Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
RİZE

2020
HDD 332 332
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
RİZE

2019
HDD 298 280 291 174 15 3 0 108 225 1394
T≤15 °C 31 28 30 24 4 1 0 22 27 167
CDD 0 73 58 69 15 1 216
T>22 °C 1 27 27 28 15 1 99
RİZE

2018
HDD 295 231 174 125 4 14 119 259 1221
T≤15 °C 31 28 25 23 1 3 21 31 163
CDD 6 59 101 99 35 1 301
T>22 °C 4 25 30 31 20 2 112
RİZE

2017
HDD 376 350 270 202 42 27 153 239 1659
T≤15 °C 31 28 31 27 11 7 24 31 190
CDD 14 82 125 33 254
T>22 °C 9 28 30 20 87
RİZE

2016
HDD 375 237 227 124 21 3 52 182 371 1592
T≤15 °C 31 26 28 21 6 1 11 26 31 181
CDD 1 1 46 67 126 25 0 266
T>22 °C 1 1 15 28 30 14 1 90
RİZE

2015
HDD 348 270 280 217 68 35 148 321 1687
T≤15 °C 31 27 29 27 14 8 26 31 193
CDD 4 57 118 64 243
T>22 °C 7 25 30 30 92
RİZE

2014
HDD 285 257 239 137 15 3 22 192 217 1367
T≤15 °C 31 28 29 22 4 1 4 28 29 176
CDD 2 18 81 120 38 259
T>22 °C 2 11 31 30 17 91
RİZE

2013
HDD 307 251 240 161 102 140 380 1581
T≤15 °C 31 28 28 24 21 25 31 188
CDD 5 18 44 79 5 151
T>22 °C 2 12 24 31 5 74
RİZE

2012
HDD 360 401 397 145 109 266 1678
T≤15 °C 31 29 31 24 21 30 166
CDD 2 40 110 60 18 0 230
T>22 °C 1 18 27 24 13 1 84
RİZE

2011
HDD 329 325 308 249 80 0 0 72 292 296 1951
T≤15 °C 31 28 31 30 15 0 0 15 30 30 210
CDD 0 4 85 57 4 150
T>22 °C 0 6 30 30 8 74
RİZE

2010
HDD 277 244 289 189 27 0 0 34 103 165 1328
T≤15 °C 0
CDD 2 38 122 154 29 345
T>22 °C 0
RİZE

2009
HDD 337 245 281 221 50 14 8 162 222 1540
T≤15 °C 0
CDD 0 34 75 34 20 163
T>22 °C 0
RİZE

2008
HDD 444 388 197 99 62 3 129 302 1624
T≤15 °C 0
CDD 8 56 94 21 179
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.