Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MALKARA

2023
HDD 333 321 277 205 76 12 1224
T≤15 °C 30 27 31 30 15 3 136
CDD 13 123 126 20 1 283
T>22 °C 7 30 29 13 1 80
MALKARA

2022
HDD 434 331 422 133 63 14 57 150 267 1871
T≤15 °C 31 28 31 18 12 4 13 20 27 184
CDD 12 25 71 95 16 2 221
T>22 °C 7 18 28 30 11 2 96
MALKARA

2021
HDD 347 308 362 217 26 7 9 135 193 325 1929
T≤15 °C 31 27 31 27 6 2 2 26 25 31 208
CDD 1 31 112 120 5 269
T>22 °C 1 10 31 31 5 78
MALKARA

2020
HDD 432 319 265 204 48 25 250 290 1833
T≤15 °C 31 28 30 23 12 5 30 31 190
CDD 8 19 77 92 30 7 233
T>22 °C 5 15 26 31 18 3 98
MALKARA

2019
HDD 417 357 269 186 30 6 44 90 314 1713
T≤15 °C 31 28 31 24 6 2 11 16 30 179
CDD 1 53 61 84 9 1 209
T>22 °C 2 21 24 28 8 1 84
MALKARA

2018
HDD 390 342 243 63 3 14 47 230 419 1751
T≤15 °C 31 28 29 14 1 3 11 28 31 176
CDD 1 27 97 98 25 248
T>22 °C 1 18 31 31 12 93
MALKARA

2017
HDD 566 329 256 168 18 14 95 235 290 1971
T≤15 °C 31 28 30 22 5 3 16 29 28 192
CDD 52 84 87 45 268
T>22 °C 16 24 23 18 81
MALKARA

2016
HDD 422 228 252 52 42 3 108 247 491 1845
T≤15 °C 31 25 30 11 9 1 19 27 31 184
CDD 2 68 97 98 18 283
T>22 °C 1 20 31 28 15 95
MALKARA

2015
HDD 407 349 323 189 7 10 99 148 373 1905
T≤15 °C 31 27 31 24 2 2 17 22 31 187
CDD 1 11 86 114 40 252
T>22 °C 2 7 29 31 13 82
MALKARA

2014
HDD 333 281 249 137 33 20 105 249 327 1734
T≤15 °C 31 28 30 25 7 5 14 28 31 199
CDD 4 25 78 86 6 199
T>22 °C 4 15 28 27 7 81
MALKARA

2013
HDD 403 317 275 130 126 186 429 1866
T≤15 °C 31 28 30 20 19 25 31 184
CDD 6 30 66 100 10 212
T>22 °C 5 14 28 30 7 84
MALKARA

2012
HDD 504 478 330 95 4 32 178 408 2029
T≤15 °C 31 29 31 14 1 8 23 31 168
CDD 58 138 119 11 2 328
T>22 °C 24 31 27 11 2 95
MALKARA

2011
HDD 455 410 348 260 59 177 364 348 2421
T≤15 °C 31 28 31 30 10 21 30 31 212
CDD 12 100 54 22 188
T>22 °C 12 28 27 15 82
MALKARA

2010
HDD 468 313 327 156 19 145 81 317 1826
T≤15 °C 30 27 31 26 5 23 15 26 183
CDD 13 39 83 159 7 301
T>22 °C 7 13 28 31 6 85
MALKARA

2009
HDD 408 367 326 197 35 4 72 197 297 1903
T≤15 °C 31 28 30 27 7 1 12 25 30 191
CDD 2 31 94 43 13 183
T>22 °C 2 18 29 25 4 78
MALKARA

2008
HDD 495 387 233 144 51 51 85 214 350 2010
T≤15 °C 31 29 31 23 9 12 18 26 29 208
CDD 3 42 66 94 16 221
T>22 °C 3 17 25 29 12 86
MALKARA

2007
HDD 312 331 308 195 17 12 88 291 449 2003
T≤15 °C 31 28 31 28 4 3 16 29 31 201
CDD 68 113 103 9 293
T>22 °C 19 30 27 6 82
MALKARA

2006
HDD 541 414 318 151 67 4 8 106 298 402 2309
T≤15 °C 31 28 31 24 11 1 2 16 30 31 205
CDD 6 38 27 95 6 172
T>22 °C 6 15 15 29 2 67
MALKARA

2005
HDD 419 432 340 150 21 125 296 368 2151
T≤15 °C 31 28 30 18 6 20 30 31 194
CDD 5 56 69 7 137
T>22 °C 5 25 28 6 64
MALKARA

2004
HDD 478 394 324 188 63 12 31 226 361 2077
T≤15 °C 31 29 31 25 13 3 7 24 30 193
CDD 14 36 49 8 0 107
T>22 °C 10 22 19 7 1 59
MALKARA

2003
HDD 381 529 448 271 7 3 119 256 410 2424
T≤15 °C 31 28 31 28 2 1 17 26 31 195
CDD 1 45 73 92 8 2 221
T>22 °C 1 20 30 31 3 2 87
MALKARA

2002
HDD 479 275 294 226 24 7 86 209 449 2049
T≤15 °C 31 28 30 28 7 2 18 30 31 205
CDD 27 97 53 2 179
T>22 °C 15 28 20 4 67
MALKARA

2001
HDD 374 322 194 175 55 5 70 281 582 2058
T≤15 °C 31 28 26 24 12 1 12 27 31 192
CDD 3 18 107 99 15 242
T>22 °C 2 14 29 29 14 88
MALKARA

2000
HDD 543 381 354 101 51 34 116 159 333 2072
T≤15 °C 31 29 31 18 8 8 18 21 31 195
CDD 27 109 56 22 214
T>22 °C 9 27 24 10 70
MALKARA

1999
HDD 421 399 309 125 36 81 266 302 1939
T≤15 °C 31 28 31 23 5 16 30 31 195
CDD 31 75 81 5 1 193
T>22 °C 17 31 23 3 3 77
MALKARA

1998
HDD 415 355 430 134 69 11 95 269 494 2272
T≤15 °C 31 28 31 22 17 3 17 26 31 206
CDD 16 66 79 3 164
T>22 °C 10 22 30 2 64
MALKARA

1997
HDD 429 390 408 300 40 5 19 163 260 400 2414
T≤15 °C 31 28 31 28 7 1 5 18 30 31 210
CDD 3 31 58 15 1 108
T>22 °C 2 13 25 11 1 52
MALKARA

1996
HDD 514 450 486 241 24 140 226 328 2409
T≤15 °C 31 29 31 26 6 23 30 30 206
CDD 2 21 51 50 3 127
T>22 °C 2 12 21 22 5 62
MALKARA

1995
HDD 455 314 323 210 66 13 163 344 389 2277
T≤15 °C 31 28 31 27 11 3 28 29 31 219
CDD 33 38 36 3 110
T>22 °C 20 25 25 1 71
MALKARA

1994
HDD 366 388 314 134 71 4 73 312 422 2084
T≤15 °C 31 28 31 22 13 1 14 29 31 200
CDD 9 10 43 81 42 2 187
T>22 °C 4 6 28 28 26 4 96
MALKARA

1993
HDD 490 484 392 210 87 7 47 356 337 2410
T≤15 °C 31 28 30 27 14 2 7 26 31 196
CDD 0 17 31 40 10 98
T>22 °C 1 7 17 24 7 56
MALKARA

1992
HDD 465 441 358 184 115 13 35 250 476 2337
T≤15 °C 31 29 31 27 21 3 6 29 31 208
CDD 12 10 66 8 3 99
T>22 °C 5 6 29 5 2 47

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.