Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TOKAT

2023
HDD 442 427 259 160 68 3 65 1424
T≤15 °C 31 28 29 23 13 1 14 139
CDD 6 32 100 18 156
T>22 °C 6 17 30 9 62
TOKAT

2022
HDD 504 354 456 98 101 9 100 213 354 2189
T≤15 °C 31 28 31 14 18 3 16 26 31 198
CDD 1 5 12 10 112 33 173
T>22 °C 2 3 8 8 31 9 61
TOKAT

2021
HDD 400 360 373 134 31 3 30 145 284 385 2145
T≤15 °C 29 27 31 17 5 1 7 23 26 31 197
CDD 12 10 73 65 2 162
T>22 °C 6 9 27 20 1 63
TOKAT

2020
HDD 464 406 254 197 65 9 319 388 2102
T≤15 °C 31 29 29 25 11 3 30 31 189
CDD 8 13 70 30 42 3 166
T>22 °C 5 8 28 18 18 1 78
TOKAT

2019
HDD 488 340 333 185 28 15 16 271 379 2055
T≤15 °C 31 28 31 23 7 3 4 30 31 188
CDD 8 42 21 33 0 104
T>22 °C 6 24 13 17 1 61
TOKAT

2018
HDD 400 271 185 83 16 7 73 263 405 1703
T≤15 °C 31 28 24 13 3 2 12 30 31 174
CDD 0 27 77 56 18 178
T>22 °C 2 11 27 24 8 72
TOKAT

2017
HDD 522 408 259 165 65 7 141 310 387 2264
T≤15 °C 31 28 29 21 14 2 24 30 31 210
CDD 0 14 65 102 47 228
T>22 °C 1 9 20 25 17 72
TOKAT

2016
HDD 507 308 256 86 47 4 34 125 321 520 2208
T≤15 °C 31 29 25 16 11 1 7 18 27 31 196
CDD 25 33 94 2 154
T>22 °C 12 19 27 5 63
TOKAT

2015
HDD 483 358 305 233 61 82 279 528 2329
T≤15 °C 31 28 30 24 13 15 29 31 201
CDD 5 0 37 93 35 170
T>22 °C 2 1 11 24 20 58
TOKAT

2014
HDD 429 271 204 64 32 3 17 87 326 337 1770
T≤15 °C 31 27 24 12 7 1 4 15 30 29 180
CDD 5 12 77 100 28 222
T>22 °C 3 8 25 29 8 73
TOKAT

2013
HDD 447 294 253 136 3 18 201 254 597 2203
T≤15 °C 31 28 26 20 1 4 27 28 31 196
CDD 6 14 20 25 3 0 68
T>22 °C 4 9 13 20 2 1 49
TOKAT

2012
HDD 517 569 454 68 8 3 47 243 382 2291
T≤15 °C 31 29 31 12 2 1 12 28 31 177
CDD 25 77 44 5 151
T>22 °C 13 19 19 8 59
TOKAT

2011
HDD 484 404 354 221 79 10 156 437 437 2582
T≤15 °C 31 28 31 28 16 2 22 30 31 219
CDD 0 61 22 0 3 86
T>22 °C 1 23 12 1 1 38
TOKAT

2010
HDD 402 263 279 179 42 136 241 335 1877
T≤15 °C 30 27 30 28 10 21 27 31 204
CDD 2 28 81 121 13 245
T>22 °C 2 13 29 26 9 79
TOKAT

2009
HDD 474 322 343 214 87 46 25 308 339 2158
T≤15 °C 31 28 29 30 17 9 5 29 31 209
CDD 29 37 7 73
T>22 °C 15 19 6 40
TOKAT

2008
HDD 684 595 194 114 106 12 24 118 272 542 2661
T≤15 °C 31 29 24 18 18 3 5 25 30 31 214
CDD 4 2 3 2 43 61 5 120
T>22 °C 2 2 2 2 17 24 6 55
TOKAT

2007
HDD 458 433 314 260 8 79 315 453 2320
T≤15 °C 31 28 30 30 2 13 30 31 195
CDD 20 21 74 93 34 242
T>22 °C 12 10 19 31 9 81
TOKAT

2006
HDD 550 422 247 147 92 97 361 555 2471
T≤15 °C 31 28 26 21 17 18 29 31 201
CDD 4 21 5 124 2 156
T>22 °C 3 8 6 30 2 49
TOKAT

2005
HDD 423 388 346 155 67 3 173 335 437 2327
T≤15 °C 31 28 31 17 9 1 22 30 31 200
CDD 2 3 4 50 85 2 146
T>22 °C 1 3 5 24 27 4 64
TOKAT

2004
HDD 469 400 315 180 72 11 21 76 309 486 2339
T≤15 °C 31 27 28 23 13 3 4 13 28 31 201
CDD 1 3 38 46 2 90
T>22 °C 1 5 13 22 4 45
TOKAT

2003
HDD 375 440 450 190 12 4 34 92 305 433 2335
T≤15 °C 31 28 31 25 2 1 8 12 29 31 198
CDD 2 3 35 32 10 3 85
T>22 °C 1 4 15 19 4 1 44
TOKAT

2002
HDD 672 362 258 219 52 15 93 280 588 2539
T≤15 °C 31 28 28 29 11 4 14 27 31 203
CDD 7 15 74 42 7 2 147
T>22 °C 4 8 24 17 10 2 65
TOKAT

2001
HDD 462 357 195 127 93 4 145 286 396 2065
T≤15 °C 31 28 27 22 18 1 19 27 31 204
CDD 0 22 78 77 16 193
T>22 °C 1 11 23 26 12 73
TOKAT

2000
HDD 588 508 396 94 111 14 19 139 311 427 2607
T≤15 °C 31 29 31 14 18 3 4 19 30 31 210
CDD 1 1 76 42 3 123
T>22 °C 1 2 23 20 4 50
TOKAT

1999
HDD 437 336 316 166 69 143 321 405 2193
T≤15 °C 31 28 31 23 11 21 29 29 203
CDD 14 53 64 3 1 135
T>22 °C 6 23 20 4 4 57
TOKAT

1998
HDD 474 430 372 111 36 4 96 244 405 2172
T≤15 °C 31 28 31 17 8 1 16 29 31 192
CDD 9 13 65 61 11 1 160
T>22 °C 3 8 21 21 7 1 61
TOKAT

1997
HDD 470 511 447 226 44 10 80 126 318 410 2642
T≤15 °C 31 28 31 25 8 2 17 19 30 31 222
CDD 3 2 8 34 20 1 68
T>22 °C 1 3 3 19 11 1 38
TOKAT

1996
HDD 447 347 407 239 31 140 275 288 2174
T≤15 °C 31 29 30 26 7 20 26 28 197
CDD 1 10 66 29 7 113
T>22 °C 1 5 18 19 4 47
TOKAT

1995
HDD 419 342 265 210 83 24 177 348 434 2302
T≤15 °C 31 28 29 26 13 5 27 26 31 216
CDD 10 16 5 39 6 76
T>22 °C 5 7 7 21 5 45
TOKAT

1994
HDD 405 455 344 80 97 21 62 352 530 2346
T≤15 °C 31 28 30 12 16 5 12 30 31 195
CDD 4 12 11 20 22 38 107
T>22 °C 3 6 5 16 13 18 61
TOKAT

1993
HDD 672 496 348 192 70 3 27 96 426 394 2724
T≤15 °C 31 28 29 26 16 1 5 17 30 31 214
CDD 10 20 23 4 57
T>22 °C 5 8 17 6 36
TOKAT

1992
HDD 611 626 366 181 104 3 48 70 343 560 2912
T≤15 °C 31 29 30 26 17 1 8 12 29 31 214
CDD 3 5 28 18 54
T>22 °C 3 4 16 6 29

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.