Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SAKARYA

2020
HDD 364 364
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
SAKARYA

2019
HDD 318 295 231 161 10 6 4 77 252 1354
T≤15 °C 31 28 26 22 2 2 1 16 28 156
CDD 24 52 55 63 11 3 208
T>22 °C 9 26 23 26 10 2 96
SAKARYA

2018
HDD 322 250 174 79 10 4 15 143 331 1328
T≤15 °C 31 26 25 16 3 1 2 22 31 157
CDD 10 43 95 114 20 0 282
T>22 °C 4 22 31 31 6 0 94
SAKARYA

2017
HDD 434 273 244 167 12 68 177 215 1590
T≤15 °C 31 26 30 23 3 15 26 25 179
CDD 4 42 82 87 38 253
T>22 °C 1 16 31 24 15 87
SAKARYA

2016
HDD 360 179 194 56 18 7 75 211 438 1538
T≤15 °C 29 22 24 12 5 2 14 24 31 163
CDD 3 13 68 84 108 26 3 305
T>22 °C 2 5 21 29 28 15 2 102
SAKARYA

2015
HDD 350 287 266 175 4 45 118 340 1585
T≤15 °C 30 27 28 21 1 9 21 31 168
CDD 5 8 70 105 49 0 0 237
T>22 °C 4 6 26 30 27 1 1 95
SAKARYA

2014
HDD 257 240 200 80 18 33 163 240 1231
T≤15 °C 29 28 27 15 4 7 23 30 163
CDD 17 33 90 106 22 0 268
T>22 °C 7 15 30 30 14 1 97
SAKARYA

2013
HDD 287 224 177 93 35 111 122 376 1425
T≤15 °C 28 25 20 15 1 21 19 31 160
CDD 6 22 38 70 93 8 237
T>22 °C 5 10 18 27 30 6 96
SAKARYA

2012
HDD 375 396 306 53 110 260 1500
T≤15 °C 31 29 31 8 22 27 148
CDD 1 1 73 154 105 30 18 382
T>22 °C 1 2 24 31 27 21 10 116
SAKARYA

2011
HDD 340 321 264 217 53 0 0 100 307 264 1866
T≤15 °C 31 28 25 29 9 0 0 17 30 30 199
CDD 0 22 125 53 16 216
T>22 °C 0 15 30 31 15 91
SAKARYA

2010
HDD 323 232 263 127 18 0 0 90 55 221 1329
T≤15 °C 0
CDD 20 37 115 173 13 358
T>22 °C 0
SAKARYA

2009
HDD 292 252 248 156 13 0 12 61 215 1249
T≤15 °C 0
CDD 12 71 154 55 7 299
T>22 °C 0
SAKARYA

2008
HDD 416 330 164 66 43 10 123 255 1407
T≤15 °C 0
CDD 9 13 51 70 58 25 226
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.