Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GEYVE

2023
HDD 330 352 255 137 53 14 1141
T≤15 °C 29 27 31 23 12 4 126
CDD 14 86 132 21 253
T>22 °C 11 28 31 12 82
GEYVE

2022
HDD 443 318 411 119 58 8 57 187 289 1890
T≤15 °C 31 28 31 18 13 2 12 27 29 191
CDD 13 15 49 110 27 2 0 216
T>22 °C 6 16 28 31 12 1 1 95
GEYVE

2021
HDD 364 311 342 161 14 9 8 85 180 298 1772
T≤15 °C 31 27 31 22 3 2 2 17 24 30 189
CDD 3 25 100 93 4 225
T>22 °C 2 9 28 31 3 73
GEYVE

2020
HDD 430 307 239 171 51 5 250 298 1751
T≤15 °C 31 28 29 23 12 1 30 30 184
CDD 16 28 78 82 48 6 258
T>22 °C 8 16 29 31 23 4 111
GEYVE

2019
HDD 373 322 275 166 17 4 21 146 328 1652
T≤15 °C 31 28 31 23 4 1 6 24 30 178
CDD 15 41 53 67 13 1 190
T>22 °C 8 22 23 26 11 2 92
GEYVE

2018
HDD 390 283 202 58 4 4 43 188 392 1564
T≤15 °C 31 28 29 12 1 1 8 29 31 170
CDD 4 26 87 114 19 250
T>22 °C 4 21 31 31 6 93
GEYVE

2017
HDD 481 336 255 168 9 104 258 315 1926
T≤15 °C 31 28 31 23 2 21 30 30 196
CDD 1 34 85 89 32 241
T>22 °C 1 16 31 26 16 90
GEYVE

2016
HDD 442 242 237 61 23 12 90 293 505 1905
T≤15 °C 30 26 29 12 6 3 16 28 31 181
CDD 4 65 88 110 27 294
T>22 °C 4 19 30 29 15 97
GEYVE

2015
HDD 447 318 276 202 5 47 200 442 1937
T≤15 °C 30 26 28 23 1 9 28 31 176
CDD 7 3 73 119 43 245
T>22 °C 5 6 26 31 24 92
GEYVE

2014
HDD 350 289 248 102 17 55 236 310 1607
T≤15 °C 31 28 30 19 4 11 30 31 184
CDD 6 22 84 99 19 230
T>22 °C 4 14 30 31 12 91
GEYVE

2013
HDD 387 266 245 126 3 159 237 509 1932
T≤15 °C 31 27 29 19 1 24 30 31 192
CDD 10 38 75 100 7 230
T>22 °C 6 15 27 31 4 83
GEYVE

2012
HDD 481 460 373 75 16 192 351 1948
T≤15 °C 31 29 31 12 4 26 29 162
CDD 49 120 87 20 3 279
T>22 °C 21 30 28 15 3 97
GEYVE

2011
HDD 425 364 335 246 62 3 157 383 402 2377
T≤15 °C 31 28 31 30 10 1 22 30 31 214
CDD 9 92 35 6 142
T>22 °C 8 29 22 7 66
GEYVE

2010
HDD 383 260 286 133 16 108 155 319 1660
T≤15 °C 31 27 31 22 4 20 26 29 190
CDD 9 23 102 170 8 312
T>22 °C 7 13 31 31 10 92
GEYVE

2009
HDD 400 319 303 178 36 3 17 263 313 1832
T≤15 °C 31 28 28 26 8 1 4 29 31 186
CDD 4 34 79 50 4 171
T>22 °C 3 20 29 26 7 85
GEYVE

2008
HDD 510 421 221 112 57 7 59 200 372 1959
T≤15 °C 31 29 29 19 11 2 15 26 31 193
CDD 3 37 58 112 15 225
T>22 °C 2 15 30 31 11 89
GEYVE

2007
HDD 416 349 308 216 8 72 271 413 2053
T≤15 °C 31 28 28 30 2 14 29 31 193
CDD 5 58 98 117 25 303
T>22 °C 4 21 29 31 7 92
GEYVE

2006
HDD 491 399 292 157 68 58 318 459 2242
T≤15 °C 31 28 30 24 13 11 29 31 197
CDD 7 40 45 131 3 226
T>22 °C 4 16 24 30 4 78
GEYVE

2005
HDD 382 331 340 157 35 3 152 290 346 2036
T≤15 °C 31 27 31 19 6 1 23 30 30 198
CDD 1 2 53 83 6 145
T>22 °C 1 3 26 30 5 65
GEYVE

2004
HDD 428 420 290 180 61 11 30 238 372 2030
T≤15 °C 31 27 29 24 14 3 8 23 31 190
CDD 5 34 32 10 81
T>22 °C 6 20 21 7 54
GEYVE

2003
HDD 339 436 442 246 8 7 94 275 389 2236
T≤15 °C 30 28 31 29 2 2 13 26 31 192
CDD 22 48 69 7 2 148
T>22 °C 13 25 29 2 1 70
GEYVE

2002
HDD 546 286 257 197 40 3 68 250 455 2102
T≤15 °C 31 28 29 25 11 1 13 29 31 198
CDD 22 87 31 0 140
T>22 °C 12 31 20 1 64
GEYVE

2001
HDD 357 336 177 137 57 4 99 253 420 1840
T≤15 °C 31 27 26 22 13 1 14 28 31 193
CDD 1 13 104 78 7 203
T>22 °C 1 11 28 30 8 78
GEYVE

2000
HDD 537 403 347 88 57 9 14 99 214 370 2138
T≤15 °C 31 29 28 14 11 2 4 14 29 31 193
CDD 10 70 60 9 149
T>22 °C 7 21 21 9 58
GEYVE

1999
HDD 384 342 293 116 49 114 260 321 1879
T≤15 °C 31 27 31 19 9 21 28 30 196
CDD 1 16 60 66 143
T>22 °C 2 14 27 23 66
GEYVE

1998
HDD 434 351 387 107 36 66 231 369 1981
T≤15 °C 30 28 31 17 8 14 30 30 188
CDD 1 3 10 63 78 11 166
T>22 °C 1 1 8 24 26 3 63
GEYVE

1997
HDD 412 427 408 268 42 8 45 126 255 357 2348
T≤15 °C 31 28 31 28 8 2 10 20 30 31 219
CDD 2 16 39 10 1 68
T>22 °C 2 14 21 6 1 44
GEYVE

1996
HDD 438 357 402 225 31 127 269 293 2142
T≤15 °C 31 28 31 26 7 18 30 30 201
CDD 1 10 54 34 7 106
T>22 °C 1 7 19 24 4 55
GEYVE

1995
HDD 393 303 289 199 61 4 151 342 358 2100
T≤15 °C 30 28 30 26 10 1 28 29 29 211
CDD 4 22 17 27 6 76
T>22 °C 4 13 21 22 6 66
GEYVE

1994
HDD 370 369 290 94 61 6 33 294 425 1942
T≤15 °C 31 28 30 16 13 2 8 30 31 189
CDD 13 11 63 73 27 2 189
T>22 °C 6 8 29 28 22 3 96
GEYVE

1993
HDD 528 428 330 213 76 8 30 299 332 2244
T≤15 °C 31 28 28 26 14 2 5 28 31 193
CDD 4 17 20 47 8 96
T>22 °C 2 7 15 24 6 54
GEYVE

1992
HDD 534 517 348 153 98 26 39 304 477 2496
T≤15 °C 31 29 29 24 20 6 7 28 31 205
CDD 11 6 58 12 87
T>22 °C 10 7 27 5 49

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.