Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TUNCELİ

2020
HDD 533 533
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
TUNCELİ

2019
HDD 568 432 369 228 35 56 324 441 2453
T≤15 °C 31 28 31 29 7 11 30 31 198
CDD 4 77 122 159 20 0 382
T>22 °C 3 27 30 30 16 0 106
TUNCELİ

2018
HDD 476 341 229 81 40 71 294 445 1977
T≤15 °C 31 28 29 17 9 11 30 31 186
CDD 0 49 176 172 39 0 436
T>22 °C 1 20 31 31 16 0 99
TUNCELİ

2017
HDD 604 500 320 185 50 133 340 461 2593
T≤15 °C 31 28 31 24 10 26 30 31 211
CDD 45 184 185 66 480
T>22 °C 16 31 31 22 100
TUNCELİ

2016
HDD 616 397 306 99 49 20 72 364 631 2554
T≤15 °C 31 29 31 19 11 5 15 30 31 202
CDD 57 150 199 15 421
T>22 °C 13 31 31 11 86
TUNCELİ

2015
HDD 576 407 359 217 60 86 324 508 2537
T≤15 °C 31 28 31 28 14 20 30 31 213
CDD 0 38 172 179 65 454
T>22 °C 2 23 31 31 23 110
TUNCELİ

2014
HDD 499 371 275 125 14 11 99 349 407 2150
T≤15 °C 31 28 31 20 4 3 17 30 31 195
CDD 2 53 194 212 49 510
T>22 °C 2 20 31 31 17 101
TUNCELİ

2013
HDD 602 416 333 130 31 3 137 265 601 2518
T≤15 °C 31 28 31 19 7 1 22 30 31 200
CDD 50 141 135 13 339
T>22 °C 18 31 31 7 87
TUNCELİ

2012
HDD 576 611 519 127 20 63 252 508 2676
T≤15 °C 31 29 31 18 5 13 30 31 188
CDD 76 164 164 34 1 439
T>22 °C 25 27 31 17 2 102
TUNCELİ

2011
HDD 514 493 354 189 79 0 0 118 435 551 2733
T≤15 °C 31 28 31 25 16 0 0 19 30 31 211
CDD 0 20 164 157 24 365
T>22 °C 0 15 30 31 17 93
TUNCELİ

2010
HDD 469 380 253 142 33 0 0 69 270 429 2045
T≤15 °C 0
CDD 2 85 223 207 70 587
T>22 °C 0
TUNCELİ

2009
HDD 628 414 390 190 48 30 29 314 416 2459
T≤15 °C 0
CDD 4 54 132 113 15 318
T>22 °C 0
TUNCELİ

2008
HDD 766 661 271 112 66 73 286 606 2841
T≤15 °C 0
CDD 4 2 53 182 204 32 477
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.