Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ORDU

2020
HDD 322 322
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ORDU

2019
HDD 287 279 285 186 30 4 0 95 218 1384
T≤15 °C 31 28 30 25 8 1 0 19 28 170
CDD 50 46 58 10 1 165
T>22 °C 26 26 27 14 1 94
ORDU

2018
HDD 298 228 198 159 4 3 14 109 265 1278
T≤15 °C 31 27 29 27 1 1 3 17 31 167
CDD 1 33 94 95 28 1 252
T>22 °C 3 21 30 31 16 2 103
ORDU

2017
HDD 370 307 267 223 63 26 141 205 1602
T≤15 °C 31 26 30 29 15 7 23 28 189
CDD 8 67 105 29 1 210
T>22 °C 7 26 28 18 1 80
ORDU

2016
HDD 337 210 233 119 41 58 185 363 1546
T≤15 °C 29 24 29 21 11 12 26 31 183
CDD 1 4 34 66 115 18 238
T>22 °C 1 1 16 29 30 15 92
ORDU

2015
HDD 326 260 283 212 60 40 107 295 1583
T≤15 °C 31 26 30 27 13 9 20 31 187
CDD 7 59 116 50 1 233
T>22 °C 10 27 30 29 1 97
ORDU

2014
HDD 256 240 231 159 18 18 173 204 1299
T≤15 °C 30 28 29 26 5 3 27 29 177
CDD 15 82 116 33 246
T>22 °C 12 29 31 17 89
ORDU

2013
HDD 282 237 239 145 93 121 353 1470
T≤15 °C 29 27 29 22 19 23 31 180
CDD 0 3 21 54 86 5 1 170
T>22 °C 1 2 16 31 31 7 1 89
ORDU

2012
HDD 360 396 360 144 11 103 245 1619
T≤15 °C 31 29 30 22 3 22 28 165
CDD 0 41 80 62 13 1 197
T>22 °C 1 20 28 26 16 1 92
ORDU

2011
HDD 319 310 306 240 79 0 0 83 289 261 1887
T≤15 °C 31 28 31 30 15 0 0 15 30 31 211
CDD 0 4 89 52 10 155
T>22 °C 0 8 29 28 13 78
ORDU

2010
HDD 271 228 293 177 17 0 0 61 61 143 1251
T≤15 °C 0
CDD 2 38 113 146 16 315
T>22 °C 0
ORDU

2009
HDD 323 233 290 231 48 12 14 159 204 1514
T≤15 °C 0
CDD 0 27 70 27 11 135
T>22 °C 0
ORDU

2008
HDD 427 362 195 112 67 11 130 290 1594
T≤15 °C 0
CDD 5 55 100 10 170
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.