Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
VAN

2020
HDD 635 635
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
VAN

2019
HDD 582 520 467 323 74 4 125 384 466 2945
T≤15 °C 31 28 31 30 14 1 19 30 31 215
CDD 13 39 56 0 108
T>22 °C 10 20 27 0 57
VAN

2018
HDD 539 429 305 233 102 152 346 471 2577
T≤15 °C 31 28 31 30 20 25 30 31 226
CDD 8 88 49 7 0 152
T>22 °C 6 30 31 8 0 75
VAN

2017
HDD 659 602 456 278 116 7 194 366 471 3149
T≤15 °C 31 28 31 28 21 2 27 30 31 229
CDD 4 60 69 9 142
T>22 °C 6 30 29 6 71
VAN

2016
HDD 632 472 429 236 107 15 32 195 415 616 3149
T≤15 °C 31 29 31 27 19 4 5 30 30 31 237
CDD 4 35 64 0 103
T>22 °C 3 21 31 1 56
VAN

2015
HDD 620 485 448 271 130 153 379 618 3104
T≤15 °C 31 28 31 28 21 24 30 31 224
CDD 5 63 60 3 131
T>22 °C 6 28 23 2 59
VAN

2014
HDD 602 545 414 239 86 14 15 192 421 482 3010
T≤15 °C 31 28 31 28 19 4 3 29 30 31 234
CDD 1 43 58 3 105
T>22 °C 1 23 31 4 59
VAN

2013
HDD 600 498 448 253 121 7 29 247 346 658 3207
T≤15 °C 31 28 31 29 23 2 7 26 30 31 238
CDD 43 21 11 75
T>22 °C 26 20 4 50
VAN

2012
HDD 531 635 623 266 93 154 325 510 3137
T≤15 °C 27 29 31 30 20 23 30 31 221
CDD 0 21 35 56
T>22 °C 1 16 24 41
VAN

2011
HDD 598 518 482 279 154 7 30 247 513 578 3406
T≤15 °C 31 28 31 29 26 2 6 28 30 31 242
CDD 0 2 46 35 0 83
T>22 °C 0 3 19 17 0 39
VAN

2010
HDD 554 466 376 276 132 3 0 161 399 461 2828
T≤15 °C 0
CDD 0 5 65 45 16 131
T>22 °C 0
VAN

2009
HDD 680 464 482 346 138 99 231 406 500 3346
T≤15 °C 0
CDD 0 3 9 3 1 16
T>22 °C 0
VAN

2008
HDD 731 625 378 222 158 213 392 577 3296
T≤15 °C 0
CDD 6 36 62 10 114
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.