Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SİVAS

2023
HDD 530 606 359 266 141 10 37 166 2115
T≤15 °C 31 28 31 30 24 3 9 28 184
CDD 10 55 7 72
T>22 °C 7 21 4 32
SİVAS

2022
HDD 662 498 571 167 171 13 36 189 341 466 3114
T≤15 °C 31 28 31 21 24 3 7 25 30 31 231
CDD 11 3 53 15 82
T>22 °C 3 5 29 5 42
SİVAS

2021
HDD 538 505 473 200 63 33 76 230 344 525 2987
T≤15 °C 31 28 31 23 10 7 13 27 30 31 231
CDD 2 2 31 21 1 57
T>22 °C 1 1 11 11 1 25
SİVAS

2020
HDD 610 573 369 275 135 13 86 409 506 2976
T≤15 °C 31 29 31 30 17 3 19 30 31 221
CDD 33 4 16 53
T>22 °C 16 4 8 28
SİVAS

2019
HDD 609 455 437 301 65 3 3 43 107 347 494 2864
T≤15 °C 31 28 31 30 11 1 1 9 18 30 31 221
CDD 7 8 16 31
T>22 °C 7 3 8 18
SİVAS

2018
HDD 546 385 289 170 77 13 164 368 503 2515
T≤15 °C 31 28 30 25 14 3 26 30 31 218
CDD 10 34 16 1 61
T>22 °C 4 15 12 1 32
SİVAS

2017
HDD 679 594 390 248 139 23 13 222 400 463 3171
T≤15 °C 31 28 31 27 24 6 3 27 30 31 238
CDD 3 39 63 16 121
T>22 °C 3 14 22 9 48
SİVAS

2016
HDD 644 468 384 178 145 28 74 196 404 685 3206
T≤15 °C 31 29 31 26 25 6 11 25 29 31 244
CDD 4 13 41 58
T>22 °C 3 7 24 34
SİVAS

2015
HDD 621 453 397 302 125 4 3 169 371 615 3060
T≤15 °C 31 28 31 29 19 1 1 26 30 31 227
CDD 25 48 9 82
T>22 °C 9 23 11 43
SİVAS

2014
HDD 514 418 358 176 93 20 58 205 408 431 2681
T≤15 °C 31 28 31 25 18 5 10 30 30 31 239
CDD 2 38 55 14 109
T>22 °C 3 19 20 7 49
SİVAS

2013
HDD 594 418 379 207 60 22 71 269 335 668 3023
T≤15 °C 31 28 30 24 12 6 14 28 30 31 234
CDD 2 2 2 6
T>22 °C 1 1 3 5
SİVAS

2012
HDD 665 745 603 178 86 13 14 13 152 317 516 3302
T≤15 °C 31 29 31 26 18 3 3 4 26 30 31 232
CDD 5 48 16 69
T>22 °C 4 16 11 31
SİVAS

2011
HDD 654 579 443 284 178 24 41 259 530 568 3560
T≤15 °C 31 28 31 30 27 6 8 28 30 31 250
CDD 31 11 42
T>22 °C 10 4 14
SİVAS

2010
HDD 533 403 348 261 91 4 203 302 429 2574
T≤15 °C 31 28 31 30 15 1 26 30 31 223
CDD 10 44 67 3 124
T>22 °C 5 15 23 3 46
SİVAS

2009
HDD 666 451 465 298 159 11 14 95 104 398 460 3121
T≤15 °C 31 28 31 30 23 3 4 14 19 30 31 244
CDD 2 5 7
T>22 °C 4 5 9
SİVAS

2008
HDD 903 766 364 194 200 29 51 220 375 689 3791
T≤15 °C 31 29 29 22 25 5 8 29 30 31 239
CDD 22 21 43
T>22 °C 8 16 24
SİVAS

2007
HDD 624 584 436 379 38 5 23 138 410 602 3239
T≤15 °C 31 28 31 30 8 1 6 18 30 31 214
CDD 1 2 42 42 14 101
T>22 °C 2 2 16 15 7 42
SİVAS

2006
HDD 675 530 381 230 150 4 49 180 431 642 3272
T≤15 °C 31 28 31 27 23 1 12 26 30 31 240
CDD 8 0 79 1 88
T>22 °C 5 1 27 1 34
SİVAS

2005
HDD 634 539 439 237 146 41 48 279 419 533 3315
T≤15 °C 31 28 31 27 23 10 11 30 30 31 252
CDD 0 24 41 65
T>22 °C 1 12 18 31
SİVAS

2004
HDD 608 543 410 285 161 45 59 169 409 675 3364
T≤15 °C 31 29 31 28 25 9 11 27 30 31 252
CDD 15 10 25
T>22 °C 7 11 18
SİVAS

2003
HDD 510 574 576 289 67 25 63 177 381 551 3213
T≤15 °C 31 28 31 30 14 5 11 23 30 31 234
CDD 14 4 4 22
T>22 °C 6 3 4 13
SİVAS

2002
HDD 809 555 395 306 153 50 6 11 164 345 699 3493
T≤15 °C 31 28 31 30 25 10 2 2 22 30 31 242
CDD 3 25 10 38
T>22 °C 4 11 5 20
SİVAS

2001
HDD 546 463 283 220 185 24 11 210 426 524 2892
T≤15 °C 31 28 30 27 27 6 2 23 30 31 235
CDD 5 50 41 96
T>22 °C 5 15 16 36
SİVAS

2000
HDD 739 685 586 217 153 47 12 31 257 389 550 3666
T≤15 °C 31 29 31 29 24 9 3 5 31 30 31 253
CDD 57 22 79
T>22 °C 20 12 32
SİVAS

1999
HDD 536 472 431 246 130 20 4 46 201 413 533 3032
T≤15 °C 31 28 31 27 18 6 1 11 22 30 31 236
CDD 2 14 33 49
T>22 °C 3 9 16 28
SİVAS

1998
HDD 698 690 543 220 115 23 50 173 298 502 3312
T≤15 °C 31 28 31 26 20 6 11 23 30 31 237
CDD 7 45 33 1 86
T>22 °C 7 18 18 3 46
SİVAS

1997
HDD 569 637 576 346 80 43 3 132 194 372 565 3517
T≤15 °C 31 28 31 27 12 10 1 20 25 30 31 246
CDD 5 6 11
T>22 °C 6 4 10
SİVAS

1996
HDD 582 483 468 340 49 82 49 233 372 416 3074
T≤15 °C 31 29 31 29 11 15 11 27 30 31 245
CDD 3 31 3 2 39
T>22 °C 2 15 3 1 21
SİVAS

1995
HDD 600 470 400 304 116 20 3 64 271 459 590 3297
T≤15 °C 31 28 31 29 13 5 1 10 29 30 31 238
CDD 2 0 6 8
T>22 °C 2 2 6 10
SİVAS

1994
HDD 527 585 453 152 134 42 126 431 663 3113
T≤15 °C 31 28 31 19 17 7 20 30 31 214
CDD 0 4 11 6 6 27
T>22 °C 1 4 3 3 6 17
SİVAS

1993
HDD 776 613 532 303 182 64 10 65 207 531 519 3802
T≤15 °C 31 28 31 30 27 14 3 11 30 30 31 266
CDD 1 19 3 23
T>22 °C 2 6 3 11
SİVAS

1992
HDD 831 793 588 298 188 52 9 124 175 471 725 4254
T≤15 °C 31 29 31 30 25 12 2 19 27 30 31 267
CDD 0 8 9 17
T>22 °C 1 8 5 14

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.