Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SİNOP

2020
HDD 329 329
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
SİNOP

2019
HDD 242 251 249 154 7 5 8 83 218 1217
T≤15 °C 28 28 30 24 2 1 2 16 28 159
CDD 85 98 111 39 0 333
T>22 °C 27 29 30 14 1 101
SİNOP

2018
HDD 329 269 263 182 36 8 86 228 1401
T≤15 °C 31 28 30 26 10 2 14 31 172
CDD 18 109 152 58 0 337
T>22 °C 14 31 31 25 0 101
SİNOP

2017
HDD 423 345 320 252 118 66 177 213 1914
T≤15 °C 31 28 31 29 24 16 28 26 213
CDD 5 33 74 24 136
T>22 °C 4 22 28 17 71
SİNOP

2016
HDD 337 230 267 140 66 13 104 202 409 1768
T≤15 °C 29 25 30 24 15 3 17 26 31 200
CDD 1 15 33 68 7 2 126
T>22 °C 1 11 26 27 9 1 75
SİNOP

2015
HDD 326 288 307 221 45 52 112 296 1647
T≤15 °C 31 27 30 27 11 11 21 31 189
CDD 2 59 86 34 181
T>22 °C 4 28 31 26 89
SİNOP

2014
HDD 268 264 269 168 26 23 154 235 1407
T≤15 °C 30 28 31 25 7 5 25 30 181
CDD 1 10 72 110 23 216
T>22 °C 1 9 30 30 17 87
SİNOP

2013
HDD 289 254 275 169 24 91 124 340 1566
T≤15 °C 29 26 31 22 6 19 22 31 186
CDD 3 17 52 87 3 162
T>22 °C 3 9 27 30 4 73
SİNOP

2012
HDD 372 405 379 156 17 107 228 1664
T≤15 °C 31 29 31 25 5 22 27 170
CDD 26 78 69 8 4 185
T>22 °C 17 28 28 7 3 83
SİNOP

2011
HDD 336 323 335 270 122 0 0 93 289 246 2014
T≤15 °C 31 27 31 29 21 0 0 17 30 30 216
CDD 0 2 64 51 4 121
T>22 °C 0 3 27 31 10 71
SİNOP

2010
HDD 276 248 313 202 42 0 0 75 53 175 1384
T≤15 °C 0
CDD 0 12 95 147 12 266
T>22 °C 0
SİNOP

2009
HDD 305 268 308 252 54 0 15 134 177 1513
T≤15 °C 0
CDD 0 11 65 27 3 106
T>22 °C 0
SİNOP

2008
HDD 408 344 233 138 74 4 119 276 1596
T≤15 °C 0
CDD 8 51 88 8 155
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.