Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Kangal

2020
HDD 688 688
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Kangal

2019
HDD 678 534 498 367 136 15 7 88 216 445 567 3551
T≤15 °C 31 28 31 30 20 4 2 16 29 30 31 252
CDD 2 7 0 9
T>22 °C 2 4 0 6
Kangal

2018
HDD 617 493 371 258 169 35 53 260 450 562 3268
T≤15 °C 31 28 31 30 29 8 13 31 30 31 262
CDD 0 10 1 0 11
T>22 °C 2 9 1 0 12
Kangal

2017
HDD 821 676 471 327 201 56 34 308 471 554 3919
T≤15 °C 31 28 31 30 28 12 7 31 30 31 259
CDD 12 19 31
T>22 °C 9 15 24
Kangal

2016
HDD 727 571 467 262 208 59 3 122 228 499 770 3916
T≤15 °C 31 29 31 30 29 12 1 17 28 30 31 269
CDD 1 2 4 7
T>22 °C 1 3 5 9
Kangal

2015
HDD 766 554 484 376 202 55 11 7 245 461 680 3841
T≤15 °C 31 28 31 30 29 15 3 2 31 30 31 261
CDD 3 11 14
T>22 °C 3 10 13
Kangal

2014
HDD 620 524 443 282 179 69 104 292 484 497 3494
T≤15 °C 31 28 31 30 26 13 15 31 30 31 266
CDD 9 13 0 22
T>22 °C 8 9 1 18
Kangal

2013
HDD 696 519 467 294 172 65 3 147 356 427 807 3953
T≤15 °C 31 28 31 30 28 12 1 22 31 30 31 275
CDD 0
T>22 °C 0
Kangal

2012
HDD 731 796 691 291 185 36 22 53 251 394 614 4064
T≤15 °C 31 28 31 30 31 9 4 12 30 30 31 267
CDD 13 1 14
T>22 °C 7 1 8
Kangal

2011
HDD 722 653 518 342 248 87 100 316 587 676 4249
T≤15 °C 31 28 31 30 30 19 20 30 30 31 280
CDD 0 0 7 4 0 11
T>22 °C 0 0 5 3 0 8
Kangal

2010
HDD 615 484 438 351 179 15 25 280 424 551 3362
T≤15 °C 0
CDD 0 0 19 5 0 24
T>22 °C 0
Kangal

2009
HDD 770 518 518 382 242 162 247 450 509 3798
T≤15 °C 0
CDD 0 0 2 0 0 2
T>22 °C 0
Kangal

2008
HDD 1032 863 427 277 274 318 456 797 4444
T≤15 °C 0
CDD 6 0 6 12
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.