Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BAŞKALE

2023
HDD 670 680 462 373 239 30 3 47 266 2770
T≤15 °C 31 28 31 30 31 8 1 11 31 202
CDD 7 16 23
T>22 °C 8 13 21
BAŞKALE

2022
HDD 785 598 659 308 263 4 21 201 452 595 3886
T≤15 °C 31 28 31 30 30 1 5 24 30 31 241
CDD 0 23 30 2 55
T>22 °C 1 16 18 4 39
BAŞKALE

2021
HDD 672 574 554 283 119 6 3 35 265 419 644 3574
T≤15 °C 31 28 31 30 20 2 1 8 31 30 31 243
CDD 2 14 2 18
T>22 °C 6 10 4 20
BAŞKALE

2020
HDD 797 676 528 395 183 36 9 18 14 217 473 636 3982
T≤15 °C 31 29 31 30 22 9 2 4 3 31 30 31 253
CDD 9 9
T>22 °C 6 6
BAŞKALE

2019
HDD 763 653 620 461 182 4 4 55 237 457 609 4045
T≤15 °C 31 28 31 30 27 1 1 11 30 30 31 251
CDD 11 9 20
T>22 °C 5 9 14
BAŞKALE

2018
HDD 685 528 408 347 249 57 21 267 468 651 3681
T≤15 °C 31 28 31 30 31 13 6 29 30 31 260
CDD 0 41 7 48
T>22 °C 1 16 10 27
BAŞKALE

2017
HDD 797 706 566 377 212 33 19 286 469 561 4026
T≤15 °C 31 28 31 30 29 6 4 29 30 31 249
CDD 1 21 18 0 40
T>22 °C 1 16 15 1 33
BAŞKALE

2016
HDD 763 564 531 337 220 86 6 81 268 480 761 4097
T≤15 °C 31 29 31 30 31 17 2 15 31 30 31 278
CDD 3 6 9
T>22 °C 5 9 14
BAŞKALE

2015
HDD 713 586 535 375 215 17 14 36 255 471 713 3930
T≤15 °C 31 28 31 30 30 4 3 9 30 30 31 257
CDD 19 22 41
T>22 °C 15 16 31
BAŞKALE

2014
HDD 710 652 497 338 193 58 55 337 531 607 3978
T≤15 °C 31 28 31 30 29 11 12 31 30 31 264
CDD 11 5 16
T>22 °C 9 7 16
BAŞKALE

2013
HDD 737 606 559 355 262 71 3 68 341 433 743 4178
T≤15 °C 31 28 31 30 31 14 1 13 31 30 31 271
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
BAŞKALE

2012
HDD 749 710 669 344 196 38 3 47 265 440 666 4127
T≤15 °C 31 29 31 30 30 11 1 11 29 30 31 264
CDD 1 7 8
T>22 °C 1 9 10
BAŞKALE

2011
HDD 741 645 599 403 256 50 3 8 78 346 642 663 4434
T≤15 °C 31 28 31 30 30 11 1 2 11 31 30 31 267
CDD 13 13 26
T>22 °C 10 5 15
BAŞKALE

2010
HDD 607 559 470 378 245 28 4 7 241 379 572 3490
T≤15 °C 31 28 31 30 31 7 1 2 31 30 31 253
CDD 10 2 12
T>22 °C 11 4 15
BAŞKALE

2009
HDD 777 618 616 440 240 118 10 3 144 255 481 586 4288
T≤15 °C 31 28 31 30 31 20 3 1 18 31 30 31 285
CDD 0
T>22 °C 0
BAŞKALE

2008
HDD 864 733 481 284 255 48 8 81 296 498 651 4199
T≤15 °C 31 29 31 27 28 12 2 15 31 30 31 267
CDD 11 15 26
T>22 °C 10 7 17
BAŞKALE

2007
HDD 777 640 598 462 196 59 21 28 47 281 478 722 4309
T≤15 °C 31 28 31 30 29 12 4 7 9 31 30 31 273
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
BAŞKALE

2006
HDD 800 652 579 365 228 3 80 293 541 724 4265
T≤15 °C 31 28 31 30 30 1 16 31 30 31 259
CDD 5 9 14
T>22 °C 6 7 13
BAŞKALE

2005
HDD 761 718 568 360 279 78 9 61 298 489 577 4198
T≤15 °C 31 28 31 30 31 15 2 12 31 30 31 272
CDD 2 3 5
T>22 °C 5 6 11
BAŞKALE

2004
HDD 758 682 508 422 284 75 9 65 241 536 783 4363
T≤15 °C 31 29 31 30 31 16 2 12 31 30 31 274
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
BAŞKALE

2003
HDD 729 687 689 421 237 82 3 93 241 483 685 4350
T≤15 °C 31 28 31 30 31 12 1 17 31 30 31 273
CDD 2 2
T>22 °C 3 3
BAŞKALE

2002
HDD 793 614 537 435 295 81 4 20 238 453 788 4258
T≤15 °C 31 28 31 30 31 16 1 5 29 30 31 263
CDD 0
T>22 °C 0
BAŞKALE

2001
HDD 739 648 471 340 273 55 9 32 293 532 683 4075
T≤15 °C 31 28 31 30 31 11 2 7 31 30 31 263
CDD 5 10 15
T>22 °C 4 10 14
BAŞKALE

2000
HDD 788 696 642 340 222 41 4 47 341 506 703 4330
T≤15 °C 31 29 31 30 31 8 1 10 31 30 31 263
CDD 23 5 28
T>22 °C 19 4 23
BAŞKALE

1999
HDD 662 589 579 391 193 29 16 87 274 496 580 3896
T≤15 °C 31 28 31 30 27 7 3 15 27 30 31 260
CDD 1 7 8
T>22 °C 2 5 7
BAŞKALE

1998
HDD 781 698 610 392 250 34 3 3 88 261 370 572 4062
T≤15 °C 31 28 31 30 28 7 1 1 16 31 30 31 265
CDD 0 4 4
T>22 °C 1 6 7
BAŞKALE

1997
HDD 758 732 735 478 247 87 19 136 285 480 659 4616
T≤15 °C 31 28 31 30 31 17 4 23 31 30 31 287
CDD 2 2
T>22 °C 4 4
BAŞKALE

1996
HDD 771 680 618 445 194 112 8 75 333 465 634 4335
T≤15 °C 31 29 31 30 29 21 2 13 31 30 31 278
CDD 6 1 7
T>22 °C 5 2 7
BAŞKALE

1995
HDD 713 648 598 454 252 140 22 115 345 539 710 4536
T≤15 °C 31 28 31 30 28 24 5 14 31 30 31 283
CDD 1 1
T>22 °C 3 3
BAŞKALE

1994
HDD 682 650 586 346 270 105 8 130 302 543 796 4418
T≤15 °C 31 28 31 30 29 18 2 24 31 30 31 285
CDD 0
T>22 °C 0
BAŞKALE

1993
HDD 797 716 705 437 310 99 10 3 44 302 573 651 4647
T≤15 °C 31 28 31 30 31 17 2 1 9 31 30 31 272
CDD 4 4
T>22 °C 3 3
BAŞKALE

1992
HDD 867 784 755 468 357 156 12 33 122 266 525 790 5135
T≤15 °C 31 29 31 30 30 26 2 8 18 31 30 31 297
CDD 0 0
T>22 °C 1 1

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.