Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TEKİRDAĞ

2020
HDD 377 377
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
TEKİRDAĞ

2019
HDD 384 341 271 183 25 12 56 271 1543
T≤15 °C 31 28 31 26 6 4 13 29 168
CDD 0 67 66 100 26 0 259
T>22 °C 1 25 28 31 17 1 103
TEKİRDAĞ

2018
HDD 354 302 247 119 10 3 14 168 365 1582
T≤15 °C 31 28 29 24 3 1 3 23 31 173
CDD 23 96 127 27 0 273
T>22 °C 17 31 31 17 0 96
TEKİRDAĞ

2017
HDD 498 323 277 202 13 4 62 186 260 1825
T≤15 °C 31 28 31 28 4 1 11 29 28 191
CDD 26 67 101 22 216
T>22 °C 13 28 27 16 84
TEKİRDAĞ

2016
HDD 381 238 237 51 24 58 195 439 1623
T≤15 °C 30 28 31 11 6 12 25 31 174
CDD 6 70 112 114 35 337
T>22 °C 4 20 31 30 20 105
TEKİRDAĞ

2015
HDD 379 323 295 196 5 4 45 123 331 1701
T≤15 °C 31 27 31 26 1 1 10 24 31 182
CDD 8 90 127 39 264
T>22 °C 7 30 31 19 87
TEKİRDAĞ

2014
HDD 310 261 253 133 27 5 73 206 270 1538
T≤15 °C 31 28 31 26 7 1 10 29 31 194
CDD 1 22 84 103 17 1 228
T>22 °C 2 16 30 31 15 2 96
TEKİRDAĞ

2013
HDD 355 288 265 132 101 144 367 1652
T≤15 °C 31 28 28 23 20 24 31 185
CDD 5 41 84 121 14 265
T>22 °C 3 16 31 31 13 94
TEKİRDAĞ

2012
HDD 448 429 314 96 130 347 1764
T≤15 °C 31 29 31 15 23 30 159
CDD 64 148 119 20 3 354
T>22 °C 23 31 31 17 6 108
TEKİRDAĞ

2011
HDD 395 361 337 224 57 0 0 124 284 306 2088
T≤15 °C 31 28 31 30 12 0 0 20 30 31 213
CDD 0 17 109 76 26 228
T>22 °C 0 12 29 30 19 90
TEKİRDAĞ

2010
HDD 406 289 296 136 18 0 0 75 74 283 1577
T≤15 °C 0
CDD 8 38 111 173 12 342
T>22 °C 0
TEKİRDAĞ

2009
HDD 369 334 312 192 31 0 35 175 254 1702
T≤15 °C 0
CDD 0 17 96 66 5 184
T>22 °C 0
TEKİRDAĞ

2008
HDD 446 381 217 109 47 32 156 312 1700
T≤15 °C 0
CDD 1 42 76 81 23 223
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.