20 40
ULUKIŞLA

1997
HDD 567 581 565 379 92 48 96 196 361 516 3401
T≤15 °C 31 28 31 27 14 10 18 24 30 31 244
CDD 2 5 1 8
T>22 °C 2 5 4 11
ULUKIŞLA

1996
HDD 609 471 485 350 64 36 38 240 330 420 3043
T≤15 °C 31 29 31 29 14 8 9 28 30 31 240
CDD 5 46 15 2 68
T>22 °C 4 20 14 1 39
ULUKIŞLA

1995
HDD 539 449 423 337 132 18 3 31 252 464 609 3257
T≤15 °C 31 28 31 30 16 5 1 5 27 30 31 235
CDD 0 3 13 16
T>22 °C 2 4 13 19
ULUKIŞLA

1994
HDD 488 507 443 181 130 21 4 116 438 619 2947
T≤15 °C 31 28 31 23 17 4 1 17 30 31 213
CDD 3 12 12 14 41
T>22 °C 1 13 6 7 27
ULUKIŞLA

1993
HDD 713 621 486 268 200 61 40 155 481 465 3490
T≤15 °C 31 28 31 26 27 12 7 29 30 31 252
CDD 1 11 3 0 15
T>22 °C 1 6 5 2 14
ULUKIŞLA

1992
HDD 790 764 569 275 180 42 10 111 109 437 683 3970
T≤15 °C 31 29 31 29 24 9 2 19 18 30 31 253
CDD 1 9 3 13
T>22 °C 2 8 5 15

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.