Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GEVAŞ

2023
HDD 609 588 368 271 166 10 8 196 2216
T≤15 °C 31 28 31 30 24 3 2 30 179
CDD 23 48 2 73
T>22 °C 20 27 3 50
GEVAŞ

2022
HDD 675 527 550 239 195 10 142 359 484 3181
T≤15 °C 31 28 31 30 27 3 19 30 31 230
CDD 27 33 2 62
T>22 °C 15 28 4 47
GEVAŞ

2021
HDD 592 494 455 192 65 25 199 345 536 2903
T≤15 °C 31 28 31 24 12 6 27 30 31 220
CDD 16 32 5 4 57
T>22 °C 11 25 10 2 48
GEVAŞ

2020
HDD 642 585 429 296 114 4 3 173 362 535 3143
T≤15 °C 31 29 31 29 18 1 1 28 30 31 229
CDD 17 1 3 21
T>22 °C 15 2 2 19
GEVAŞ

2019
HDD 610 550 503 342 94 22 178 399 480 3178
T≤15 °C 31 28 31 30 16 6 27 30 31 230
CDD 5 17 17 3 42
T>22 °C 4 12 20 1 37
GEVAŞ

2018
HDD 558 449 316 261 159 11 3 189 367 487 2800
T≤15 °C 31 28 31 30 26 3 1 28 30 31 239
CDD 2 35 11 1 49
T>22 °C 3 17 16 1 37
GEVAŞ

2017
HDD 666 627 484 305 145 13 7 236 394 499 3376
T≤15 °C 31 28 31 30 24 3 2 29 30 31 239
CDD 0 15 22 3 40
T>22 °C 2 21 15 3 41
GEVAŞ

2016
HDD 657 495 441 250 143 39 54 218 426 626 3349
T≤15 °C 31 29 31 29 24 10 10 31 30 31 256
CDD 1 9 12 22
T>22 °C 1 7 18 26
GEVAŞ

2015
HDD 618 495 467 285 149 6 3 193 395 637 3248
T≤15 °C 31 28 31 29 24 2 1 28 30 31 235
CDD 19 25 44
T>22 °C 20 21 41
GEVAŞ

2014
HDD 625 570 418 267 112 34 29 235 438 497 3225
T≤15 °C 31 28 31 27 22 7 6 31 30 31 244
CDD 11 22 4 37
T>22 °C 15 17 1 33
GEVAŞ

2013
HDD 621 516 463 263 166 31 43 275 345 664 3387
T≤15 °C 31 28 31 29 29 8 9 29 30 31 255
CDD 11 1 3 15
T>22 °C 13 3 3 19
GEVAŞ

2012
HDD 611 626 613 277 128 7 177 340 523 3302
T≤15 °C 31 29 31 30 24 2 24 30 31 232
CDD 10 8 18
T>22 °C 9 11 20
GEVAŞ

2011
HDD 610 540 501 283 190 15 44 275 520 580 3558
T≤15 °C 31 28 31 28 29 3 8 29 30 31 248
CDD 15 8 23
T>22 °C 13 8 21
GEVAŞ

2010
HDD 528 455 360 294 167 4 165 381 473 2827
T≤15 °C 31 28 30 30 26 1 26 30 31 233
CDD 1 17 7 2 27
T>22 °C 1 21 11 2 35
GEVAŞ

2009
HDD 682 503 491 341 153 37 105 220 381 477 3390
T≤15 °C 31 28 31 30 25 9 17 31 30 31 263
CDD 0
T>22 °C 0
GEVAŞ

2008
HDD 807 685 418 214 190 7 47 267 423 594 3652
T≤15 °C 31 29 31 23 27 2 8 30 30 31 242
CDD 0 17 25 11 53
T>22 °C 1 14 16 4 35
GEVAŞ

2007
HDD 737 587 528 422 127 21 8 39 227 437 678 3811
T≤15 °C 31 28 31 30 22 5 2 9 30 30 31 249
CDD 0
T>22 °C 0
GEVAŞ

2006
HDD 666 562 485 270 152 82 225 429 635 3506
T≤15 °C 31 28 31 30 25 16 29 30 31 251
CDD 2 1 3
T>22 °C 4 5 9
GEVAŞ

2005
HDD 775 673 521 312 194 40 57 264 444 493 3773
T≤15 °C 31 28 31 30 31 8 12 29 30 31 261
CDD 1 9 4 1 15
T>22 °C 1 13 6 1 21
GEVAŞ

2004
HDD 617 574 441 340 212 35 65 228 461 767 3740
T≤15 °C 31 29 31 30 28 8 16 29 30 31 263
CDD 4 4
T>22 °C 2 2
GEVAŞ

2003
HDD 613 547 580 296 104 41 77 214 482 570 3524
T≤15 °C 31 28 31 28 19 7 17 28 30 31 250
CDD 20 16 36
T>22 °C 14 6 20
GEVAŞ

2002
HDD 672 533 458 342 190 39 14 174 390 663 3475
T≤15 °C 31 28 31 30 24 8 3 26 30 31 242
CDD 0 4 4 8
T>22 °C 1 6 6 13
GEVAŞ

2001
HDD 627 536 371 263 190 12 4 216 451 538 3208
T≤15 °C 31 28 30 30 29 3 1 28 30 31 241
CDD 0 16 29 45
T>22 °C 1 12 19 32
GEVAŞ

2000
HDD 701 618 550 246 140 7 235 420 570 3487
T≤15 °C 31 29 31 28 25 2 30 30 31 237
CDD 64 28 92
T>22 °C 29 21 50
GEVAŞ

1999
HDD 585 528 511 310 115 80 272 476 587 3464
T≤15 °C 31 28 31 30 18 14 30 30 31 243
CDD 0 1 6 20 27
T>22 °C 1 1 10 15 27
GEVAŞ

1998
HDD 678 651 510 284 132 17 41 226 299 488 3326
T≤15 °C 31 28 31 29 22 4 8 30 30 31 244
CDD 12 51 33 1 97
T>22 °C 9 22 21 1 53
GEVAŞ

1997
HDD 639 607 609 346 109 25 13 75 243 412 559 3637
T≤15 °C 31 28 31 28 18 6 3 17 31 30 31 254
CDD 0 2 0 2
T>22 °C 1 4 1 6
GEVAŞ

1996
HDD 602 556 486 323 88 37 58 265 407 460 3282
T≤15 °C 31 29 31 30 19 8 11 30 30 31 250
CDD 14 9 23
T>22 °C 18 7 25
GEVAŞ

1995
HDD 610 531 484 352 134 28 81 296 437 630 3583
T≤15 °C 31 28 31 30 19 8 12 30 30 31 250
CDD 1 15 1 1 18
T>22 °C 1 10 5 1 17
GEVAŞ

1994
HDD 530 532 453 226 194 28 14 195 401 682 3255
T≤15 °C 31 28 31 27 21 5 4 30 30 31 238
CDD 1 15 12 28
T>22 °C 1 17 14 32
GEVAŞ

1993
HDD 671 595 603 334 188 26 7 185 445 495 3549
T≤15 °C 31 28 31 29 26 6 2 29 30 31 243
CDD 4 47 13 2 66
T>22 °C 2 19 14 2 37
GEVAŞ

1992
HDD 778 644 634 337 184 25 49 161 417 604 3833
T≤15 °C 31 29 31 30 26 6 6 27 30 31 247
CDD 17 16 0 33
T>22 °C 13 12 1 26

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.