Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MURADIYE VAN

2023
HDD 631 632 368 280 144 5 203 2263
T≤15 °C 31 28 31 30 23 1 30 174
CDD 4 75 106 8 193
T>22 °C 4 25 29 5 63
MURADIYE VAN

2022
HDD 736 553 567 242 175 3 158 372 494 3300
T≤15 °C 31 28 31 30 26 1 23 30 31 231
CDD 5 82 109 11 207
T>22 °C 5 26 31 6 68
MURADIYE VAN

2021
HDD 657 560 498 193 59 20 196 362 569 3114
T≤15 °C 31 28 31 25 12 4 26 30 31 218
CDD 30 70 53 0 153
T>22 °C 13 28 27 1 69
MURADIYE VAN

2020
HDD 687 599 396 311 111 3 146 374 571 3198
T≤15 °C 31 29 31 30 16 1 30 30 31 229
CDD 5 57 29 6 97
T>22 °C 4 24 22 9 59
MURADIYE VAN

2019
HDD 669 596 516 341 91 8 148 407 498 3274
T≤15 °C 31 28 31 30 17 2 23 30 31 223
CDD 17 47 77 141
T>22 °C 9 20 28 57
MURADIYE VAN

2018
HDD 594 456 346 233 102 4 162 366 514 2777
T≤15 °C 31 28 31 30 19 1 24 30 31 225
CDD 18 105 78 9 210
T>22 °C 7 29 29 7 72
MURADIYE VAN

2017
HDD 761 668 485 292 125 8 172 341 518 3370
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 28 30 31 233
CDD 9 84 88 22 203
T>22 °C 6 29 29 13 77
MURADIYE VAN

2016
HDD 786 609 522 317 213 82 65 225 447 677 3943
T≤15 °C 31 29 31 29 30 16 12 31 30 31 270
CDD 47 42 2 91
T>22 °C 25 11 2 38
MURADIYE VAN

2015
HDD 673 527 459 305 140 9 182 388 792 3475
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 29 30 31 234
CDD 7 80 81 5 173
T>22 °C 5 28 24 6 63
MURADIYE VAN

2014
HDD 664 586 420 271 80 4 36 218 451 527 3257
T≤15 °C 31 28 31 30 17 1 7 30 30 31 236
CDD 10 72 62 10 154
T>22 °C 6 25 20 5 56
MURADIYE VAN

2013
HDD 682 552 495 245 130 18 43 263 355 708 3491
T≤15 °C 31 28 31 28 23 5 9 30 30 31 246
CDD 2 49 42 93
T>22 °C 4 24 23 51
MURADIYE VAN

2012
HDD 651 701 663 270 98 3 165 352 602 3505
T≤15 °C 31 29 31 30 21 1 25 30 31 229
CDD 2 40 61 103
T>22 °C 3 19 27 49
MURADIYE VAN

2011
HDD 665 591 522 305 156 3 33 290 571 631 3767
T≤15 °C 31 28 31 30 24 1 6 31 30 31 243
CDD 1 58 32 91
T>22 °C 1 22 19 42
MURADIYE VAN

2010
HDD 587 483 388 297 153 5 205 409 493 3020
T≤15 °C 31 28 31 30 24 1 30 30 31 236
CDD 4 56 42 19 121
T>22 °C 4 29 24 8 65
MURADIYE VAN

2009
HDD 747 554 545 377 151 24 90 212 400 503 3603
T≤15 °C 31 28 31 30 22 6 14 31 30 31 254
CDD 15 10 25
T>22 °C 14 9 23
MURADIYE VAN

2008
HDD 801 703 400 217 186 10 43 232 424 660 3676
T≤15 °C 31 29 31 24 25 3 7 31 30 31 242
CDD 5 52 51 0 108
T>22 °C 3 19 22 1 45
MURADIYE VAN

2007
HDD 766 606 515 406 93 4 4 16 192 465 691 3758
T≤15 °C 31 28 31 30 16 1 1 4 28 30 31 231
CDD 2 19 22 8 51
T>22 °C 3 13 12 7 35
MURADIYE VAN

2006
HDD 692 578 488 246 112 46 222 466 662 3512
T≤15 °C 31 28 31 30 21 11 30 30 31 243
CDD 12 33 57 5 107
T>22 °C 12 14 21 3 50
MURADIYE VAN

2005
HDD 731 643 561 285 147 43 19 207 409 511 3556
T≤15 °C 31 28 31 28 23 8 5 27 30 31 242
CDD 0 74 71 145
T>22 °C 1 27 27 55
MURADIYE VAN

2004
HDD 643 580 448 330 177 22 6 206 426 731 3569
T≤15 °C 31 29 31 30 27 6 2 27 30 31 244
CDD 17 32 49
T>22 °C 8 15 23
MURADIYE VAN

2003
HDD 677 587 608 386 154 43 34 174 415 595 3673
T≤15 °C 31 28 31 30 24 8 8 29 30 31 250
CDD 45 55 10 110
T>22 °C 21 25 5 51
MURADIYE VAN

2002
HDD 768 567 490 363 214 45 21 218 424 735 3845
T≤15 °C 31 28 31 30 28 8 5 29 30 31 251
CDD 0 13 17 30
T>22 °C 1 13 14 28
MURADIYE VAN

2001
HDD 642 529 386 267 183 8 210 468 586 3279
T≤15 °C 31 28 31 30 29 2 26 30 31 238
CDD 5 64 57 126
T>22 °C 4 27 22 53
MURADIYE VAN

2000
HDD 684 668 585 261 119 17 248 411 576 3569
T≤15 °C 31 29 31 30 20 4 31 30 31 237
CDD 3 116 37 156
T>22 °C 4 29 18 51
MURADIYE VAN

1999
HDD 677 558 512 260 65 56 230 425 550 3333
T≤15 °C 31 28 31 28 14 12 24 30 31 229
CDD 1 24 106 91 222
T>22 °C 1 14 28 24 67
MURADIYE VAN

1998
HDD 708 694 547 278 115 8 14 186 283 516 3349
T≤15 °C 31 28 31 30 21 2 3 30 30 31 237
CDD 14 66 46 1 127
T>22 °C 10 23 25 1 59
MURADIYE VAN

1997
HDD 653 638 622 353 107 10 20 188 371 621 3583
T≤15 °C 31 28 31 27 16 2 5 28 30 31 229
CDD 6 33 46 85
T>22 °C 6 18 24 48
MURADIYE VAN

1996
HDD 643 586 504 351 102 36 63 261 413 496 3455
T≤15 °C 31 29 31 30 24 9 13 31 30 31 259
CDD 0 38 23 61
T>22 °C 1 22 12 35
MURADIYE VAN

1995
HDD 655 564 496 330 111 3 76 260 457 644 3596
T≤15 °C 31 28 31 30 14 1 12 30 30 31 238
CDD 1 26 21 6 54
T>22 °C 2 13 15 3 33
MURADIYE VAN

1994
HDD 621 621 502 233 161 36 23 203 423 723 3546
T≤15 °C 31 28 31 29 19 7 6 29 30 31 241
CDD 31 29 60
T>22 °C 20 18 38
MURADIYE VAN

1993
HDD 788 645 636 368 204 45 30 209 523 586 4034
T≤15 °C 31 28 31 30 28 9 7 30 30 31 255
CDD 1 43 6 50
T>22 °C 2 15 6 23
MURADIYE VAN

1992
HDD 846 730 696 375 214 62 4 98 239 479 679 4422
T≤15 °C 31 29 31 30 27 12 1 14 31 30 31 267
CDD 9 2 0 11
T>22 °C 6 5 1 12

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.