Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SİVAS

2020
HDD 612 571 368 275 1826
T≤15 °C 31 29 31 30 121
CDD 0
T>22 °C 0
SİVAS

2019
HDD 607 458 434 295 66 4 41 116 346 495 2862
T≤15 °C 31 28 31 29 11 1 8 20 30 31 220
CDD 4 7 16 0 27
T>22 °C 7 3 5 0 15
SİVAS

2018
HDD 548 383 290 165 77 3 14 163 366 508 2517
T≤15 °C 31 28 30 24 14 1 3 25 30 31 217
CDD 10 34 16 2 0 62
T>22 °C 4 15 11 2 0 32
SİVAS

2017
HDD 682 589 390 249 141 23 13 225 400 462 3174
T≤15 °C 31 28 31 28 24 6 3 27 30 31 239
CDD 3 40 62 17 122
T>22 °C 3 13 21 10 47
SİVAS

2016
HDD 642 466 385 172 149 24 79 196 407 686 3206
T≤15 °C 31 29 31 25 26 5 12 25 30 31 245
CDD 5 13 42 60
T>22 °C 3 7 23 33
SİVAS

2015
HDD 622 454 392 301 133 5 178 372 617 3074
T≤15 °C 31 28 31 29 21 1 28 30 31 230
CDD 26 47 9 82
T>22 °C 9 23 11 43
SİVAS

2014
HDD 510 417 360 174 92 25 62 202 408 430 2680
T≤15 °C 31 28 31 25 17 6 11 29 30 31 239
CDD 2 38 54 14 108
T>22 °C 2 20 18 7 47
SİVAS

2013
HDD 590 418 377 208 61 26 80 273 334 668 3035
T≤15 °C 31 28 30 24 12 7 17 29 30 31 239
CDD 3 0 2 0 5
T>22 °C 1 1 3 1 6
SİVAS

2012
HDD 665 655 602 186 92 10 14 11 154 319 522 3230
T≤15 °C 31 29 31 27 19 2 3 3 26 30 31 232
CDD 5 47 16 68
T>22 °C 4 15 9 28
SİVAS

2011
HDD 635 560 441 290 177 36 41 258 531 568 3537
T≤15 °C 31 28 31 30 28 9 8 27 30 31 253
CDD 0 0 32 12 0 44
T>22 °C 0 0 10 6 0 16
SİVAS

2010
HDD 494 403 350 263 92 4 3 212 297 419 2537
T≤15 °C 0
CDD 0 14 52 71 6 143
T>22 °C 0
SİVAS

2009
HDD 638 451 437 297 148 96 101 397 438 3003
T≤15 °C 0
CDD 0 3 7 1 0 11
T>22 °C 0
SİVAS

2008
HDD 890 749 356 187 190 215 367 689 3643
T≤15 °C 0
CDD 0 25 26 1 52
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.