Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
YOZGAT

2023
HDD 513 546 397 289 151 25 46 143 2110
T≤15 °C 31 28 31 30 24 7 10 24 185
CDD 9 60 5 74
T>22 °C 11 25 1 37
YOZGAT

2022
HDD 633 497 604 185 172 19 6 46 231 330 448 3171
T≤15 °C 31 28 31 22 22 4 2 9 29 30 31 239
CDD 0 2 2 33 7 44
T>22 °C 1 2 4 22 5 34
YOZGAT

2021
HDD 513 466 507 253 75 65 96 232 342 497 3046
T≤15 °C 31 28 31 26 13 13 17 28 30 31 248
CDD 28 26 54
T>22 °C 8 12 20
YOZGAT

2020
HDD 603 520 388 319 155 27 4 56 430 464 2966
T≤15 °C 31 29 31 30 18 6 1 12 30 31 219
CDD 1 23 5 17 46
T>22 °C 2 14 8 6 30
YOZGAT

2019
HDD 570 449 454 322 84 4 8 4 46 123 314 492 2870
T≤15 °C 31 28 31 30 12 1 2 1 9 21 30 31 227
CDD 1 5 11 17
T>22 °C 1 3 4 8
YOZGAT

2018
HDD 551 377 323 171 77 10 40 164 357 512 2582
T≤15 °C 31 28 30 25 14 3 7 24 30 31 223
CDD 4 16 17 1 38
T>22 °C 3 11 8 1 23
YOZGAT

2017
HDD 665 519 401 285 167 20 19 244 403 450 3173
T≤15 °C 31 28 31 28 26 4 4 30 30 31 243
CDD 4 28 23 25 80
T>22 °C 4 14 14 12 44
YOZGAT

2016
HDD 624 387 391 174 154 26 82 205 391 659 3093
T≤15 °C 31 29 31 26 23 4 13 24 30 31 242
CDD 5 20 24 49
T>22 °C 3 5 14 22
YOZGAT

2015
HDD 584 480 411 355 134 37 4 178 355 615 3153
T≤15 °C 31 28 31 29 19 10 1 26 30 31 236
CDD 21 25 7 53
T>22 °C 8 17 8 33
YOZGAT

2014
HDD 513 413 385 205 137 40 76 222 403 433 2827
T≤15 °C 31 28 31 27 23 9 13 31 30 31 254
CDD 1 26 41 11 79
T>22 °C 1 14 16 7 38
YOZGAT

2013
HDD 554 413 395 238 49 22 86 268 339 649 3013
T≤15 °C 31 28 30 26 9 6 18 29 30 31 238
CDD 6 0 3 9
T>22 °C 4 1 3 8
YOZGAT

2012
HDD 638 649 560 192 113 21 11 7 28 140 350 487 3196
T≤15 °C 31 29 31 25 23 5 2 2 7 25 30 31 241
CDD 5 35 6 46
T>22 °C 4 11 5 20
YOZGAT

2011
HDD 590 520 470 337 184 45 40 283 543 522 3534
T≤15 °C 31 28 31 30 27 11 7 30 30 31 256
CDD 23 6 29
T>22 °C 9 4 13
YOZGAT

2010
HDD 511 394 371 291 104 11 255 267 404 2608
T≤15 °C 31 28 31 30 17 3 30 30 31 231
CDD 1 21 79 3 104
T>22 °C 1 10 23 2 36
YOZGAT

2009
HDD 567 451 482 304 188 34 10 96 93 394 439 3058
T≤15 °C 31 28 31 30 25 8 3 15 16 30 31 248
CDD 3 5 3 11
T>22 °C 3 4 3 10
YOZGAT

2008
HDD 753 639 326 208 178 33 60 238 353 573 3361
T≤15 °C 31 29 30 21 22 6 11 31 30 31 242
CDD 0 1 20 30 0 51
T>22 °C 1 1 7 14 2 25
YOZGAT

2007
HDD 568 528 442 379 41 12 31 150 403 575 3129
T≤15 °C 31 28 31 30 8 3 7 20 30 31 219
CDD 1 4 49 40 15 109
T>22 °C 1 4 16 16 7 44
YOZGAT

2006
HDD 673 505 404 236 146 13 4 63 205 442 605 3296
T≤15 °C 31 28 31 28 20 3 1 14 28 30 31 245
CDD 0 8 1 75 84
T>22 °C 1 5 1 26 33
YOZGAT

2005
HDD 518 512 454 273 155 56 66 292 422 511 3259
T≤15 °C 31 28 31 26 22 12 15 30 30 31 256
CDD 26 40 66
T>22 °C 15 15 30
YOZGAT

2004
HDD 590 523 431 291 172 54 21 67 179 399 580 3307
T≤15 °C 31 29 31 27 25 11 5 11 26 30 31 257
CDD 17 6 23
T>22 °C 8 5 13
YOZGAT

2003
HDD 477 593 585 304 64 21 93 176 379 535 3227
T≤15 °C 31 28 31 30 12 4 15 21 30 31 233
CDD 19 11 5 35
T>22 °C 6 9 2 17
YOZGAT

2002
HDD 720 419 371 314 143 58 11 39 182 339 665 3261
T≤15 °C 31 28 31 30 23 12 3 9 25 30 31 253
CDD 2 34 14 50
T>22 °C 1 12 6 19
YOZGAT

2001
HDD 542 460 301 230 197 25 14 225 397 537 2928
T≤15 °C 31 28 30 28 27 5 2 22 30 31 234
CDD 4 40 23 67
T>22 °C 4 16 13 33
YOZGAT

2000
HDD 714 627 547 198 169 67 16 48 255 344 515 3500
T≤15 °C 31 29 31 24 23 11 4 7 28 30 31 249
CDD 63 7 70
T>22 °C 18 5 23
YOZGAT

1999
HDD 533 470 431 252 128 34 20 37 211 404 453 2973
T≤15 °C 31 28 31 27 19 10 5 9 23 30 31 244
CDD 1 15 22 38
T>22 °C 1 8 9 18
YOZGAT

1998
HDD 578 502 508 218 134 32 40 157 314 506 2989
T≤15 °C 31 28 31 25 23 8 8 21 30 31 236
CDD 2 27 27 1 57
T>22 °C 3 14 17 1 35
YOZGAT

1997
HDD 564 586 562 377 92 46 7 155 214 372 507 3482
T≤15 °C 31 28 31 28 13 11 2 22 24 30 31 251
CDD 1 7 4 12
T>22 °C 1 4 3 8
YOZGAT

1996
HDD 585 469 522 356 56 88 9 87 250 333 415 3170
T≤15 °C 31 29 31 29 11 16 2 17 29 30 31 256
CDD 4 25 6 2 37
T>22 °C 2 14 5 2 23
YOZGAT

1995
HDD 546 444 418 332 143 16 7 63 279 487 553 3288
T≤15 °C 31 28 31 29 16 4 2 11 31 30 31 244
CDD 1 5 15 1 22
T>22 °C 2 4 7 1 14
YOZGAT

1994
HDD 499 540 466 170 152 57 140 462 622 3108
T≤15 °C 31 28 31 20 17 12 19 30 31 219
CDD 0 1 10 9 15 35
T>22 °C 1 2 5 4 9 21
YOZGAT

1993
HDD 714 625 487 313 192 70 13 55 137 496 476 3578
T≤15 °C 31 28 31 29 29 14 3 8 21 30 31 255
CDD 3 13 4 0 20
T>22 °C 2 4 3 1 10
YOZGAT

1992
HDD 750 722 535 300 197 57 27 9 149 146 441 672 4005
T≤15 °C 31 29 31 30 26 13 6 2 22 21 30 31 272
CDD 1 12 3 16
T>22 °C 2 7 4 13

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.