Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TOKAT

2020
HDD 466 466
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
TOKAT

2019
HDD 484 343 332 183 27 17 12 272 380 2050
T≤15 °C 31 28 31 23 6 3 3 30 31 186
CDD 8 42 22 34 0 106
T>22 °C 5 22 13 17 1 58
TOKAT

2018
HDD 401 269 186 76 16 8 82 262 409 1709
T≤15 °C 31 28 24 11 3 2 14 30 31 174
CDD 0 29 76 56 18 0 179
T>22 °C 2 12 27 25 8 0 74
TOKAT

2017
HDD 524 403 256 163 70 4 153 311 395 2279
T≤15 °C 31 28 28 21 14 1 26 30 31 210
CDD 15 66 102 49 232
T>22 °C 8 21 25 17 71
TOKAT

2016
HDD 506 306 260 90 43 8 36 126 326 520 2221
T≤15 °C 31 29 26 17 9 2 7 18 28 31 198
CDD 1 1 27 35 94 2 160
T>22 °C 1 1 13 22 27 3 67
TOKAT

2015
HDD 481 358 302 237 58 84 278 530 2328
T≤15 °C 31 28 29 26 12 15 28 31 200
CDD 5 0 38 91 34 168
T>22 °C 3 1 11 24 19 58
TOKAT

2014
HDD 430 299 245 79 35 17 94 327 337 1863
T≤15 °C 31 27 28 14 8 4 17 30 30 189
CDD 4 19 78 101 26 228
T>22 °C 3 8 25 28 9 73
TOKAT

2013
HDD 446 295 252 135 4 14 203 256 596 2201
T≤15 °C 31 28 26 19 1 3 27 28 31 194
CDD 0 1 22 20 28 3 1 75
T>22 °C 1 1 12 13 20 2 1 50
TOKAT

2012
HDD 520 559 450 74 14 3 54 245 384 2303
T≤15 °C 31 29 31 13 4 1 14 28 31 182
CDD 28 77 40 5 150
T>22 °C 13 21 19 9 62
TOKAT

2011
HDD 484 403 354 216 74 0 13 163 439 435 2581
T≤15 °C 31 28 31 26 14 0 3 24 30 31 218
CDD 0 1 64 23 0 88
T>22 °C 0 1 23 11 0 35
TOKAT

2010
HDD 382 263 278 170 29 0 0 138 233 337 1830
T≤15 °C 0
CDD 2 33 93 139 15 282
T>22 °C 0
TOKAT

2009
HDD 467 318 336 200 87 43 22 304 333 2110
T≤15 °C 0
CDD 0 31 39 10 1 81
T>22 °C 0
TOKAT

2008
HDD 680 593 194 113 98 112 272 541 2603
T≤15 °C 0
CDD 3 4 7 50 71 4 139
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.