Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AKÇAKALE

2023
HDD 345 314 86 46 4 795
T≤15 °C 31 28 18 9 1 87
CDD 41 195 324 323 159 8 1050
T>22 °C 18 30 31 31 30 6 146
AKÇAKALE

2022
HDD 380 195 290 11 110 246 1232
T≤15 °C 31 26 29 2 25 31 144
CDD 9 48 216 309 268 149 24 1023
T>22 °C 8 15 30 31 31 30 10 155
AKÇAKALE

2021
HDD 305 226 190 54 94 299 1168
T≤15 °C 31 28 29 10 19 31 148
CDD 21 115 183 334 287 117 12 1069
T>22 °C 10 30 30 31 31 28 7 167
AKÇAKALE

2020
HDD 348 317 139 49 141 279 1273
T≤15 °C 31 29 23 11 22 31 147
CDD 68 189 343 268 200 16 1084
T>22 °C 15 30 31 31 30 11 148
AKÇAKALE

2019
HDD 352 263 223 99 94 271 1302
T≤15 °C 31 28 31 18 15 31 154
CDD 108 246 273 288 136 49 1100
T>22 °C 22 30 31 31 29 20 163
AKÇAKALE

2018
HDD 306 217 74 8 157 275 1037
T≤15 °C 31 28 17 2 26 31 135
CDD 1 2 75 190 289 281 162 29 1029
T>22 °C 1 4 21 30 31 31 30 13 161
AKÇAKALE

2017
HDD 407 323 153 43 125 265 1316
T≤15 °C 31 28 26 9 21 31 146
CDD 1 51 214 340 281 165 4 1056
T>22 °C 1 18 30 31 31 30 3 144
AKÇAKALE

2016
HDD 398 183 132 7 193 389 1302
T≤15 °C 31 24 25 2 26 31 139
CDD 7 57 227 317 309 109 8 1034
T>22 °C 6 21 30 31 31 26 10 155
AKÇAKALE

2015
HDD 373 277 204 77 136 331 1398
T≤15 °C 31 28 28 15 23 31 156
CDD 1 60 163 318 278 191 21 1032
T>22 °C 2 16 30 31 31 30 12 152
AKÇAKALE

2014
HDD 311 248 122 21 191 263 1156
T≤15 °C 31 28 21 4 28 31 143
CDD 2 62 182 295 283 126 11 961
T>22 °C 2 21 29 31 31 27 10 151
AKÇAKALE

2013
HDD 386 239 178 32 15 89 399 1338
T≤15 °C 31 28 24 8 4 19 31 145
CDD 6 71 201 287 261 95 2 923
T>22 °C 3 23 30 31 31 29 3 150
AKÇAKALE

2012
HDD 386 351 268 8 111 302 1426
T≤15 °C 31 29 30 2 20 31 143
CDD 6 24 240 315 280 143 25 1033
T>22 °C 4 18 30 31 31 30 10 154
AKÇAKALE

2011
HDD 346 289 178 49 32 282 375 1551
T≤15 °C 31 28 25 10 7 30 31 162
CDD 33 189 316 272 126 3 939
T>22 °C 16 30 31 31 29 3 140
AKÇAKALE

2010
HDD 299 252 121 25 3 75 262 1037
T≤15 °C 31 28 18 5 1 17 30 130
CDD 78 205 331 324 169 15 1122
T>22 °C 23 30 31 31 30 10 155
AKÇAKALE

2009
HDD 391 261 229 21 172 254 1328
T≤15 °C 31 28 29 4 24 31 147
CDD 72 241 315 258 110 14 1010
T>22 °C 19 30 31 31 21 14 146
AKÇAKALE

2008
HDD 474 329 94 17 3 4 125 363 1409
T≤15 °C 31 29 17 4 1 1 25 31 139
CDD 29 39 215 293 307 124 7 1014
T>22 °C 10 11 30 31 31 24 5 142
AKÇAKALE

2007
HDD 426 281 194 125 4 168 368 1566
T≤15 °C 31 28 29 24 1 23 31 167
CDD 83 214 314 278 140 22 1051
T>22 °C 25 30 31 31 30 13 160
AKÇAKALE

2006
HDD 417 302 264 49 12 213 391 1648
T≤15 °C 31 28 31 10 3 26 31 160
CDD 72 219 277 302 110 12 992
T>22 °C 17 30 31 31 28 13 150
AKÇAKALE

2005
HDD 388 325 209 40 4 46 228 272 1512
T≤15 °C 31 28 29 6 1 9 30 31 165
CDD 1 57 159 303 280 104 5 909
T>22 °C 1 22 29 31 31 29 5 148
AKÇAKALE

2004
HDD 363 342 159 73 166 407 1510
T≤15 °C 31 29 22 13 18 31 144
CDD 0 37 193 299 243 118 10 900
T>22 °C 1 14 30 31 31 30 12 149
AKÇAKALE

2003
HDD 338 335 270 52 26 182 352 1555
T≤15 °C 31 28 31 12 3 23 31 159
CDD 61 177 287 288 108 16 937
T>22 °C 24 29 31 31 29 12 156
AKÇAKALE

2002
HDD 426 253 170 81 4 128 404 1466
T≤15 °C 31 28 28 16 1 22 31 157
CDD 26 190 291 235 107 31 880
T>22 °C 13 30 31 31 29 15 149
AKÇAKALE

2001
HDD 345 282 122 45 15 23 205 312 1349
T≤15 °C 31 28 24 11 4 6 23 31 158
CDD 1 33 196 303 259 123 11 926
T>22 °C 2 13 30 31 31 29 9 145
AKÇAKALE

2000
HDD 403 339 247 33 31 144 331 1528
T≤15 °C 31 29 28 6 8 26 31 159
CDD 0 41 198 353 253 98 2 945
T>22 °C 1 17 30 31 31 28 4 142
AKÇAKALE

1999
HDD 326 274 219 60 4 193 300 1376
T≤15 °C 31 28 31 12 1 28 31 162
CDD 1 71 171 292 256 91 23 905
T>22 °C 2 22 30 31 31 28 8 152
AKÇAKALE

1998
HDD 417 328 238 61 7 44 290 1385
T≤15 °C 31 28 30 12 2 11 31 145
CDD 7 45 216 321 304 123 12 1028
T>22 °C 5 17 30 31 31 28 8 150
AKÇAKALE

1997
HDD 380 381 339 171 4 6 156 324 1761
T≤15 °C 31 28 31 23 1 2 29 31 176
CDD 2 67 170 261 173 37 24 734
T>22 °C 2 24 29 31 31 19 9 145
AKÇAKALE

1996
HDD 361 294 248 115 57 163 260 1498
T≤15 °C 31 29 31 22 9 30 31 183
CDD 55 164 330 245 83 6 883
T>22 °C 25 30 31 31 28 3 148
AKÇAKALE

1995
HDD 316 237 156 56 7 3 240 357 1372
T≤15 °C 31 28 26 10 2 1 27 31 156
CDD 82 218 259 277 127 9 972
T>22 °C 20 30 31 31 27 2 141
AKÇAKALE

1994
HDD 271 249 137 9 155 391 1212
T≤15 °C 31 28 24 2 24 31 140
CDD 16 99 220 307 299 245 51 1237
T>22 °C 10 17 30 31 31 30 19 168
AKÇAKALE

1993
HDD 393 340 203 39 27 209 251 1462
T≤15 °C 31 28 27 10 7 28 31 162
CDD 24 181 302 305 142 48 1002
T>22 °C 9 30 31 31 30 23 154
AKÇAKALE

1992
HDD 462 401 224 16 4 193 402 1702
T≤15 °C 31 29 27 4 1 23 31 146
CDD 1 41 164 254 304 141 22 927
T>22 °C 1 18 30 31 31 24 15 150

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.