Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Ceylanpınar

2020
HDD 281 281
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Ceylanpınar

2019
HDD 344 258 211 84 3 109 271 1280
T≤15 °C 31 28 30 17 1 16 30 153
CDD 86 260 293 315 134 49 1137
T>22 °C 21 30 31 31 29 19 161
Ceylanpınar

2018
HDD 315 227 76 3 12 146 265 1044
T≤15 °C 31 28 18 1 3 26 31 138
CDD 2 77 217 309 293 173 48 1119
T>22 °C 2 19 30 31 31 30 15 158
Ceylanpınar

2017
HDD 389 317 143 40 150 275 1314
T≤15 °C 31 28 25 8 24 31 147
CDD 2 63 215 335 296 177 3 1091
T>22 °C 3 18 30 31 31 30 3 146
Ceylanpınar

2016
HDD 409 206 170 14 195 371 1365
T≤15 °C 31 27 28 3 26 31 146
CDD 2 48 221 328 319 107 28 1053
T>22 °C 2 21 30 31 31 26 19 160
Ceylanpınar

2015
HDD 391 288 226 93 178 373 1549
T≤15 °C 31 28 31 18 28 31 167
CDD 49 171 327 280 188 23 1038
T>22 °C 16 30 31 31 30 11 149
Ceylanpınar

2014
HDD 341 264 147 18 4 217 283 1274
T≤15 °C 31 28 25 3 1 28 31 147
CDD 1 57 196 305 283 104 13 959
T>22 °C 2 18 29 31 31 25 8 144
Ceylanpınar

2013
HDD 375 246 183 32 7 110 419 1372
T≤15 °C 31 28 24 8 2 23 31 147
CDD 2 55 210 304 279 92 5 947
T>22 °C 3 21 30 31 31 28 3 147
Ceylanpınar

2012
HDD 373 346 275 14 107 309 1424
T≤15 °C 29 29 31 3 19 31 142
CDD 3 33 252 319 280 143 30 1060
T>22 °C 2 19 30 31 31 30 11 154
Ceylanpınar

2011
HDD 377 301 205 74 0 0 0 33 268 374 1632
T≤15 °C 31 28 28 15 0 0 0 8 30 31 171
CDD 44 38 334 334 133 883
T>22 °C 14 15 31 31 27 118
Ceylanpınar

2010
HDD 276 257 138 47 0 0 0 4 125 287 1134
T≤15 °C 0
CDD 77 211 332 334 173 1127
T>22 °C 0
Ceylanpınar

2009
HDD 399 261 215 50 0 0 18 193 263 1399
T≤15 °C 0
CDD 56 218 298 230 76 878
T>22 °C 0
Ceylanpınar

2008
HDD 496 341 112 24 3 3 157 350 1486
T≤15 °C 0
CDD 27 31 208 315 307 129 1017
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.