Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
YOZGAT

2020
HDD 605 518 386 318 151 1978
T≤15 °C 31 29 31 30 18 139
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
YOZGAT

2019
HDD 567 451 451 317 87 5 7 4 46 122 314 494 2865
T≤15 °C 31 28 31 29 13 1 2 1 8 20 30 31 225
CDD 2 0 6 11 0 19
T>22 °C 2 2 4 4 0 12
YOZGAT

2018
HDD 552 376 322 164 73 10 43 162 358 515 2575
T≤15 °C 31 28 30 23 13 3 8 23 30 31 220
CDD 4 16 17 2 0 39
T>22 °C 3 12 7 1 0 23
YOZGAT

2017
HDD 667 514 402 284 170 23 23 248 403 452 3186
T≤15 °C 31 28 31 28 27 5 5 30 30 31 246
CDD 4 30 24 27 85
T>22 °C 4 14 16 12 46
YOZGAT

2016
HDD 637 385 391 174 156 27 81 204 393 659 3107
T≤15 °C 31 29 31 25 24 4 12 23 30 31 240
CDD 3 21 25 0 49
T>22 °C 2 5 15 1 23
YOZGAT

2015
HDD 585 481 410 352 140 36 3 3 180 355 618 3163
T≤15 °C 31 28 31 29 20 10 1 1 26 30 31 238
CDD 22 24 6 52
T>22 °C 8 15 8 31
YOZGAT

2014
HDD 513 412 386 204 136 39 81 223 404 432 2830
T≤15 °C 31 28 31 27 22 8 13 31 30 31 252
CDD 0 27 40 11 78
T>22 °C 2 13 16 6 37
YOZGAT

2013
HDD 553 413 393 240 52 23 87 284 355 649 3049
T≤15 °C 31 28 30 26 10 6 17 29 30 31 238
CDD 7 1 3 0 11
T>22 °C 4 1 3 1 9
YOZGAT

2012
HDD 638 587 552 191 113 16 14 7 22 143 353 492 3128
T≤15 °C 31 27 31 25 22 3 3 2 5 25 30 31 235
CDD 7 32 7 46
T>22 °C 5 12 4 21
YOZGAT

2011
HDD 591 519 467 337 185 49 45 284 546 520 3543
T≤15 °C 31 28 31 30 27 12 8 29 30 31 257
CDD 0 0 24 6 0 30
T>22 °C 0 0 10 4 0 14
YOZGAT

2010
HDD 491 390 368 287 97 12 0 265 286 409 2605
T≤15 °C 0
CDD 0 3 25 84 4 116
T>22 °C 0
YOZGAT

2009
HDD 565 453 483 308 179 95 111 403 438 3035
T≤15 °C 0
CDD 0 3 6 4 0 13
T>22 °C 0
YOZGAT

2008
HDD 761 642 332 215 183 243 368 583 3327
T≤15 °C 0
CDD 5 22 29 2 58
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.