Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
UŞAK

2020
HDD 484 484
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
UŞAK

2019
HDD 470 353 314 219 65 7 34 191 386 2039
T≤15 °C 31 28 31 26 11 2 7 30 31 197
CDD 5 16 47 83 10 0 161
T>22 °C 3 8 22 25 5 0 63
UŞAK

2018
HDD 447 317 270 69 34 4 4 74 252 445 1916
T≤15 °C 31 28 31 11 8 1 1 11 28 31 181
CDD 9 57 72 19 0 157
T>22 °C 7 27 29 6 0 69
UŞAK

2017
HDD 560 382 302 203 82 4 3 147 312 381 2376
T≤15 °C 31 28 31 26 18 1 1 25 30 31 222
CDD 23 99 71 39 232
T>22 °C 7 29 24 15 75
UŞAK

2016
HDD 509 279 312 93 87 25 106 293 534 2238
T≤15 °C 31 28 30 18 15 6 19 30 31 208
CDD 50 103 89 11 253
T>22 °C 13 31 29 8 81
UŞAK

2015
HDD 478 410 351 271 50 7 79 242 431 2319
T≤15 °C 31 28 31 29 13 2 14 30 31 209
CDD 0 72 57 37 166
T>22 °C 1 23 25 17 66
UŞAK

2014
HDD 379 326 330 186 73 25 29 119 297 349 2113
T≤15 °C 31 28 31 25 13 6 6 20 30 31 221
CDD 16 67 97 8 188
T>22 °C 8 27 27 5 67
UŞAK

2013
HDD 463 359 325 189 27 12 177 259 484 2295
T≤15 °C 31 28 31 24 6 3 27 30 31 211
CDD 30 49 66 2 147
T>22 °C 11 22 28 2 63
UŞAK

2012
HDD 578 492 391 160 71 6 67 236 398 2399
T≤15 °C 31 29 31 23 15 1 14 30 31 205
CDD 48 119 48 25 2 242
T>22 °C 19 29 24 13 2 87
UŞAK

2011
HDD 469 372 352 248 103 6 3 197 387 432 2569
T≤15 °C 31 27 31 30 20 2 1 25 30 31 228
CDD 0 4 84 67 14 169
T>22 °C 0 6 27 25 15 73
UŞAK

2010
HDD 428 342 300 184 55 8 0 166 170 349 2002
T≤15 °C 0
CDD 0 11 80 154 9 254
T>22 °C 0
UŞAK

2009
HDD 445 388 402 204 74 15 52 298 365 2243
T≤15 °C 0
CDD 0 13 63 50 5 131
T>22 °C 0
UŞAK

2008
HDD 512 440 283 188 95 131 250 409 2308
T≤15 °C 0
CDD 34 74 123 20 251
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.