Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
VAN

2023
HDD 615 574 355 262 136 3 4 178 2127
T≤15 °C 31 28 31 30 21 1 1 30 173
CDD 1 45 84 6 136
T>22 °C 2 22 28 7 59
VAN

2022
HDD 653 504 527 235 178 3 121 335 468 3024
T≤15 °C 31 28 31 29 26 1 17 30 31 224
CDD 5 45 74 11 135
T>22 °C 5 21 29 9 64
VAN

2021
HDD 581 483 445 176 57 13 161 331 519 2766
T≤15 °C 31 28 31 22 11 3 23 30 31 210
CDD 1 27 69 48 4 149
T>22 °C 1 15 28 28 2 74
VAN

2020
HDD 635 571 407 283 93 139 339 516 2983
T≤15 °C 31 29 31 30 16 25 30 31 223
CDD 0 47 15 7 69
T>22 °C 1 19 16 4 40
VAN

2019
HDD 582 520 469 323 72 3 123 383 464 2939
T≤15 °C 31 28 31 30 13 1 19 30 31 214
CDD 1 12 40 57 0 110
T>22 °C 1 8 20 28 2 59
VAN

2018
HDD 538 429 302 235 97 148 347 469 2565
T≤15 °C 31 28 30 30 18 24 30 31 222
CDD 7 89 50 8 154
T>22 °C 6 30 31 6 73
VAN

2017
HDD 658 603 458 283 120 4 196 364 472 3158
T≤15 °C 31 28 31 29 22 1 28 30 31 231
CDD 3 60 71 9 143
T>22 °C 5 30 30 6 71
VAN

2016
HDD 632 473 429 244 108 8 31 197 413 615 3150
T≤15 °C 31 29 31 29 20 2 5 31 30 31 239
CDD 4 36 64 1 105
T>22 °C 4 23 31 1 59
VAN

2015
HDD 621 484 450 276 122 154 378 617 3102
T≤15 °C 31 28 31 29 19 25 30 31 224
CDD 5 62 60 3 130
T>22 °C 5 28 24 2 59
VAN

2014
HDD 602 545 412 244 81 11 17 191 420 482 3005
T≤15 °C 31 28 31 28 17 3 4 29 30 31 232
CDD 1 41 59 3 104
T>22 °C 3 21 30 4 58
VAN

2013
HDD 603 500 441 255 122 10 27 248 339 658 3203
T≤15 °C 31 28 31 29 24 3 7 27 30 31 241
CDD 0 42 33 11 86
T>22 °C 1 25 15 4 45
VAN

2012
HDD 598 621 610 265 97 155 324 509 3179
T≤15 °C 31 29 31 30 21 24 30 31 227
CDD 1 26 41 68
T>22 °C 1 17 25 43
VAN

2011
HDD 598 519 483 279 154 8 28 240 511 578 3398
T≤15 °C 31 28 31 29 25 2 6 27 30 31 240
CDD 2 41 35 78
T>22 °C 3 20 18 41
VAN

2010
HDD 521 451 357 281 123 128 361 462 2684
T≤15 °C 31 28 30 30 20 24 30 31 224
CDD 6 58 46 18 128
T>22 °C 4 28 26 7 65
VAN

2009
HDD 671 493 488 347 145 12 82 185 368 466 3257
T≤15 °C 31 28 31 30 23 3 14 31 30 31 252
CDD 1 4 6 0 11
T>22 °C 1 7 5 1 14
VAN

2008
HDD 722 619 369 219 170 25 200 378 603 3305
T≤15 °C 31 29 30 24 24 5 30 30 31 234
CDD 2 40 66 15 123
T>22 °C 3 19 26 7 55
VAN

2007
HDD 697 525 455 365 80 3 146 400 611 3282
T≤15 °C 31 28 31 30 16 1 23 30 31 221
CDD 2 34 25 5 66
T>22 °C 2 20 17 4 43
VAN

2006
HDD 649 538 459 249 102 23 186 437 646 3289
T≤15 °C 31 28 31 30 21 6 28 30 31 236
CDD 11 30 70 13 124
T>22 °C 10 18 31 4 63
VAN

2005
HDD 662 588 478 271 141 18 13 190 389 488 3238
T≤15 °C 31 28 31 29 24 5 3 26 30 31 238
CDD 2 64 50 0 116
T>22 °C 1 27 26 1 55
VAN

2004
HDD 584 539 435 337 175 7 161 387 671 3296
T≤15 °C 31 29 31 30 25 2 24 30 31 233
CDD 1 7 21 6 35
T>22 °C 2 8 17 2 29
VAN

2003
HDD 594 540 550 292 93 36 27 129 391 542 3194
T≤15 °C 31 28 31 29 16 7 7 23 30 31 233
CDD 31 38 0 69
T>22 °C 20 16 1 37
VAN

2002
HDD 658 516 447 334 182 30 6 143 363 633 3312
T≤15 °C 31 28 31 30 24 7 2 24 30 31 238
CDD 1 21 17 39
T>22 °C 4 18 16 38
VAN

2001
HDD 571 490 363 253 171 8 182 417 515 2970
T≤15 °C 31 28 31 30 27 2 27 30 31 237
CDD 1 35 59 95
T>22 °C 1 17 24 42
VAN

2000
HDD 632 590 531 255 123 179 359 524 3193
T≤15 °C 31 29 31 30 24 29 30 31 235
CDD 3 102 49 154
T>22 °C 4 29 27 60
VAN

1999
HDD 542 485 475 293 104 25 169 391 521 3005
T≤15 °C 31 28 31 30 18 6 21 30 31 226
CDD 0 3 24 59 86
T>22 °C 1 4 23 27 55
VAN

1998
HDD 668 643 498 280 124 11 8 160 271 460 3123
T≤15 °C 31 28 31 29 22 3 2 27 30 31 234
CDD 17 48 45 1 111
T>22 °C 9 23 24 1 57
VAN

1997
HDD 603 580 609 359 137 19 23 175 378 563 3446
T≤15 °C 31 28 31 29 22 4 5 27 30 31 238
CDD 1 11 21 0 33
T>22 °C 2 11 14 2 29
VAN

1996
HDD 592 533 473 322 78 25 22 223 381 444 3093
T≤15 °C 31 29 31 29 18 6 5 30 30 31 240
CDD 2 42 41 85
T>22 °C 1 23 21 45
VAN

1995
HDD 616 526 470 315 115 7 56 230 394 595 3324
T≤15 °C 31 28 31 30 17 2 11 28 30 31 239
CDD 2 23 21 5 51
T>22 °C 2 17 19 5 43
VAN

1994
HDD 531 527 455 219 156 18 157 388 659 3110
T≤15 °C 31 28 31 26 21 3 27 30 31 228
CDD 0 25 19 44
T>22 °C 1 19 14 34
VAN

1993
HDD 696 593 581 345 197 30 8 195 462 524 3631
T≤15 °C 31 28 31 30 28 6 2 29 30 31 246
CDD 3 36 14 1 54
T>22 °C 2 16 12 2 32
VAN

1992
HDD 769 655 646 357 217 35 4 52 187 434 625 3981
T≤15 °C 31 29 31 30 28 7 1 7 29 30 31 254
CDD 7 8 1 16
T>22 °C 9 7 2 18

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.