Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ZARA

2023
HDD 566 636 382 306 190 55 17 52 202 2406
T≤15 °C 31 28 31 30 30 14 5 10 29 208
CDD 1 31 5 37
T>22 °C 1 13 2 16
ZARA

2022
HDD 710 542 607 198 217 28 60 220 357 492 3431
T≤15 °C 31 28 31 22 26 6 12 28 30 31 245
CDD 5 22 11 38
T>22 °C 2 17 3 22
ZARA

2021
HDD 568 548 514 249 110 57 106 259 364 553 3328
T≤15 °C 31 28 31 27 19 11 18 30 30 31 256
CDD 1 0 20 11 32
T>22 °C 1 1 6 6 14
ZARA

2020
HDD 679 605 406 318 163 39 3 124 433 526 3296
T≤15 °C 31 29 31 30 19 9 1 23 30 31 234
CDD 18 0 7 25
T>22 °C 9 1 6 16
ZARA

2019
HDD 645 484 480 349 112 5 5 57 153 370 515 3175
T≤15 °C 31 28 31 30 18 1 1 11 26 30 31 238
CDD 0 4 10 14
T>22 °C 1 2 4 7
ZARA

2018
HDD 568 409 332 233 120 16 34 190 400 527 2829
T≤15 °C 31 28 30 29 22 4 8 27 30 31 240
CDD 3 16 5 24
T>22 °C 3 8 4 15
ZARA

2017
HDD 738 635 447 304 178 58 20 269 436 479 3564
T≤15 °C 31 28 31 30 27 13 4 30 30 31 255
CDD 20 31 3 54
T>22 °C 8 19 5 32
ZARA

2016
HDD 659 512 431 240 188 49 3 100 249 449 738 3618
T≤15 °C 31 29 31 29 28 10 1 14 28 30 31 262
CDD 1 4 13 18
T>22 °C 1 5 7 13
ZARA

2015
HDD 674 480 436 346 178 17 4 209 423 659 3426
T≤15 °C 31 28 31 30 26 5 1 30 30 31 243
CDD 14 22 0 36
T>22 °C 7 15 1 23
ZARA

2014
HDD 556 472 400 234 157 61 78 245 451 456 3110
T≤15 °C 31 28 31 28 26 14 12 31 30 31 262
CDD 10 29 2 41
T>22 °C 6 15 2 23
ZARA

2013
HDD 607 434 413 245 114 44 105 268 362 738 3330
T≤15 °C 31 28 31 26 22 9 19 29 30 31 256
CDD 1 0 1
T>22 °C 1 1 2
ZARA

2012
HDD 681 768 643 223 118 19 20 19 171 331 533 3526
T≤15 °C 31 29 31 27 22 4 4 5 27 30 31 241
CDD 2 37 8 47
T>22 °C 2 10 8 20
ZARA

2011
HDD 625 586 473 315 211 56 66 282 562 581 3757
T≤15 °C 31 28 31 30 30 14 14 28 30 31 267
CDD 19 8 27
T>22 °C 6 3 9
ZARA

2010
HDD 537 418 378 289 123 4 226 315 434 2724
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 28 30 31 230
CDD 7 33 45 2 87
T>22 °C 5 13 18 1 37
ZARA

2009
HDD 703 450 486 334 182 27 3 17 108 130 413 458 3311
T≤15 °C 31 28 31 30 24 7 1 4 14 22 30 31 253
CDD 2 2
T>22 °C 2 2
ZARA

2008
HDD 953 775 363 200 224 37 58 223 384 735 3952
T≤15 °C 31 29 29 20 27 7 9 27 30 31 240
CDD 13 10 23
T>22 °C 6 9 15
ZARA

2007
HDD 635 588 450 397 64 15 36 154 439 643 3421
T≤15 °C 31 28 31 30 12 4 9 21 30 31 227
CDD 24 26 8 58
T>22 °C 16 14 6 36
ZARA

2006
HDD 677 542 401 254 167 3 9 48 184 442 656 3383
T≤15 °C 31 28 31 29 25 1 2 10 27 30 31 245
CDD 3 60 2 65
T>22 °C 3 24 1 28
ZARA

2005
HDD 634 542 474 261 165 77 74 281 403 524 3435
T≤15 °C 31 28 31 28 25 18 16 29 30 31 267
CDD 12 23 35
T>22 °C 10 12 22
ZARA

2004
HDD 617 553 433 305 187 50 67 177 417 692 3498
T≤15 °C 31 29 31 30 27 9 12 26 30 31 256
CDD 4 4 8
T>22 °C 6 5 11
ZARA

2003
HDD 514 578 579 301 87 39 3 3 89 186 390 534 3303
T≤15 °C 31 28 31 30 16 8 1 1 15 23 30 31 245
CDD 7 3 2 12
T>22 °C 3 3 2 8
ZARA

2002
HDD 842 573 398 323 179 63 3 23 176 345 702 3627
T≤15 °C 31 28 31 30 26 11 1 5 24 30 31 248
CDD 3 19 8 30
T>22 °C 2 10 4 16
ZARA

2001
HDD 546 476 305 246 214 32 14 225 431 526 3015
T≤15 °C 31 28 30 28 30 7 2 24 30 31 241
CDD 34 26 60
T>22 °C 11 13 24
ZARA

2000
HDD 750 722 618 241 182 74 20 43 272 409 549 3880
T≤15 °C 31 29 31 29 28 15 5 8 31 30 31 268
CDD 39 14 53
T>22 °C 18 10 28
ZARA

1999
HDD 524 475 444 282 175 34 8 61 213 431 530 3177
T≤15 °C 31 28 31 28 26 9 2 13 22 30 31 251
CDD 8 19 27
T>22 °C 7 12 19
ZARA

1998
HDD 699 724 560 252 142 39 64 191 317 527 3515
T≤15 °C 31 28 31 26 21 8 11 25 30 31 242
CDD 2 26 15 43
T>22 °C 2 13 12 27
ZARA

1997
HDD 578 662 604 364 116 69 3 11 164 196 367 561 3695
T≤15 °C 31 28 31 28 19 15 1 3 24 23 30 31 264
CDD 1 2 3
T>22 °C 2 2 4
ZARA

1996
HDD 579 496 477 357 81 112 93 262 369 427 3253
T≤15 °C 31 29 31 30 17 17 18 28 30 31 262
CDD 1 15 1 1 18
T>22 °C 1 10 2 1 14
ZARA

1995
HDD 612 495 413 335 147 51 7 92 267 456 590 3465
T≤15 °C 31 28 31 30 17 11 2 14 29 30 31 254
CDD 3 1 2 6
T>22 °C 3 2 2 7
ZARA

1994
HDD 540 586 469 157 148 73 9 143 440 664 3229
T≤15 °C 31 28 31 18 17 14 3 23 30 31 226
CDD 2 11 2 5 20
T>22 °C 3 3 1 5 12
ZARA

1993
HDD 854 693 610 360 217 107 19 74 213 577 526 4250
T≤15 °C 31 28 31 30 29 18 4 13 30 30 31 275
CDD 20 5 0 25
T>22 °C 6 4 1 11
ZARA

1992
HDD 854 806 605 312 186 55 13 160 217 505 800 4513
T≤15 °C 31 29 31 30 24 12 2 22 31 30 31 273
CDD 0 10 3 13
T>22 °C 1 7 3 11

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.