Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ERCİŞ

2023
HDD 628 641 376 292 168 7 12 226 2350
T≤15 °C 31 28 31 30 26 2 3 30 181
CDD 1 56 66 2 125
T>22 °C 3 23 26 2 54
ERCİŞ

2022
HDD 715 558 574 250 199 14 172 389 504 3375
T≤15 °C 31 28 31 30 27 4 23 30 31 235
CDD 2 46 63 1 112
T>22 °C 3 19 29 2 53
ERCİŞ

2021
HDD 657 541 499 216 67 29 233 367 565 3174
T≤15 °C 31 28 31 29 12 6 30 30 31 228
CDD 21 49 29 99
T>22 °C 12 27 18 57
ERCİŞ

2020
HDD 691 613 414 326 117 4 179 393 574 3311
T≤15 °C 31 29 31 30 17 1 28 30 31 228
CDD 2 39 13 13 67
T>22 °C 2 20 16 5 43
ERCİŞ

2019
HDD 660 596 523 347 102 21 187 423 505 3364
T≤15 °C 31 28 31 30 17 5 28 30 31 231
CDD 9 30 40 79
T>22 °C 7 18 22 47
ERCİŞ

2018
HDD 613 461 349 247 113 7 3 193 373 515 2874
T≤15 °C 31 28 31 30 21 2 1 27 30 31 232
CDD 13 72 60 5 150
T>22 °C 6 27 28 3 64
ERCİŞ

2017
HDD 750 664 491 301 135 12 7 257 408 534 3559
T≤15 °C 31 28 31 30 23 3 2 30 30 31 239
CDD 5 63 56 1 125
T>22 °C 5 26 24 3 58
ERCİŞ

2016
HDD 702 550 464 272 143 25 77 238 456 679 3606
T≤15 °C 31 29 31 30 23 6 14 31 30 31 256
CDD 1 36 32 69
T>22 °C 3 18 22 43
ERCİŞ

2015
HDD 667 520 472 317 165 216 416 685 3458
T≤15 °C 31 28 31 29 25 30 30 31 235
CDD 4 47 41 92
T>22 °C 3 25 21 49
ERCİŞ

2014
HDD 686 591 429 270 106 22 45 240 457 526 3372
T≤15 °C 31 28 31 29 20 6 9 31 30 31 246
CDD 4 36 45 1 86
T>22 °C 3 20 26 1 50
ERCİŞ

2013
HDD 683 565 494 259 147 22 44 266 370 747 3597
T≤15 °C 31 28 31 29 26 5 9 30 30 31 250
CDD 39 24 63
T>22 °C 20 14 34
ERCİŞ

2012
HDD 646 716 664 286 122 3 7 197 349 601 3591
T≤15 °C 31 29 31 30 25 1 2 27 30 31 237
CDD 1 20 23 44
T>22 °C 2 18 17 37
ERCİŞ

2011
HDD 655 593 529 317 187 12 36 309 574 634 3846
T≤15 °C 31 28 31 30 28 3 6 31 30 31 249
CDD 37 27 64
T>22 °C 17 15 32
ERCİŞ

2010
HDD 586 477 396 311 167 3 7 215 412 512 3086
T≤15 °C 31 28 31 30 25 1 2 30 30 31 239
CDD 1 46 15 2 64
T>22 °C 2 28 16 3 49
ERCİŞ

2009
HDD 792 580 575 420 221 61 3 3 118 230 412 505 3920
T≤15 °C 31 28 31 30 30 14 1 1 19 31 30 31 277
CDD 0
T>22 °C 0
ERCİŞ

2008
HDD 829 749 436 264 252 21 3 76 266 443 701 4040
T≤15 °C 31 29 31 25 29 5 1 13 31 30 31 256
CDD 21 21 42
T>22 °C 12 10 22
ERCİŞ

2007
HDD 828 640 537 419 114 16 6 30 236 481 699 4006
T≤15 °C 31 28 31 30 20 4 1 8 31 30 31 245
CDD 3 6 9
T>22 °C 4 5 9
ERCİŞ

2006
HDD 746 620 533 295 151 68 246 480 699 3838
T≤15 °C 31 28 31 30 25 14 31 30 31 251
CDD 2 16 25 43
T>22 °C 2 11 13 26
ERCİŞ

2005
HDD 772 670 572 308 168 39 43 258 445 563 3838
T≤15 °C 31 28 31 29 25 8 9 31 30 31 253
CDD 23 12 35
T>22 °C 17 7 24
ERCİŞ

2004
HDD 703 625 414 312 196 40 16 236 456 770 3768
T≤15 °C 31 29 31 30 26 9 5 31 30 31 253
CDD 5 12 17
T>22 °C 3 7 10
ERCİŞ

2003
HDD 698 618 648 366 144 43 66 214 449 637 3883
T≤15 °C 31 28 31 30 26 7 14 31 30 31 259
CDD 19 22 1 42
T>22 °C 15 14 2 31
ERCİŞ

2002
HDD 804 609 506 385 212 48 32 219 421 748 3984
T≤15 °C 31 28 31 30 27 9 8 30 30 31 255
CDD 6 7 13
T>22 °C 8 6 14
ERCİŞ

2001
HDD 687 553 402 285 187 13 21 284 527 623 3582
T≤15 °C 31 28 31 30 29 3 6 31 30 31 250
CDD 1 32 25 58
T>22 °C 1 14 18 33
ERCİŞ

2000
HDD 726 712 615 293 152 8 17 263 433 636 3855
T≤15 °C 31 29 31 30 23 2 4 31 30 31 242
CDD 67 24 91
T>22 °C 28 13 41
ERCİŞ

1999
HDD 607 551 507 308 124 71 270 458 573 3469
T≤15 °C 31 28 31 30 21 14 30 30 31 246
CDD 2 40 25 67
T>22 °C 2 21 17 40
ERCİŞ

1998
HDD 777 746 583 325 162 19 76 286 339 521 3834
T≤15 °C 31 28 31 30 24 4 15 31 30 31 255
CDD 2 33 3 38
T>22 °C 2 14 4 20
ERCİŞ

1997
HDD 659 672 672 381 145 35 96 271 437 655 4023
T≤15 °C 31 28 31 28 21 8 20 31 30 31 259
CDD 0 8 9 17
T>22 °C 1 6 5 12
ERCİŞ

1996
HDD 654 588 504 347 118 38 82 293 424 511 3559
T≤15 °C 31 29 31 30 25 8 16 31 30 31 262
CDD 19 18 37
T>22 °C 20 7 27
ERCİŞ

1995
HDD 729 619 527 348 124 3 72 305 484 659 3870
T≤15 °C 31 28 31 30 15 1 12 31 30 31 240
CDD 1 62 45 8 116
T>22 °C 1 24 26 3 54
ERCİŞ

1994
HDD 633 661 531 257 189 34 22 225 445 766 3763
T≤15 °C 31 28 31 29 22 7 5 31 30 31 245
CDD 23 21 44
T>22 °C 18 14 32
ERCİŞ

1993
HDD 824 674 673 390 235 48 34 261 547 662 4348
T≤15 °C 31 28 31 30 30 9 7 30 30 31 257
CDD 23 5 28
T>22 °C 12 5 17
ERCİŞ

1992
HDD 884 764 746 411 247 84 5 106 269 520 713 4749
T≤15 °C 31 29 31 30 29 16 1 15 31 30 31 274
CDD 5 1 6
T>22 °C 4 3 7

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.