Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KANGAL

2023
HDD 641 708 425 337 201 88 15 64 261 2740
T≤15 °C 31 28 31 30 29 20 4 12 31 216
CDD 19 2 21
T>22 °C 12 1 13
KANGAL

2022
HDD 761 579 634 256 237 34 72 250 413 539 3775
T≤15 °C 31 28 31 29 28 7 13 27 30 31 255
CDD 2 1 19 3 25
T>22 °C 1 2 20 3 26
KANGAL

2021
HDD 652 600 538 275 125 72 102 311 414 641 3730
T≤15 °C 31 28 31 28 22 13 16 31 30 31 261
CDD 15 2 17
T>22 °C 6 4 10
KANGAL

2020
HDD 687 624 442 245 138 51 3 15 195 486 582 3468
T≤15 °C 31 29 31 28 19 11 1 3 30 30 31 244
CDD 53 53
T>22 °C 13 13
KANGAL

2019
HDD 681 532 501 369 136 11 4 80 214 445 566 3539
T≤15 °C 31 28 31 30 20 3 1 15 29 30 31 249
CDD 2 6 8
T>22 °C 2 4 6
KANGAL

2018
HDD 616 495 370 260 162 33 53 258 451 538 3236
T≤15 °C 31 28 31 30 27 7 14 31 30 31 260
CDD 0 10 1 11
T>22 °C 1 8 1 10
KANGAL

2017
HDD 819 680 472 329 203 54 26 309 471 557 3920
T≤15 °C 31 28 31 30 29 12 5 30 30 31 257
CDD 10 22 1 33
T>22 °C 8 16 1 25
KANGAL

2016
HDD 729 571 467 264 206 52 3 3 134 280 504 770 3983
T≤15 °C 31 29 31 30 28 10 1 1 19 31 30 31 272
CDD 1 2 12 15
T>22 °C 1 4 7 12
KANGAL

2015
HDD 765 554 485 376 199 57 8 7 243 461 665 3820
T≤15 °C 31 28 31 30 28 11 2 2 31 30 31 255
CDD 3 10 13
T>22 °C 3 11 14
KANGAL

2014
HDD 619 521 443 285 169 76 105 293 484 498 3493
T≤15 °C 31 28 31 30 25 15 16 31 30 31 268
CDD 7 13 1 21
T>22 °C 6 10 1 17
KANGAL

2013
HDD 706 520 469 289 175 66 151 357 425 808 3966
T≤15 °C 31 28 31 29 29 13 24 31 30 31 277
CDD 0
T>22 °C 0
KANGAL

2012
HDD 748 835 695 279 181 33 22 56 242 392 612 4095
T≤15 °C 31 29 31 29 30 8 4 13 28 30 31 264
CDD 14 1 15
T>22 °C 8 2 10
KANGAL

2011
HDD 720 651 521 342 250 77 4 3 102 332 587 685 4274
T≤15 °C 31 28 31 30 30 17 1 1 21 30 30 31 281
CDD 7 4 11
T>22 °C 4 3 7
KANGAL

2010
HDD 616 476 426 338 181 28 11 266 414 551 3307
T≤15 °C 31 28 31 30 28 7 3 31 30 31 250
CDD 14 9 23
T>22 °C 10 11 21
KANGAL

2009
HDD 776 519 531 382 262 49 4 40 147 235 459 535 3939
T≤15 °C 31 28 31 30 30 12 1 10 21 31 30 31 286
CDD 0
T>22 °C 0
KANGAL

2008
HDD 1030 865 436 275 285 99 13 102 315 451 798 4669
T≤15 °C 31 29 31 26 29 18 4 16 31 30 31 276
CDD 2 2
T>22 °C 4 4
KANGAL

2007
HDD 758 665 514 445 104 28 11 102 258 490 717 4092
T≤15 °C 31 28 31 30 19 6 3 19 31 30 31 259
CDD 4 8 12
T>22 °C 5 6 11
KANGAL

2006
HDD 832 621 472 294 202 18 8 131 257 507 740 4082
T≤15 °C 31 28 31 30 26 5 2 23 31 30 31 268
CDD 12 12
T>22 °C 13 13
KANGAL

2005
HDD 782 677 516 313 218 96 133 374 528 665 4302
T≤15 °C 31 28 31 30 27 20 27 31 30 31 286
CDD 3 4 7
T>22 °C 4 5 9
KANGAL

2004
HDD 686 631 513 381 235 72 105 270 499 787 4179
T≤15 °C 31 29 31 30 29 14 20 31 30 31 276
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
KANGAL

2003
HDD 622 691 675 358 169 55 3 3 130 268 472 639 4085
T≤15 °C 31 28 31 30 28 10 1 1 20 30 30 31 271
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
KANGAL

2002
HDD 867 579 468 352 215 69 3 3 74 259 444 806 4139
T≤15 °C 31 28 31 30 29 12 1 1 13 29 30 31 266
CDD 5 1 6
T>22 °C 7 2 9
KANGAL

2001
HDD 644 531 374 304 256 52 3 61 310 519 599 3653
T≤15 °C 31 28 31 30 31 10 1 12 31 30 31 266
CDD 18 13 31
T>22 °C 10 8 18
KANGAL

2000
HDD 789 756 701 306 232 95 30 93 340 485 632 4459
T≤15 °C 31 29 31 30 31 19 6 19 31 30 31 288
CDD 12 8 20
T>22 °C 10 8 18
KANGAL

1999
HDD 629 545 521 335 230 100 17 104 272 485 641 3879
T≤15 °C 31 28 31 30 31 21 4 19 28 30 31 284
CDD 1 4 5
T>22 °C 1 6 7
KANGAL

1998
HDD 771 734 590 312 208 44 76 227 359 571 3892
T≤15 °C 31 28 31 29 29 8 13 31 30 31 261
CDD 16 1 0 17
T>22 °C 11 2 1 14
KANGAL

1997
HDD 638 662 641 420 170 91 11 11 190 267 459 656 4216
T≤15 °C 31 28 31 29 27 16 3 3 26 30 30 31 285
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
KANGAL

1996
HDD 636 553 526 412 163 105 130 317 451 483 3776
T≤15 °C 31 29 31 30 29 16 21 31 30 31 279
CDD 2 2
T>22 °C 3 3
KANGAL

1995
HDD 681 569 492 366 171 64 13 10 99 345 521 680 4011
T≤15 °C 31 28 31 30 21 13 3 3 13 31 30 31 265
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
KANGAL

1994
HDD 620 637 533 259 197 67 14 30 229 490 744 3820
T≤15 °C 31 28 31 29 21 13 4 7 31 30 31 256
CDD 8 1 9
T>22 °C 4 1 5
KANGAL

1993
HDD 850 713 608 362 261 150 37 18 115 303 623 581 4621
T≤15 °C 31 28 31 30 29 24 9 5 18 31 30 31 297
CDD 3 3
T>22 °C 3 3
KANGAL

1992
HDD 917 868 712 374 257 103 20 3 186 284 560 777 5061
T≤15 °C 31 29 31 30 29 18 4 1 22 31 30 31 287
CDD 0 0
T>22 °C 1 1

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.