Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SİNOP

2023
HDD 207 274 238 141 72 932
T≤15 °C 28 26 30 25 16 125
CDD 16 103 132 31 3 285
T>22 °C 14 31 31 20 6 102
SİNOP

2022
HDD 312 245 356 163 70 12 53 156 1367
T≤15 °C 30 28 29 25 13 3 13 25 166
CDD 13 73 151 45 2 1 285
T>22 °C 14 31 31 17 2 1 96
SİNOP

2021
HDD 205 241 296 192 21 22 92 182 1251
T≤15 °C 26 24 31 29 5 6 16 24 161
CDD 1 20 123 116 6 266
T>22 °C 1 11 31 31 7 81
SİNOP

2020
HDD 328 289 245 235 69 104 134 1404
T≤15 °C 31 28 28 30 15 20 23 175
CDD 5 61 62 66 10 204
T>22 °C 9 31 30 25 13 108
SİNOP

2019
HDD 251 248 249 154 7 4 5 84 219 1221
T≤15 °C 30 28 30 24 2 1 1 16 29 161
CDD 85 97 108 41 0 331
T>22 °C 27 30 30 15 1 103
SİNOP

2018
HDD 328 267 263 184 37 8 89 226 1402
T≤15 °C 31 27 30 27 10 2 15 31 173
CDD 17 109 153 59 1 339
T>22 °C 13 31 31 24 1 100
SİNOP

2017
HDD 422 348 319 253 117 55 177 214 1905
T≤15 °C 31 28 31 29 24 13 28 27 211
CDD 4 33 74 24 135
T>22 °C 4 23 28 17 72
SİNOP

2016
HDD 342 226 266 139 70 12 101 202 410 1768
T≤15 °C 30 24 30 23 16 3 17 26 31 200
CDD 0 15 31 69 7 1 123
T>22 °C 1 11 25 27 9 1 74
SİNOP

2015
HDD 329 284 306 222 53 50 115 293 1652
T≤15 °C 31 26 30 28 13 11 22 31 192
CDD 1 58 87 34 180
T>22 °C 5 28 31 27 91
SİNOP

2014
HDD 269 265 268 172 32 25 153 232 1416
T≤15 °C 31 28 31 26 9 6 25 29 185
CDD 1 9 71 109 23 213
T>22 °C 1 10 30 31 17 89
SİNOP

2013
HDD 292 254 257 169 20 90 126 339 1547
T≤15 °C 30 26 27 22 5 19 23 31 183
CDD 3 19 51 88 2 163
T>22 °C 2 11 27 30 5 75
SİNOP

2012
HDD 369 406 381 148 14 107 236 1661
T≤15 °C 31 29 31 24 4 22 28 169
CDD 25 83 75 8 4 195
T>22 °C 14 29 28 7 3 81
SİNOP

2011
HDD 337 334 335 272 122 94 288 247 2029
T≤15 °C 31 28 31 29 21 18 30 30 218
CDD 2 63 51 5 121
T>22 °C 4 27 31 10 72
SİNOP

2010
HDD 275 247 314 202 42 79 53 173 1385
T≤15 °C 28 27 31 30 10 18 13 23 180
CDD 0 12 94 148 15 1 0 270
T>22 °C 1 12 31 31 11 1 1 88
SİNOP

2009
HDD 309 267 309 254 59 14 139 175 1526
T≤15 °C 30 28 29 30 13 3 25 27 185
CDD 11 65 26 4 0 106
T>22 °C 7 31 19 6 2 65
SİNOP

2008
HDD 408 346 229 142 71 6 119 295 1616
T≤15 °C 31 29 29 22 14 2 23 28 178
CDD 7 51 89 7 154
T>22 °C 8 30 31 8 77
SİNOP

2007
HDD 276 314 305 244 41 12 182 290 1664
T≤15 °C 30 28 31 30 8 2 26 29 184
CDD 26 69 97 31 0 223
T>22 °C 17 26 31 11 1 86
SİNOP

2006
HDD 411 351 276 225 118 14 196 311 1902
T≤15 °C 31 28 30 29 19 3 27 31 198
CDD 7 21 109 1 138
T>22 °C 5 17 31 3 56
SİNOP

2005
HDD 288 308 356 198 60 65 177 254 1706
T≤15 °C 31 27 31 24 13 11 27 29 193
CDD 0 52 91 7 150
T>22 °C 1 27 31 9 68
SİNOP

2004
HDD 309 334 300 201 87 4 16 156 278 1685
T≤15 °C 31 27 29 26 18 1 3 22 31 188
CDD 2 21 46 5 74
T>22 °C 4 19 27 8 58
SİNOP

2003
HDD 305 370 413 295 32 3 55 178 283 1934
T≤15 °C 31 28 31 30 7 1 10 27 31 196
CDD 2 24 50 3 8 87
T>22 °C 4 24 31 1 3 63
SİNOP

2002
HDD 401 276 262 250 61 29 95 341 1715
T≤15 °C 31 28 30 30 14 5 19 27 184
CDD 8 99 61 11 0 179
T>22 °C 9 31 29 11 1 81
SİNOP

2001
HDD 284 289 219 196 90 65 170 329 1642
T≤15 °C 30 28 27 28 20 12 23 31 199
CDD 1 85 110 20 0 216
T>22 °C 2 29 30 15 1 77
SİNOP

2000
HDD 423 333 334 162 77 6 61 90 239 1725
T≤15 °C 31 29 31 27 14 2 13 18 29 194
CDD 50 52 9 111
T>22 °C 24 24 9 57
SİNOP

1999
HDD 304 284 283 161 70 68 197 208 1575
T≤15 °C 31 28 31 26 15 14 28 29 202
CDD 15 100 99 2 216
T>22 °C 12 31 24 4 71
SİNOP

1998
HDD 337 351 335 132 90 3 116 274 1638
T≤15 °C 31 28 30 20 21 1 20 31 182
CDD 1 5 37 76 4 3 126
T>22 °C 1 8 24 30 3 2 68
SİNOP

1997
HDD 344 362 392 276 84 8 21 83 187 272 2029
T≤15 °C 31 28 31 29 17 2 6 16 30 30 220
CDD 0 0 36 26 3 65
T>22 °C 1 1 23 20 3 48
SİNOP

1996
HDD 360 328 382 279 39 4 62 135 211 1800
T≤15 °C 31 28 31 29 8 1 12 26 27 193
CDD 0 2 32 36 9 79
T>22 °C 1 1 24 27 5 58
SİNOP

1995
HDD 318 291 269 225 70 61 206 300 1740
T≤15 °C 30 28 30 29 12 16 24 29 198
CDD 2 10 23 43 10 88
T>22 °C 2 9 22 26 10 69
SİNOP

1994
HDD 300 362 321 155 97 4 19 218 345 1821
T≤15 °C 31 28 31 25 17 1 4 24 31 192
CDD 3 45 51 34 7 140
T>22 °C 3 30 27 27 10 97
SİNOP

1993
HDD 402 396 316 238 105 3 53 270 247 2030
T≤15 °C 31 28 29 29 19 1 10 26 31 204
CDD 2 4 9 27 1 43
T>22 °C 1 4 7 23 2 37
SİNOP

1992
HDD 422 408 330 220 140 13 32 205 367 2137
T≤15 °C 31 29 30 29 26 3 7 26 31 212
CDD 4 8 62 7 81
T>22 °C 4 8 29 5 46

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.