Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ZİLE

2023
HDD 457 450 296 184 79 7 108 1581
T≤15 °C 31 28 31 26 13 2 21 152
CDD 3 24 77 9 113
T>22 °C 2 15 27 4 48
ZİLE

2022
HDD 543 407 481 115 110 12 143 270 379 2460
T≤15 °C 31 28 31 16 18 3 23 30 31 211
CDD 2 5 4 87 24 122
T>22 °C 2 4 7 31 7 51
ZİLE

2021
HDD 438 386 401 153 32 8 37 171 321 419 2366
T≤15 °C 30 27 31 19 5 2 8 27 29 31 209
CDD 0 7 3 65 53 1 129
T>22 °C 1 4 5 24 18 1 53
ZİLE

2020
HDD 497 429 278 224 86 18 350 419 2301
T≤15 °C 31 29 30 27 16 5 30 31 199
CDD 7 9 53 20 31 120
T>22 °C 6 6 24 14 16 66
ZİLE

2019
HDD 536 364 354 210 37 16 46 297 408 2268
T≤15 °C 31 28 31 26 8 3 11 30 31 199
CDD 5 23 17 23 0 68
T>22 °C 3 14 9 13 1 40
ZİLE

2018
HDD 445 307 217 94 29 10 95 293 437 1927
T≤15 °C 31 28 28 14 6 2 15 30 31 185
CDD 18 58 46 12 134
T>22 °C 7 26 22 8 63
ZİLE

2017
HDD 567 429 296 190 80 7 168 341 418 2496
T≤15 °C 31 28 31 24 16 2 26 30 31 219
CDD 0 12 60 81 37 190
T>22 °C 1 4 21 25 15 66
ZİLE

2016
HDD 551 341 297 108 75 12 44 138 340 564 2470
T≤15 °C 31 29 30 19 16 3 8 18 28 31 213
CDD 17 27 72 116
T>22 °C 11 13 27 51
ZİLE

2015
HDD 525 395 341 262 76 99 312 554 2564
T≤15 °C 31 28 31 27 15 16 30 31 209
CDD 2 1 28 74 22 127
T>22 °C 2 1 10 24 12 49
ZİLE

2014
HDD 449 315 269 93 40 23 128 353 376 2046
T≤15 °C 31 28 30 16 8 5 24 30 31 203
CDD 4 10 75 93 23 205
T>22 °C 2 6 24 27 8 67
ZİLE

2013
HDD 480 334 286 152 6 17 213 279 599 2366
T≤15 °C 31 28 28 21 2 4 27 29 31 201
CDD 3 11 12 13 3 42
T>22 °C 2 7 12 15 2 38
ZİLE

2012
HDD 561 599 456 83 7 3 7 59 264 421 2460
T≤15 °C 31 29 31 15 2 1 2 13 29 31 184
CDD 20 57 30 6 113
T>22 °C 11 19 17 3 50
ZİLE

2011
HDD 512 434 368 244 100 3 17 184 457 471 2790
T≤15 °C 31 28 31 30 18 1 4 26 30 31 230
CDD 52 16 1 69
T>22 °C 20 11 1 32
ZİLE

2010
HDD 443 299 299 198 59 153 260 372 2083
T≤15 °C 31 28 30 28 13 22 30 31 213
CDD 2 18 65 110 6 201
T>22 °C 1 12 30 25 7 75
ZİLE

2009
HDD 515 371 383 244 110 48 49 328 375 2423
T≤15 °C 31 28 31 30 18 9 10 30 31 218
CDD 12 21 4 37
T>22 °C 7 15 3 25
ZİLE

2008
HDD 704 616 248 136 122 18 29 148 309 550 2880
T≤15 °C 31 29 28 19 19 5 6 26 30 31 224
CDD 1 1 2 0 37 55 3 99
T>22 °C 1 1 2 1 15 22 3 45
ZİLE

2007
HDD 493 470 352 287 15 90 345 493 2545
T≤15 °C 31 28 31 30 4 13 30 31 198
CDD 8 16 62 74 26 186
T>22 °C 6 7 18 28 8 67
ZİLE

2006
HDD 589 456 304 181 106 110 380 572 2698
T≤15 °C 31 28 30 25 18 20 30 31 213
CDD 3 16 5 119 143
T>22 °C 3 8 7 30 48
ZİLE

2005
HDD 465 426 372 178 74 7 193 373 468 2556
T≤15 °C 31 28 31 20 10 2 24 30 31 207
CDD 1 0 48 64 113
T>22 °C 1 1 23 25 50
ZİLE

2004
HDD 520 430 328 188 78 13 27 85 338 528 2535
T≤15 °C 31 29 28 23 14 4 5 14 29 31 208
CDD 0 31 34 1 66
T>22 °C 1 9 21 2 33
ZİLE

2003
HDD 401 458 463 203 15 4 45 129 336 469 2523
T≤15 °C 31 28 31 28 3 1 10 17 30 31 210
CDD 1 7 32 20 6 1 67
T>22 °C 2 5 11 13 3 1 35
ZİLE

2002
HDD 668 364 251 211 73 5 3 95 283 587 2540
T≤15 °C 31 28 28 29 15 1 1 14 28 31 206
CDD 1 12 78 41 6 0 138
T>22 °C 2 6 24 16 8 1 57
ZİLE

2001
HDD 462 373 215 152 115 4 149 306 415 2191
T≤15 °C 31 28 29 25 22 1 20 30 31 217
CDD 18 83 74 10 185
T>22 °C 12 24 23 10 69
ZİLE

2000
HDD 614 547 424 114 110 16 21 187 326 442 2801
T≤15 °C 31 29 31 18 18 3 4 27 30 31 222
CDD 0 70 35 0 105
T>22 °C 1 23 17 2 43
ZİLE

1999
HDD 452 362 338 177 71 152 330 424 2306
T≤15 °C 31 28 31 24 11 22 28 31 206
CDD 10 51 55 2 0 118
T>22 °C 5 20 20 3 1 49
ZİLE

1998
HDD 490 447 413 136 51 7 109 267 439 2359
T≤15 °C 31 28 31 19 12 2 17 30 31 201
CDD 2 14 60 57 10 143
T>22 °C 3 9 19 20 5 56
ZİLE

1997
HDD 479 505 453 254 46 12 81 136 317 425 2708
T≤15 °C 31 28 31 27 8 2 15 21 30 31 224
CDD 1 0 5 29 19 0 54
T>22 °C 1 1 3 16 12 1 34
ZİLE

1996
HDD 456 362 428 252 3 15 156 306 324 2302
T≤15 °C 31 29 31 27 1 4 22 30 31 206
CDD 7 58 23 6 94
T>22 °C 4 18 14 5 41
ZİLE

1995
HDD 443 358 298 230 86 28 198 383 457 2481
T≤15 °C 31 28 31 27 13 6 28 28 31 223
CDD 5 14 1 23 6 49
T>22 °C 4 8 2 15 3 32
ZİLE

1994
HDD 421 466 356 95 96 16 76 359 549 2434
T≤15 °C 31 28 29 15 16 4 13 30 31 197
CDD 0 7 10 20 19 22 78
T>22 °C 1 4 4 13 13 14 49
ZİLE

1993
HDD 648 525 350 194 75 3 26 116 434 426 2797
T≤15 °C 31 28 28 26 18 1 5 21 30 31 219
CDD 1 6 12 16 1 36
T>22 °C 1 4 6 12 4 27
ZİLE

1992
HDD 638 626 388 194 121 3 75 98 370 577 3090
T≤15 °C 31 29 30 27 20 1 14 18 29 31 230
CDD 2 1 14 13 30
T>22 °C 2 2 8 4 16

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.