Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ŞANLIURFA

2024
HDD 296 238 182 4 3 723
T≤15 °C 31 29 28 1 1 90
CDD 40 61 336 437
T>22 °C 14 17 30 61
ŞANLIURFA

2023
HDD 317 315 112 56 95 224 1119
T≤15 °C 31 27 21 11 14 31 135
CDD 44 202 350 378 215 24 1 1214
T>22 °C 19 30 31 31 30 19 1 161
ŞANLIURFA

2022
HDD 401 207 306 12 84 218 1228
T≤15 °C 31 28 29 2 16 31 137
CDD 12 48 229 350 303 213 55 1210
T>22 °C 8 14 30 31 31 30 19 163
ŞANLIURFA

2021
HDD 305 215 193 54 65 297 1129
T≤15 °C 31 28 30 10 14 31 144
CDD 31 144 208 365 333 158 33 1272
T>22 °C 11 30 30 31 31 28 14 175
ŞANLIURFA

2020
HDD 353 321 136 42 122 267 1241
T≤15 °C 31 29 24 8 20 31 143
CDD 83 206 378 326 267 65 1325
T>22 °C 17 30 31 31 30 30 169
ŞANLIURFA

2019
HDD 370 269 227 109 3 84 277 1339
T≤15 °C 31 28 31 18 1 15 31 155
CDD 122 263 301 335 179 69 1269
T>22 °C 20 30 31 31 30 19 161
ŞANLIURFA

2018
HDD 305 214 63 3 8 141 288 1022
T≤15 °C 31 28 14 1 2 23 31 130
CDD 2 70 198 308 318 206 49 1151
T>22 °C 2 21 30 31 31 30 18 163
ŞANLIURFA

2017
HDD 387 294 143 45 3 109 236 1217
T≤15 °C 31 28 23 9 1 16 31 139
CDD 2 61 227 379 316 229 6 1220
T>22 °C 3 19 30 31 31 30 7 151
ŞANLIURFA

2016
HDD 413 180 115 3 144 388 1243
T≤15 °C 31 23 21 1 20 31 127
CDD 11 58 234 340 355 140 37 1175
T>22 °C 11 21 30 31 31 25 15 164
ŞANLIURFA

2015
HDD 366 286 182 78 102 288 1302
T≤15 °C 31 28 27 15 20 31 152
CDD 3 64 174 347 296 235 30 1149
T>22 °C 2 18 30 31 31 30 18 160
ŞANLIURFA

2014
HDD 291 223 113 17 7 170 264 1085
T≤15 °C 31 27 18 3 2 28 31 140
CDD 4 68 190 328 324 138 21 1073
T>22 °C 4 24 29 31 31 27 11 157
ŞANLIURFA

2013
HDD 356 244 163 33 76 368 1240
T≤15 °C 31 28 24 8 17 31 139
CDD 11 74 211 310 298 130 23 1057
T>22 °C 5 22 30 31 31 30 11 160
ŞANLIURFA

2012
HDD 402 352 281 10 7 90 303 1445
T≤15 °C 31 29 30 2 2 17 31 142
CDD 9 35 254 352 334 192 47 1223
T>22 °C 6 18 30 31 31 30 13 159
ŞANLIURFA

2011
HDD 331 290 165 77 11 261 330 1465
T≤15 °C 31 28 22 16 3 30 31 161
CDD 28 190 338 309 168 8 1041
T>22 °C 13 30 31 31 29 6 140
ŞANLIURFA

2010
HDD 304 248 117 28 13 222 932
T≤15 °C 31 28 19 6 3 26 113
CDD 1 85 219 371 372 203 19 1270
T>22 °C 3 21 30 31 31 30 15 161
ŞANLIURFA

2009
HDD 383 277 247 45 4 151 246 1353
T≤15 °C 31 28 30 9 1 23 31 153
CDD 66 230 307 275 122 40 1040
T>22 °C 18 30 31 31 22 23 155
ŞANLIURFA

2008
HDD 447 332 94 16 3 95 337 1324
T≤15 °C 31 29 17 3 1 18 31 130
CDD 44 51 225 328 346 148 14 1156
T>22 °C 12 12 30 31 31 22 11 149
ŞANLIURFA

2007
HDD 409 294 197 127 149 351 1527
T≤15 °C 31 28 29 22 20 31 161
CDD 106 248 373 313 205 37 1282
T>22 °C 25 30 31 31 30 15 162
ŞANLIURFA

2006
HDD 417 288 168 47 21 193 349 1483
T≤15 °C 31 28 26 9 5 28 31 158
CDD 77 256 306 349 158 32 1178
T>22 °C 17 30 31 31 30 15 154
ŞANLIURFA

2005
HDD 354 323 203 40 5 35 208 251 1419
T≤15 °C 31 28 28 7 1 6 29 30 160
CDD 62 161 340 308 136 9 1016
T>22 °C 24 27 31 31 29 6 148
ŞANLIURFA

2004
HDD 376 344 129 76 168 365 1458
T≤15 °C 31 29 17 14 17 31 139
CDD 7 45 207 337 273 171 34 1074
T>22 °C 3 13 30 31 31 30 17 155
ŞANLIURFA

2003
HDD 329 368 279 52 24 155 333 1540
T≤15 °C 31 28 31 12 3 23 31 159
CDD 79 196 328 341 147 39 1130
T>22 °C 26 28 31 31 30 19 165
ŞANLIURFA

2002
HDD 406 228 146 90 82 401 1353
T≤15 °C 31 28 22 18 16 31 146
CDD 32 199 309 266 153 49 1008
T>22 °C 13 30 31 31 30 17 152
ŞANLIURFA

2001
HDD 314 280 94 37 21 16 164 322 1248
T≤15 °C 31 28 20 9 5 4 15 31 143
CDD 3 30 212 332 302 174 41 1094
T>22 °C 3 13 30 31 31 29 15 152
ŞANLIURFA

2000
HDD 405 328 237 35 25 80 310 1420
T≤15 °C 31 29 27 7 6 14 31 145
CDD 0 54 215 397 293 144 11 1114
T>22 °C 1 19 30 31 31 28 10 150
ŞANLIURFA

1999
HDD 299 273 189 55 106 249 1171
T≤15 °C 31 28 27 11 17 31 145
CDD 4 94 202 326 291 137 38 1092
T>22 °C 3 26 30 31 31 30 10 161
ŞANLIURFA

1998
HDD 402 316 243 68 15 257 1301
T≤15 °C 31 28 31 12 3 31 136
CDD 11 37 218 344 362 159 37 1168
T>22 °C 7 17 30 31 31 30 16 162
ŞANLIURFA

1997
HDD 336 361 318 153 4 117 314 1603
T≤15 °C 31 28 31 21 1 24 31 167
CDD 4 90 187 280 239 100 25 925
T>22 °C 4 24 30 31 31 26 10 156
ŞANLIURFA

1996
HDD 366 277 263 123 48 95 249 1421
T≤15 °C 31 29 31 23 9 23 31 177
CDD 83 183 362 292 105 17 1042
T>22 °C 27 29 31 31 29 8 155
ŞANLIURFA

1995
HDD 346 241 164 65 13 214 324 1367
T≤15 °C 31 28 27 12 3 26 31 158
CDD 96 195 267 286 138 9 991
T>22 °C 20 30 31 31 29 5 146
ŞANLIURFA

1994
HDD 298 294 159 15 3 184 426 1379
T≤15 °C 31 28 25 4 1 25 31 145
CDD 9 104 189 305 293 226 47 1173
T>22 °C 8 16 30 31 31 30 15 161
ŞANLIURFA

1993
HDD 414 379 234 77 26 3 226 274 1633
T≤15 °C 31 28 25 17 6 1 26 31 165
CDD 18 142 300 305 174 52 991
T>22 °C 7 28 31 31 30 24 151
ŞANLIURFA

1992
HDD 473 459 300 51 11 207 425 1926
T≤15 °C 31 29 31 12 3 24 31 161
CDD 22 127 231 287 143 32 842
T>22 °C 6 27 31 31 24 16 135

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.