Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Ünye

2020
HDD 327 327
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Ünye

2019
HDD 276 285 291 192 45 9 0 80 214 1392
T≤15 °C 29 28 30 26 12 2 0 16 27 170
CDD 52 42 48 11 0 153
T>22 °C 24 24 25 14 0 87
Ünye

2018
HDD 293 233 211 165 11 7 14 113 263 1310
T≤15 °C 30 27 28 28 3 2 3 18 31 170
CDD 34 92 88 26 0 240
T>22 °C 21 31 31 14 0 97
Ünye

2017
HDD 370 315 264 231 72 26 137 198 1613
T≤15 °C 30 26 28 29 16 7 23 27 186
CDD 6 61 100 25 0 192
T>22 °C 6 26 28 17 1 78
Ünye

2016
HDD 336 217 246 135 45 3 65 168 370 1585
T≤15 °C 28 25 29 22 11 1 12 23 31 182
CDD 1 31 62 107 15 1 217
T>22 °C 1 17 29 30 14 1 92
Ünye

2015
HDD 330 274 298 228 65 45 118 308 1666
T≤15 °C 30 26 29 28 14 10 21 31 189
CDD 2 59 99 41 201
T>22 °C 6 24 29 28 87
Ünye

2014
HDD 258 247 251 178 31 23 179 198 1365
T≤15 °C 30 28 31 28 8 4 27 27 183
CDD 12 77 106 29 224
T>22 °C 13 30 31 16 90
Ünye

2013
HDD 283 228 248 161 94 118 351 1483
T≤15 °C 29 25 28 23 19 23 31 178
CDD 3 15 52 86 4 1 161
T>22 °C 2 12 30 30 7 1 82
Ünye

2012
HDD 357 319 379 158 13 106 241 1573
T≤15 °C 30 23 31 23 4 21 28 160
CDD 31 97 59 12 1 200
T>22 °C 17 27 27 14 2 87
Ünye

2011
HDD 320 322 325 254 84 0 0 87 293 248 1933
T≤15 °C 30 28 31 29 14 0 0 16 30 29 207
CDD 0 2 84 54 7 147
T>22 °C 0 4 29 28 11 72
Ünye

2010
HDD 261 214 315 186 35 0 0 57 37 159 1264
T≤15 °C 0
CDD 1 20 98 153 22 294
T>22 °C 0
Ünye

2009
HDD 312 233 295 234 43 8 14 140 174 1453
T≤15 °C 0
CDD 0 20 71 35 14 140
T>22 °C 0
Ünye

2008
HDD 426 372 214 119 70 18 125 259 1603
T≤15 °C 0
CDD 3 55 92 19 169
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.