Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SAMSUN

2020
HDD 311 311
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
SAMSUN

2019
HDD 274 269 282 180 30 4 83 209 1331
T≤15 °C 31 28 29 24 8 1 16 27 164
CDD 56 56 71 18 1 202
T>22 °C 27 26 28 16 1 98
SAMSUN

2018
HDD 284 216 198 151 10 3 9 116 254 1241
T≤15 °C 31 24 26 25 3 1 2 18 31 161
CDD 1 39 103 114 28 0 285
T>22 °C 2 23 31 31 13 1 101
SAMSUN

2017
HDD 365 288 261 226 59 24 137 176 1536
T≤15 °C 30 25 29 28 14 6 24 25 181
CDD 8 68 109 26 0 211
T>22 °C 8 30 30 18 1 87
SAMSUN

2016
HDD 321 194 238 128 45 71 166 373 1536
T≤15 °C 29 22 29 21 11 14 22 31 179
CDD 2 1 38 80 115 27 4 267
T>22 °C 1 2 17 31 29 18 2 100
SAMSUN

2015
HDD 316 256 284 218 57 42 104 298 1575
T≤15 °C 30 26 28 28 13 10 18 31 184
CDD 5 55 110 36 206
T>22 °C 9 26 31 28 94
SAMSUN

2014
HDD 256 251 243 173 31 20 171 195 1340
T≤15 °C 30 28 31 28 8 4 27 27 183
CDD 12 83 114 27 236
T>22 °C 12 31 31 17 91
SAMSUN

2013
HDD 272 219 233 157 99 131 342 1453
T≤15 °C 28 24 27 22 21 24 31 177
CDD 5 17 52 80 2 156
T>22 °C 2 12 30 30 3 77
SAMSUN

2012
HDD 331 392 362 146 4 104 242 1581
T≤15 °C 30 29 31 23 1 21 28 163
CDD 29 93 66 7 5 200
T>22 °C 16 26 27 10 2 81
SAMSUN

2011
HDD 320 322 317 245 84 0 0 83 296 225 1892
T≤15 °C 30 28 30 29 15 0 0 16 30 27 205
CDD 0 1 81 65 8 155
T>22 °C 0 2 28 31 9 70
SAMSUN

2010
HDD 252 230 313 194 28 0 0 65 61 149 1292
T≤15 °C 0
CDD 0 24 107 154 19 304
T>22 °C 0
SAMSUN

2009
HDD 288 251 298 248 64 0 16 139 176 1480
T≤15 °C 0
CDD 0 22 77 34 9 142
T>22 °C 0
SAMSUN

2008
HDD 431 354 200 122 80 10 130 283 1610
T≤15 °C 0
CDD 7 64 106 18 195
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.