Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Gemerek

2020
HDD 595 595
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Gemerek

2019
HDD 678 455 418 296 73 51 130 384 497 2982
T≤15 °C 31 28 31 30 12 10 22 30 31 225
CDD 1 8 6 16 0 31
T>22 °C 1 8 4 9 0 22
Gemerek

2018
HDD 553 386 290 175 78 3 8 167 364 519 2543
T≤15 °C 31 28 30 24 16 1 2 25 30 31 218
CDD 8 38 18 2 0 66
T>22 °C 5 16 12 1 0 34
Gemerek

2017
HDD 761 604 394 256 134 11 13 240 420 497 3330
T≤15 °C 31 28 31 30 24 3 3 28 30 31 239
CDD 4 44 58 12 118
T>22 °C 4 18 22 6 50
Gemerek

2016
HDD 645 417 386 182 140 22 76 210 429 624 3131
T≤15 °C 31 29 31 27 24 4 11 26 30 31 244
CDD 6 15 46 67
T>22 °C 5 9 23 37
Gemerek

2015
HDD 651 463 402 293 114 4 169 398 637 3131
T≤15 °C 31 28 31 29 19 1 28 30 31 228
CDD 24 48 5 77
T>22 °C 8 22 5 35
Gemerek

2014
HDD 534 428 376 172 106 16 62 214 417 441 2766
T≤15 °C 31 28 31 24 21 4 10 30 30 31 240
CDD 2 49 50 10 111
T>22 °C 1 23 22 7 53
Gemerek

2013
HDD 591 427 371 209 54 20 81 295 377 655 3080
T≤15 °C 31 28 30 26 12 5 17 29 30 31 239
CDD 4 5 2 11
T>22 °C 3 8 3 14
Gemerek

2012
HDD 669 568 578 173 73 12 11 11 169 334 535 3133
T≤15 °C 31 26 31 26 17 3 3 3 27 30 31 228
CDD 7 58 15 80
T>22 °C 6 16 12 34
Gemerek

2011
HDD 629 531 423 279 154 29 32 271 523 580 3451
T≤15 °C 31 28 31 30 24 8 7 29 30 31 249
CDD 0 0 27 13 0 40
T>22 °C 0 0 12 5 0 17
Gemerek

2010
HDD 508 396 333 245 71 4 0 204 330 429 2520
T≤15 °C 0
CDD 0 7 63 75 3 148
T>22 °C 0
Gemerek

2009
HDD 618 445 443 274 136 87 116 395 450 2964
T≤15 °C 0
CDD 0 6 11 4 0 21
T>22 °C 0
Gemerek

2008
HDD 880 784 355 176 160 217 362 654 3588
T≤15 °C 0
CDD 3 40 36 7 86
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.