Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Siverek

2020
HDD 413 413
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Siverek

2019
HDD 424 337 291 163 5 14 140 326 1700
T≤15 °C 31 28 31 23 1 3 21 31 169
CDD 68 184 251 288 116 33 940
T>22 °C 18 30 31 31 28 16 154
Siverek

2018
HDD 368 270 145 28 20 28 206 356 1421
T≤15 °C 31 28 25 7 5 5 27 31 159
CDD 22 134 276 281 145 21 879
T>22 °C 11 29 31 31 30 13 145
Siverek

2017
HDD 462 375 225 121 12 18 206 296 1715
T≤15 °C 31 28 30 21 3 4 29 31 177
CDD 10 148 309 281 173 921
T>22 °C 8 28 31 31 30 128
Siverek

2016
HDD 475 248 215 27 10 8 230 455 1668
T≤15 °C 31 29 30 6 2 2 29 31 160
CDD 10 143 275 294 81 2 805
T>22 °C 6 28 31 31 21 4 121
Siverek

2015
HDD 425 329 267 144 14 188 348 1715
T≤15 °C 31 28 31 21 4 30 31 176
CDD 19 103 274 247 164 6 813
T>22 °C 10 30 31 31 30 5 137
Siverek

2014
HDD 361 281 197 63 35 238 309 1484
T≤15 °C 31 28 28 12 8 30 31 168
CDD 30 134 272 277 86 5 804
T>22 °C 12 25 31 31 22 5 126
Siverek

2013
HDD 417 302 239 76 20 21 139 432 1646
T≤15 °C 31 28 28 13 5 5 23 31 164
CDD 2 21 141 245 236 60 1 706
T>22 °C 2 14 29 31 31 20 1 128
Siverek

2012
HDD 459 409 370 48 32 147 360 1825
T≤15 °C 31 28 31 10 8 23 31 162
CDD 0 3 198 298 267 136 19 921
T>22 °C 1 5 29 31 31 30 9 136
Siverek

2011
HDD 403 350 248 144 29 0 0 53 323 383 1933
T≤15 °C 31 28 29 23 6 0 0 7 30 31 185
CDD 10 116 294 272 115 807
T>22 °C 5 28 31 31 23 118
Siverek

2010
HDD 385 317 210 115 16 0 0 23 130 187 1383
T≤15 °C 0
CDD 30 146 316 290 123 905
T>22 °C 0
Siverek

2009
HDD 460 351 330 163 28 11 25 246 334 1948
T≤15 °C 0
CDD 17 137 212 189 60 615
T>22 °C 0
Siverek

2008
HDD 523 421 180 65 22 25 212 422 1870
T≤15 °C 0
CDD 19 18 141 249 282 94 803
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.