Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Ulukışla

2020
HDD 630 630
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Ulukışla

2019
HDD 575 449 436 335 95 38 124 305 502 2859
T≤15 °C 31 28 31 30 13 7 20 30 31 221
CDD 2 6 8 19 0 35
T>22 °C 2 4 5 10 0 21
Ulukışla

2018
HDD 568 387 304 177 90 10 8 185 354 522 2605
T≤15 °C 31 28 30 24 16 2 2 27 30 31 221
CDD 1 21 21 3 0 46
T>22 °C 2 15 18 4 0 39
Ulukışla

2017
HDD 682 519 409 264 151 20 6 208 389 436 3084
T≤15 °C 31 28 31 29 26 4 2 28 30 31 240
CDD 9 55 36 24 124
T>22 °C 5 27 16 13 61
Ulukışla

2016
HDD 629 390 374 155 133 18 66 160 387 651 2963
T≤15 °C 31 29 31 26 20 4 11 22 30 31 235
CDD 10 33 49 0 92
T>22 °C 8 15 25 1 49
Ulukışla

2015
HDD 565 474 416 328 126 35 3 146 352 606 3051
T≤15 °C 31 28 31 30 20 8 1 21 30 31 231
CDD 15 41 8 64
T>22 °C 11 23 8 42
Ulukışla

2014
HDD 507 417 368 203 114 36 62 224 398 429 2758
T≤15 °C 31 28 31 27 21 7 11 31 30 31 248
CDD 3 40 48 2 93
T>22 °C 5 24 26 2 57
Ulukışla

2013
HDD 564 413 393 241 58 16 45 293 320 625 2968
T≤15 °C 31 28 30 25 10 4 10 30 30 31 229
CDD 9 23 6 1 39
T>22 °C 5 11 9 1 26
Ulukışla

2012
HDD 634 597 519 187 136 8 4 156 345 503 3089
T≤15 °C 31 28 31 26 25 2 1 27 30 31 232
CDD 10 62 6 78
T>22 °C 8 19 10 37
Ulukışla

2011
HDD 583 492 437 318 189 22 38 233 533 543 3388
T≤15 °C 31 28 31 30 27 5 8 24 30 31 245
CDD 0 0 34 15 0 49
T>22 °C 0 0 21 12 0 33
Ulukışla

2010
HDD 501 413 338 266 95 17 0 206 266 398 2500
T≤15 °C 0
CDD 1 2 69 101 2 175
T>22 °C 0
Ulukışla

2009
HDD 538 430 475 290 146 67 100 370 444 2860
T≤15 °C 0
CDD 0 3 16 16 0 35
T>22 °C 0
Ulukışla

2008
HDD 720 626 300 162 146 221 347 559 3081
T≤15 °C 0
CDD 0 18 44 62 10 134
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.