Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SİİRT

2020
HDD 450 450
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
SİİRT

2019
HDD 434 344 299 170 7 15 182 326 1777
T≤15 °C 31 28 31 24 1 3 30 31 179
CDD 51 213 266 303 130 33 996
T>22 °C 17 30 31 31 30 17 156
SİİRT

2018
HDD 382 272 127 25 25 27 207 356 1421
T≤15 °C 31 28 22 6 6 6 27 31 157
CDD 26 164 320 314 174 31 1029
T>22 °C 13 30 31 31 30 15 150
SİİRT

2017
HDD 466 427 262 120 19 8 205 312 1819
T≤15 °C 31 28 31 20 5 2 28 31 176
CDD 13 152 319 308 190 0 982
T>22 °C 9 28 31 31 30 1 130
SİİRT

2016
HDD 504 281 242 42 5 15 227 455 1771
T≤15 °C 31 29 30 8 1 4 29 31 163
CDD 10 136 291 319 100 4 860
T>22 °C 7 28 31 31 24 8 129
SİİRT

2015
HDD 439 335 274 128 25 223 405 1829
T≤15 °C 31 28 31 19 5 30 31 175
CDD 20 146 312 291 184 9 962
T>22 °C 13 30 31 31 30 5 140
SİİRT

2014
HDD 408 308 196 67 4 33 255 349 1620
T≤15 °C 31 28 27 12 1 8 30 31 168
CDD 23 147 292 300 113 3 878
T>22 °C 11 26 31 31 24 5 128
SİİRT

2013
HDD 458 317 242 79 13 24 167 535 1835
T≤15 °C 31 28 28 14 3 6 26 31 167
CDD 2 14 142 280 265 86 4 793
T>22 °C 2 10 29 31 31 22 3 128
SİİRT

2012
HDD 450 412 401 56 20 140 380 1859
T≤15 °C 30 27 31 13 5 21 31 158
CDD 11 179 278 275 139 23 905
T>22 °C 6 30 31 31 30 8 136
SİİRT

2011
HDD 426 378 258 136 28 0 0 53 335 412 2026
T≤15 °C 31 28 30 19 7 0 0 9 30 31 185
CDD 9 130 287 275 114 815
T>22 °C 3 28 31 31 23 116
SİİRT

2010
HDD 344 286 166 76 21 0 0 19 118 286 1316
T≤15 °C 0
CDD 29 169 300 299 162 959
T>22 °C 0
SİİRT

2009
HDD 471 314 289 136 7 6 17 208 319 1767
T≤15 °C 0
CDD 24 138 251 227 85 725
T>22 °C 0
SİİRT

2008
HDD 513 401 126 60 35 21 198 439 1793
T≤15 °C 0
CDD 23 23 167 297 307 140 957
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.